VaV Sbírky :: Harmonogram

Harmonogram

 

Rámcový přehled postupu prací

 

2008-2010 – plnění databází, fyzická revize a odborné zpracovávání materiálu. Kontrola -  průběžné předávání naplněných databází vypálených na CD-ROM k 15.12 příslušného roku. Průběžná publikace dílčích vědeckých výsledků, publikované výstupy (v posledním roce řešení i výstupy v tisku) budou předávány na MK ČR k 15.11 příslušného roku.

2011 - První polovina roku - plnění databází, revize materiálu, odborné zpracovávání materiálu, průběžná publikace dílčích vědeckých výsledků. Uzavření evidence, úpravy a čištění databází, předání rukopisu katalogu vydavatelství ČGS. Druhá polovina roku (nejpozději k 31.12.2011) – publikace výsledků formou katalogu a zveřejnění databází i nových aplikací na internetu.


 

Podrobnější harmonogram pro rok 2008 - úvodní rok řešení

 

2008: PC evidence a fyzická revize druhé části coll. Šnajdr (ca 7000 kusů). Revize
struktury sbírkových databází, vytvoření datového modelu a prvních funkčních modulů
nové databázové aplikace pro testování za provozu.

 

Datum zahájení řešení etapy 1.3.2008,  datum ukončení řešení etapy 31.12.2008
Převažující typ výzkumu při řešení etapy trilobitový materiál

 

Výstupy etapy
Publikace odborných prací, úpravy struktur a naplnění první části
databází, zajištění jejich kompatibility s ostatními databázemi na informačním portále
ČGS.

 

Forma zpracování a předání výsledků etapy
Publikace odborných prací, vypálení naplněných databází na CD-ROM a jeho předání
na MK ČR k 15.11.2008

 

Publikační a jiné výstupy úkolu (včetně předložených do tisku)

Budil, P. - Marek, J. - Šarič, R. (2009, v tisku): Trilobiti - raci z kamene (Pocta českým skalníkům). Česká geologická služba, 78 pp, 23 tabulí.

Budil, P. , Bokr, P. , Čoupek, P. , Moravcová, O. , Steinová, M. (2009): Changes in gathering and presentation of the data from the palaeontological collections: The case study of the Czech Geological Survey. In D. van Dam, R. Dekker a Ch. Quaisser (neuvedeni na přebalu): Society for the Preservation of Natural History Collections 24th Annual Meeting, 6-11 July 2009 Leiden, The Netherlands. Bridging Continents New Initiatives and Perspectives in Natural History Collections. Abstracts and Outline Programme, s. 42. Society for the Preservation of Natural History Collections . Leiden.

 

Manda, Š. - Turek, V. (2009): Revision of the Pragian Rutoceratoidea Hyatt, 1884 (Nautiloidea, Oncocerida) from the Prague Basin | Full version (pdf, 3.6 MB) - Bulletin of Geosciences, Vol. 84, No. 1, 127–148, 2009. 

 

Fatka, O. - Budil, P., Szabad, M. & Bruthansová, J. (2008): Exoskeletal Configurations of Cambrian and Ordovician agnostids: Examples from the Barrandian area of Czech Republic. In Rábano, I. Gozalo, r. and García-Bellido, D. (eds.), Advances in trilobite research. Caudernos del Museo Geominero, 9. Instituto Geológico y Minero de Espaňa, Madrid, 113-115.

Rohlich, P. – Budil, P. &Steinová, M. (2008).  Fauna bohdaleckého souvrství z dočasného odkryvu v Praze 4. Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007, 132-133. Praha

Šarič, R. & Budil, P. (2008): Practical notes and hints on methods of fossil preparation. In Budil, P. (2008)(edit): Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc. 50-55, Plzeň. ISBN978-80-904208-1-6

Pacaud, J. M., Budil, P. Holloway, D. & Hörbinger, F. (2008). Questionable syntypes of Asaphus hausmanni Brongniart, 1822 (Trilobita, Lower Devonian) in the collections of the Muséum National D´Histoire Naturelle, Paris. in Budil, P. (2008)(edit): Palaeontological workshop held in honour of Doc. RNDr. Jaroslav Kraft, CSc., 39-44., Plzeň. ISBN978-80-904208-1-6

Manda, Š. (2008): Trocholites Conrad, 1838 (Nautiloidea, Tarphyceratida) in Middle Ordovician of the Prague Basin and its palaeobiogeographical significance, Bulletin of Geosciences, Vol. 83, 3).

Budil, P. - Fatka, O. (2008): Bohemian and Moravian trilobites and their relatives. Pohlednice - atlas trilobitů, 47pp, 17 pohlednic. Česká geologická služba,  ISBN 978-80-7075-711-6.

Budil, P. - Hanžl, P., Otava, J. a Minjin, Ch. (2008): A contribution to the study of the Lower Palaeozoic assemblages of the Mongolian Altai. In Pisera, A. – Bitner, M. A. and Halamski, A.T. (edit)9th Palaeontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008. 16-18. Warszawa.

.

 


© Česká geologická služba, 2008    Home | Webmaster | Mapa stránek | Virtuální muzeum | Interní info