Úvod

Cílem projektu VaV DE08P04OMG002 „Tvorba informačního systému České geologické služby - revize a paleontologické zpracování vybraných starších fondů ze sbírek ČGS“ je provést úplnou fyzickou revizi, katalogizaci a paleontologický výzkum některých významných starších autorských fondů z paleontologických kolekcí České geologické služby a získaná data začlenit do jejího informačního systému. Data budou následně nově prezentována na portále ČGS v nové grafické aplikaci volně navazující na stávající virtuální muzeum České geologické služby. Zpracování projektu doprovází publikační aktivita řešitelů.

V rámci úkolu jsou a budou zpracovávány kolekce M. Šnajdra, J. Vaňka, I. Chlupáče, B. Boučka a J. Soukupa a Č. Zahálky. Tento materiál je uložen a evidován formou kartoték jako doprovodná dokumentace ke kusům již přihlášeným do Centrální evidence sbírek Ministerstva kultury ČR. Postupně probíhá jeho fyzická revize, odborné zpracování, moderní PC katalogizace a přihlašování do CES jako přírůstků.© Česká geologická služba, 2008    Home | Webmaster | Mapa stránek | Virtuální muzeum | Interní info