Úvodní stránka

 


Meandry Svratky u Milov. Foto P. Hanžl.

Vítáme Vás na stránkách projektu VaV financovaného MŽP ČR SP/2e1/153/07 „Zákonitosti interakce systému „voda – hornina – krajina“ a jejich využití při ochraně podzemních vod v České republice“.

Mezi hlavní cíle projektu patří:

  • Objasnění zákonitosti interakce systému „voda – hornina – krajina“ ve vybraných oblastech s významnými zdroji podzemních vod. Vytvoření základu hydrogeologické vrstvy národní geodatabáze. Rozšíření a prohloubení dosavadní znalosti o geologických jevech a procesech, které proběhly v raných stadiích v sedimentárních pánvích Českého masivu.
  • Interakce systému voda – hornina – krajina je zásadní pro udržitelný rozvoj v oblasti užívání a ochrany podzemních vod jakož i dalších antropogenních činností. Nejvýznamnější zdroje podzemních vod se na území ČR nachází v pánevních hydrogeologických strukturách.

© Česká geologická služba, 2007    Home | Webmaster | Mapa stránek | Interní info | Portál ČGS