Evropský geopark UNESCO Český ráj
Login

Vedoucí projektu

Odpovědný řešitel: RNDr. Lilian Švábenická, CSc., Česká geologická služba, Klárov 131/3, P.O.Box 85, 118 21 Praha; lilian.svabenicka@geology.cz
Zástupce: Mgr. Vladislav Rapprich, Česká geologická služba, Klárov 131/3, P.O.Box 85, 118 21 Praha; vladislav.rapprich@geology.cz


Spoluřešitel: RNDr. Tomáš Řídkošil, Muzeum Českého ráje v Turnově, Skálova 71, 511 01 Turnov; ridkosil@muzeum-turnov.cz

 

Stránky hostují na serveru České geologické služby