Evropský geopark UNESCO Český ráj
Login

Přehledné mapy oblasti


Geologická mapa Geoparku UNESCO Český ráj 1:75 000 sestavená ze starších podkladů 1:50 000.

hranice geoparku Český ráj (žlutě) na podkladě nově vydané Geologické mapy ČR 1: 500 000 (ČGS,2007)

Přehledná geologická mapa podkrkonošské pánve 1: 100 000 (Prouza, V.-Tásler, R.-Vejlupek, M.-ČGS,1985).
Stránky hostují na serveru České geologické služby