Evropský geopark UNESCO Český ráj
Login

Kalendář projektu

2008

Duben

 • oznámení na www stránkách Ministerstva životního prostředí České republiky (dále MŽP) o výběru projektu

Květen

 • 21.5. písemné sdělení MŽP o poskytnutí dotace

Červen

 • 1.6. zahájení terénních a kamerálních prací (listy 03-413 Semily, 03-341 Kněžmost, 03-342 Rovensko, 03-431 Lomnice)
 • 23.6. podepsání smlouvy o projektu (MŽP s ČGS)
 • 20. až 27.6. výstava „Geopark Bohemian Paradise – textbook of geology“, 3. světová konference v Osnabrücku

Září

 • 18.9. prezentace projektu (Z. Venera) "Czech Geological Survey and Geopark UNESCO Bohemian Paradise", zasedání Evropské sítě geoparků, Turnov 
 • 20.9. zahájení výstavy „Kamenářská tradice, aneb Od pazourku ke kosmickým technologiím“, Muzeum Českého ráje v Turnově
 • 29.9. kontrolní den projektu (ČGS Klárov)

Říjen

 • 2. a 3.10. 4. křídový seminář s exkurzí „Pískovcový fenomén v Českém ráji“ (Muzeum Českého ráje v Turnově)
 • 6. až. 8.10. seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti s exkurzí „Interpretace vulkanických produktů – jeden z klíčů k rekonstrukci paleoprostředí“, lázně Sedmihorky u Turnova 

Listopad

 • Zahájení vrtných prací v pleistocenní výplni zaniklého jezera u Pelešan (lokality Sedmihorky a Borek pod Troskami) a svrchní křídě (pilotní vrt V-800 Střeleč)

Prosinec

 •   8.12. kontrolní den projektu, ČGS Klárov
 • 12.12. ukončení prací na vrtu V-800 Střeleč (03-342 Rovensko pod Troskami) 
 • 19.12. účetní uzávěrka projektu

2009

Leden

 •   4.1. zahájení terénních a kamerálních prací na listu 03-324 Turnov
 • 15.1. přehled čerpání finančních prostředků v roce 2008 - předání zprávy na MŽP
 • 27.1. (10.00 hod.) informativní schůzka pro řešitele projektu, harmonogram prací 2009, pravidla čerpání finančních prostředků, ČGS Klárov

Únor

 • 12.2. prezentace projektu u příležitosti výstavy „Planeta Země mocná a zranitelná“ (Muzeum Českého ráje v Turnově do 4.5.2009)

Květen

 • 21. až 24.5. VENTS 4 (Volcanic Systems within the Central European Permo-Carboniferous Intermontane Basins and their Basement), prezentace dílčích výsledků studia permských vulkanitů, Kraków, Polsko

Červen

 • 10. a 11.6. tektonika oblasti zejména podél lužické poruchy - diskuse problematiky a metodiky studia v terénu s doc. Grygarem (VŠB Ostrava), Dolánky u Turnova
 • 22.6. kontrolní den projektu

Červenec

 • 13. až 20.7. hloubení vrtu Žďár u Kumburku (list 03-431 Lomnice nad Popelkou) pro studium geologické stavby a geneze vulkanosedimentární výplně z. části podkrkonošské pánve, permokarbon, ploužnický obzor

Září

 •   4.9. otevření naučné stezky Besedické skály
 • 1. až 5.9. GEODresden, prezentace výsledků projektu (2 přednášky - jizerský vývoj české křídové pánve a vulkanosedimentární série podkrkonošské pánve)
 • 12.9. vernisáž výstavy ke 100. výročí otevření Riegrovy stezky, Muzeum Semily
 • 24.9. kontrolní den projektu, Muzeum Českého ráje v Turnově

Říjen

 • 19. až 21.10. autocamp Sedmihorky u Turnova, pracovní seminář projektu s exkurzí za účasti CHKO Český ráj a zastupitelstva města Turnova, prezentace dílčích výsledků projektu
 • 23.10. odevzdání rozšířených abstraktů do sborníku Acta Musei Turnoviensis 4/2009

Listopad

 • 3.11. (10.00 hod.) ČGS Klárov, odevzdání rukopisné geologické mapy a nadstavbových speciálních map před digitalizací, list 03-413 Semily, formou tzv. malé oponentury ve smyslu Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy ČR (Hanžl a kol. 2008). 

Prosinec

 • 7.12. (10.00 hod.) kontrolní den projektu, ČGS Klárov 
 • Acta Musei Turnoviensis IV/2009: sborník s dosavadními výsledky projektu - geologie a archeologie Geoparku Český ráj

2010

Leden

 • 13.1. finanční uzávěrka, přehled čerpání finančních prostředků v roce 2009 a předání zprávy na MŽP
 • 28.1. informativní schůzka pro řešitele projektu, harmonogram prací 2010, pravidla čerpání finančních prostředků a vykazování kapacit, ČGS Klárov
 • kamerální práce

Březen

 • 11.3. "Archeologie v Pojizeří", otevření stálé expozice a křest stejnojmenné knihy (Prostředník, Šída 2010), Muzeum Českého ráje v Turnově

Duben

 • 24.4. až 15.5. hloubení 3 vrtů do 30 m: Roudný (03-342), Mužský (03-341) a Karlov (03-431)

Květen

 • 5. a 6.5. srovnávací studium sedimentů jizerského vývoje české křídové pánve v terénu (exkurze)

Červen

 •  4.6. podpis charty národních geoparků Český ráj a Egeria s ministriní životního prostředí Ruth Bízkovou, MŽP ČR
 • 10.6. "Zkamenělá dřeva Českého masivu", zahájení výstavy, Muzeum Českého ráje v Turnově (10.6. až 31.8.2010)
 • 11.6. kontrolní den projektu, Muzeum Českého ráje v Turnově
 • 21.6. Oponentní rada ČGS přijala list 03-413 Semily (red. V. Prouza), tj. geologickou mapu, mapu geohazardů a mapu ložisek nerostných surovin a Vysvětlivky.
 • 25. až 27.6. školení průvodců pro geopark Český ráj I, Dolánky u Turnova (přednášky a exkurze)

  Červenec

 • 2.7. snímkování skalních stěn na lokalitě Trosky, studium struktur spojených s výstupem magmatu v povrchových podmínkách (fma SkyCam)
 • mělké mapovací vrty na listech 03-324 Turnov a 03-342 Rovensko (vrtná souprava ČGS)

Srpen

 • 26.8. školení průvodců pro geopark Český ráj II, Muzeum v Nové Pace

Září

 • 24.9. kontrolní den projektu
 • 30.9. ukončení terénních prací
 • 30.9. předání rukopisů pro Acta Musei Turnoviensis V/2010

Říjen

 • mělké mapovací vrty na listu 03-431 Lomnice nad Popelkou (vrtná souprava ČGS)
 • 1. až 5.10. 9th European Geopark Conference "Geoparks - learning from the Past, Building a Sustainable Future", prezentace výsledků projektu v rámci dílčího tématu č. 2: "Research in Geoparks", Lesvos Island, Řecko
 • kamerální práce, skreslování geologických a speciálních map, sestavení závěrečné zprávy, příprava výsledků k předání na MŽP 
 • 20.10. odevzdání rukopisů (před digitalizací) geologických a speciálních map (geohazardy a ložiska nerostných surovin) k listům 03-324 Turnov, 03-341 Kněžmost, 03-342 Rovensko pod Troskami a 03-431 Lomnice nad Popelkou
 • 26.10. odevzdání výsledků projektu včetně závěrečné zprávy Oponentní radě ČGS

Listopad

 • posouzení výsledků projektu Oponentní radou ČGS do 20.11.

Prosinec

 • předání výsledů projektu včetně závěrečné zprávy na MŽP a kontrolní den projektu dne 9.12. (ČGS Klárov, "velká" zasedací síň, 13.00 hod.)
 • Acta Musei Turnoviensis V/2010 Geologie okolí Semil, sborník věnovaný k 80. narozeninám V. Prouzy
  Stránky hostují na serveru České geologické služby