Evropský geopark UNESCO Český ráj
Login

Harmonogram projektu

2009

Listopad

  • List Semily 03-413 (red. Vladimír Prouza) – odevzdání rukopisné geologické mapy 1:25 000 před digitalizací a rukopisných nadstavbových speciálních map ve stejném měřítku (geofaktory životního prostředí, geodynamické jevy, exodynamická analýza a ložiska nerostných surovin) a dalších podkladů pro dílo ve smyslu Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy ČR (Hanžl a kol. 2009).

2010

Červen

  • List Semily 03-413 (redaktor Vladimír Prouza) – oponentní řízení digitalizovaných map a Vysvětlivek (Oponentní rada ČGS).

Říjen

  • Listy Turnov 03-324 (red. Vladislav Rapprich), Kněžmost 03-341 (red. Jaroslav Valečka), Rovensko pod Troskami 03-342 (red. Stanislav Čech) a Lomnice nad Popelkou 03-431 (red. Marcela Stárková) – odevzdání rukopisných geologických map 1:25 000 před digitalizací a rukopisných nadstavbových speciálních map ve stejném měřítku před digitalizací (geodynamické jevy včetně exodynamické analýzy a ložiska nerostných surovin) Oponentní radě ČGS (na základě litery Směrnice ředitele ČGS 4/2010 z 18.5.2010).

  Listopad

  • Předání výsledků projektu Ministerstvu životního prostředí České republiky  (20.11.2010)

Prosinec

  • Ukončení projektu, závěrečný kontrolní den (9.12.2010, 13.00 hod., ČGS Klárov)

Poznámky:

  • Listy Turnov 03-324 (redaktor Vladislav Rapprich), Kněžmost 03-341 (redaktor Jaroslav Valečka), Rovensko pod Troskami 03-342 (redaktor Stanislav Čech) a Lomnice nad Popelkou 03-431 (redaktorka Marcela Stárková) budou řádně dokončeny, digitalizovány a projdou oponentním řízením v prvním pololetí r. 2011 v rámci interního projektu České geologické služby.
  • Sestavení základních geologických map a s tím související práce se řídí interní metodikou ČGS a Směrnicí pro sestavení  Základní geologické mapy České republiky 1:25 000 (Hanžl a kol. 2009). Každá geologická mapa bude doplněna vysvětlivkami a nadstavbovými specializovanými mapami geodynamických jevů, geofaktorů životního prostředí a ložisek nerostných surovin stejných měřítek.
Stránky hostují na serveru České geologické služby