Evropský geopark UNESCO Český ráj
Login

Geologické lokality a stezky

Stratotyp jizerského souvrství v Turnově-Dolánkách

Stratotyp jizerského souvrství v Turnově-Dolánkách

Zářez silnice E 65 Turnov-Železný Brod odkrývá u Dolánek vápnité pískovce křídového stáří. Tento profil byl zvolen za typový profil (stratotyp) jizerského souvrství české křídové pánve (Čech et al. 1980). Typickými fosiliemi jsou zde velcí amoniti, mlži a klepeta mořských raků. Ve vápnitých sedimentech zářezu železniční trati se nacházejí mlži rodu Perna. Stáří souvrství je svrchnoturonské.

Stránky hostují na serveru České geologické služby