Evropský geopark UNESCO Český ráj
Login

Archeologie

Archeologický výzkum a dokumentace lokality Všeň

  • antropogenní aktivita (sídliště) mladšího pravěku
  • technické vodní dílo (úpravna železné rudy)
  • pozdní středověk až raný novověk (16. stol. až 1. pol. 17. stol.)
  • ruda: pravděpodobně goethit vysrážený na kontaktu
  • bazanitové žíly s křídovými sedimenty (Branžež, list Kněžmost)
  • paleobotanika
  • geochemie
  • fosfátová analýza
  • radiokarbonátové datování (k upřesnění období mladšího pravěku)/li>
Stránky hostují na serveru České geologické služby