VaV Biblio :: Harmonogram

Harmonogram

 

2007

Rozšíření stávajících a navázání nových kontaktů, uzavření smluv o dlouhodobé  spolupráci
Studium struktury bibliografických záznamů

 

2008

Studium mezinárodních geovědních citačních systémů
Získání externích bibliografických záznamů
Studium struktury bibliografických záznamů
Výběr vhodného exportního formátu bibliografických dat
Výběr vhodného systémového řešení:
   a) konceptuální model systému
   b) logický model systému
Vytvoření databáze
   a) fyzický datový model databáze
   b) implementace databáze
Vývoj systému pro poloautomatický sběr dat

 

2009

Proškolení kontaktních osob
Výběr  kritérií na jejichž základě budou odstraňovány duplicitní záznamy
Vývoj aplikačního vyhledávacího rozhraní
Zkušební provoz na vzorku dat – na intranetu s možností připomínek odborné veřejnosti ČGS

 

2010

Připojení starších bibliografických záznamů
Odladění systému na velkém množství záznamů
Zveřejnění aplikace na internetu


© Česká geologická služba, 2007    Home | Webmaster | Mapa stránek | Knihovna ČGS | Interní info