Registr svahových nestabilit

Registr svahových nestabilit slouží jako široce dostupný zdroj vysoce kvalitních, kompatibilních a verifikovaných prostorových informací o svahových nestabilitách pro potřeby státní správy a samosprávy v rámci ČR i na úrovni EU a dále pak pro potřeby všech občanů ČR.

Provozování Registru svahových nestabilit ČGS - Geofondu bylo od 1. 1. 2011 převedeno v plném rozsahu z České geologické služby – Geofondu na Českou geologickou službu. Veškeré informace a výstupy (územně analytické podklady pro ORP a kraje, mapy sesuvů pro kraje a odborná vyjádření), týkající se agendy svahových nestabilit zajišťuje Česká geologická služba, Jircháře 4A, 658 69 Brno .

Od 1.1.2012 došlo k sloučení funkcí Geofondu a České geologické služby. Opatřením č. 3/11 Ministerstvo životního prostředí jakožto zřizovatel zrušilo ke dni 31. 12. 2011 organizační složku státu s názvem Česká geologická služba – Geofond a Opatřením č. 5/11 vydalo aktualizované úplné znění zřizovací listiny státní příspěvkové organizace Česká geologická služba. Zde jsou přístupny naskenované mapy svahových nestabilit v měřítku 1:25000, převzaté z Geofondu.

Registr svahových nestabilit ČGS je zpřístupněn formou mapové aplikace a jednotlivé záznamy jsou přístupné též vyhledáváním v databázi svahových nestabilit České geologické služby.
Registr sesuvů ČGS – Geofondu je rovněž zpřístupněn pomocí mapové aplikace, které spolu vytvářejí informační základnu o svahových nestabilitách na území České republiky. Registr sesuvů Geofondu ukončil svou činnost k 31.12.2010 a obsahuje celkem 9 323 záznamů - objektů.

Obě datové sady jsou spojeny a zpřístupněny pomocí mapové aplikace 'Mapa svahových nestabilit České republiky'.


© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS