Publikace a jiná díla

There is currently no HTML content.
Portlet HTML
Portlet HTML
Publikace (články, knihy, separáty atd.) zabývající se svahovými nestabilitami lze najít v knihovně  ČGS a nepublikovaná díla (zprávy a mapy, včetně jejich náhledů) pak v archivu ČGS. V současné době pro Vás tým ČGS připravuje detailní digitální archiv zpráv týkající se speciálně svahových nestabilit.

Některá další aktuální díla (prezentace, studie atd.) uvádíme také v následujícím přehledu:

Svahové deformace a pseudokras

Ivo Baroň, Jan Klimeš (Eds.). 2009.
Klíčová slova: sesuv, svahová deformace, pseudokras
Elektronický sborník referátů z konference "Svahové deformace a pseudokras" konané 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně. ČGS & ÚSMH AV ČR. Mezi jinými i příspěvky mnoha autorů ČGS.

Portal of geohazards in the Czech republic - information services for disaster prevention.

Robert Tomas, Olga Moravcová. 2009.
Klíčová slova: geohazardy, přírodní pohromy, informační technologie a systémy, kartografie, management
Prezentace představuje Portál geohazardů ČGS a automatický informační reportingový systém GeoReporty. Prezentováno na konferenci 19.-22.1.2009, Prague. - In Konečný Milan, Zlatanova Sisi, Bandrova Temenoujka, Friedmannova Lucie: Cartography and Geoinformatics for Early Warning and Emergency Management: Towards Better Solutions. Joint Symposium of ICA Working Group on CEWaCM and JBGIS Gi4DM., s. 615-620. Masaryk University, Brno. ISBN 978-80-210-4796-9.

Fotoletecká dokumentace kalamitní aktivace mělkých svahových deformací na Zlínsku na jaře 2006

Ivo Baroň, Jaroslav Prchal. 2008.
Klíčová slova: svahové deformace, sesuvy, kalamita, ultralehké letadlo, fotodokumentace, Zlín, Uherský Brod
Unikátní fotodokumentace provedená na jaře 2006 pomocí ultralehkého letounu na Zlínsku a Uherskobrodsku v rámci modelové studie úkolu "Isprofin" O. Krejčí et al., 2008, ČGS.

© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS