Odkazy

There is currently no HTML content.
Portlet HTML
Portlet HTML
Níže jsou uvedeny nejvýznamnější instituce působící v ČR i v zahraničí, které se zabývají problematikou svahových nestabilit nebo řeší problémy úzce související s touto tematikou.

Organizace a asociace v ČR

Česká geologická služba

výkon státní geologické služby dle zákona č. 62/1988 Sb.; systematické mapování a dokumentace svahových nestabilit (SN) v celé ČR i v zahraničí; tvorba Registru SN ČR; Archiv zpráv a map SN; vývoj jednotné metodiky mapování 1:10 000; ukládání, správa a poskytování dat SN; tvorba map náchylnosti k SN; mapové služby a georeporty po internetu; inženýrsko-geologické expertizy; komplexní geovědní přístup

Česká geologická služba – Geofond

Česká geologická společnost

Česká geotechnická společnost

Český svaz stavebních inženýrů

Česká asociace inženýrských geologů

Český hydrometeorologický ústav

Česká tektonická skupina

Česká asociace hydrogeologů

Česká asociace ložiskových geologů

Česká tunelářská asociace

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR

Geologický ústav AV ČR

Geofyzikální ústav AV ČR

Organizace a asociace v zahraničí

Geologický ústav Slovenskej akademie ved (Slovensko)

International Centre for Geohazards (Norsko)

International Strategy for Disaster Reduction (Švýcarsko)

USGS (USA)

Natural and Environmental Disaster Information Exchange System (Itálie)

Štátny geologický ústav Dionýza Štúra (Slovensko)

Další zajímavé odkazy

INTERNATIONAL CONSORTIUM ON LANDSLIDES

Emergency Events Database

Landslides in Japan

Multinational Andean Projects

NATural Hazards Assessment Network

Přehled družicových systémů

Science & engineering encyclopedia

The Vajont (Vaiont) landslide

Satellite Monitors Rains that Trigger Landslides

Satelitní monitoring dešťů, které mohou vést ke vzniku sesuvů (NASA)

© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS