Hlášení - Pasport svahové nestability

Registr svahových nestabilit (RSN) obsahuje údaje, data a informace o svahových nestabilitách, které jsou využívány např. při územním plánování (dle § 13 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích), při provádění zakládání staveb a vykonávání jiných činností (např.zemědělství, lesnictví, těžba surovin). RSN může sloužit jako výchozí podklad pro práci specialistů i pro větší informovanost veřejnosti a usnadnění řešení životních situací jednotlivých občanů.

V případě zjištění svahové nestability žádáme občany i organizace o oznámení této skutečnosti. Organizace a firmy se řídí „Vyhláškou o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací, oznamování rizikových geofaktorů a o postupu při výpočtu zásob výhradních ložisek (369/2004 Sb.)“. Vyhláška m.j. stanovuje vymezení rizikových geofaktorů a podrobnosti o jejich oznamování. Pro občana neexistuje žádná oznamovací povinnost o svahových nestabilitách, oznámení je založeno na dobrovolnosti, přesto občany žádáme o spolupráci, a v případě zjištění svahové nestability o její oznámení, k čemuž slouží aplikace hlášení svahové nestability . Aplikace je přístupná na uvedeném odkazu. Obsahuje přesný návod pro postup při zadání informací. K informování můžete rovněž využít kontaktní e-mail : svahovenestability@geology.cz .


© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS