Fotoreportáže

There is currently no HTML content.
Portlet HTML
Portlet HTML

Mapování sesuvů v Nikaragui a Kostarice

Česká televize, 2008
Nikaragua a Kostarika jsou častným dějištěm zemětřesení, sopečných erupcí i tragických sesuvů půdy. Čeští vědci tu začali geologickou situaci mapovat a doufají, že jejich výsledky pomohou v budoucnu místní obyvatele lépe ochránit.

Sesuvy s nadhledem

Ivo Baroň, 2006
Svahové deformace v okolí Zlína, Vlárského průsmyku a Uherského Brodu dokumentované pomocí ultralehkého letadla a popsané v rámci modelové studie (Ivo Baroň, Jaroslav Prchal, 2008) úkolu "Isprofin" O. Krejčí et al., 2008, ČGS.

Rekognoskace sesuvu nad portálem silničního tunelu v Hřebči

O. Krejčí, Z. Krejčí a kol., 2006
Dokumentace sesuvného území, které se aktivovalo 1. 4. 2006 na východním zlomovém svahu Hřebečovského hřbetu v Pardubickém kraji, pracovníky ČGS.

Rozsáhlé sesuvy půdy v Handlové na Slovensku

Jan Bárta, 1961
Tragická přírodní katastrofa zachycená na 113 dobových černobílých fotografiích z Fotoarchivu ČGS, včetně snímků pořízených za použití vrtulníku.

Sesuvy v Čechách a na Slovensku na dobových snímcích

Fotoarchiv ČGS, 1949-dosud
Téměř 300 dokumentačních převážně černobílých fotografií různých autorů ČGS.

© Česká geologická služba, 2007 - 2012    Home    Webmaster     Portál ČGS