Odkaz na titulní stránku projektu

Přihlášení

Dokumenty ke stažení:

Harmonogramy:

Harmonogram prací - geologická část [pdf, 65 KB]

Dokumenty ke stažení:

METODIKA hodnocení rizikových úložišť těžebních odpadů [pdf, 1 267 KB]

Fundamental Principles for Investigating and Assessing Risks of Abandoned Waste Facilities [pdf, 2 026 KB]

GUIDANCE DOCUMENT FOR A RISK-BASED PRE-SELECTION PROTOCOL FOR THE INVENTORY OF CLOSED WASTE FACILITIES AS REQUIRED BY ARTICLE 20 OF DIRECTIVE 2006/21/EC [pdf, 280 KB]

Manuál k vyplňování záznamových listů databáze deponií po těžbě a úpravě nerostných surovin [pdf, 353 KB]

Manual for Completing the „Database of Mineral Extraction Mine Waste“ Registration Form [pdf, 125 KB]

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2006/21/ES ze dne 15. března 2006 o nakládání s odpady z těžebního průmyslu a o změně směrnice 2004/35/ES [pdf, 494 KB]

DIRECTIVE 2006/21/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 15 March 2006 on the management of waste from extractive industries and amending Directive 2004/35/EC [pdf, 444 KB]

METAL MINE ROCK AND WASTE CHARACTERIZATION TOOLS: AN OVERVIEW [pdf, 165 KB]

Classification of mining waste facilities No. 07010401/2006/443229/MAR/G4 Final Report December 2007 [pdf, 6 710 KB]

GUIDANCE DOCUMENT FOR A RISK-BASED PRE-SELECTION PROTOCOL FOR THE INVENTORY OF CLOSED WASTE FACILITIES AS REQUIRED BY ARTICLE 20 OF DIRECTIVE 2006/21/EC [pdf, 281 KB]

Reference Document on Best Available Techniques for Management of Tailings and Waste-Rock in Mining Activities, July 2004 [pdf, 21 181 KB]