Odkaz na titulní stránku projektu

Přihlášení

Základní informace o projektu:

Název projektu:

Zjištění uzavřených a opuštěných úložných míst těžebního odpadu představujících závažné riziko pro životní prostředí nebo lidské zdraví

Operační program Životní prostředí:

Výzva č. 14

Prioritní osa 6:

Zlepšování stavu přírody a krajiny (ERDF)

Primární oblast podpory 6.6:

Prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod

Číslo projektu:

  • CZ.1.02./6.6.00/10.06907

ID projektu:

  • 1515508

Akceptační číslo:

  • 10062046

Řešitel:

Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1, IČ: 00025798

Termíny:

  • Datum předložení projetku: 30.12.2009
  • Datum schválení a registrace: 15.6.2010
  • Datum zahájení realizace projektu: 1.7.2010
  • Datum ukončení projektu: 31.12.2012