Mezinárodní rok planety Země

Partneři

Poděkování partnerům a sponzorům IYPE.CZ
Odkaz na poděkování za podporu IYPE-CZ
Podpora IYPE ze strany Českého komitétu pro IGCP

Aktivity "Mezinárodního roku planety Země: Geologové pro společnost" v ČR byly v roce 2008 a 2009 podpořeny granty ve výši 22 a 25 tisíc Kč. Za tuto podporu děkujeme komitétu a společnostem SD, a.s., a Eurovia CS, a.s.   

Záštita:  Ministerstvo životního prostředí ČR
Česká geologická společnost
Geofyzikální ústav AV ČR
Geologický ústav AV ČR
Fakulta životního prostředí Univerzity J.E. Purkyně v Ústí nad Labem
HGF VŠB-TU Ostrava
Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Ústav geologických věd, PřF Masarykovy univerzity
Střední průmyslová škola kamenická a sochařská v Hořicích
AMAVET, asociace pro mládež, vědu a techniku
Národní muzeum
Český národní geologický komitét
Česká geografická společnost

Sponzoři

Česká geologická službaČeská geologická služba
Ministerstvo životního prostředí ČRMinisterstvo životního prostředí ČR
Severočeské doly, a.s.Severočeské doly, a.s.
TOP GEO GmbH a TOP GEO Group
Akademie věd České republikyAkademie věd České republiky

Mediální partneři

ČT24 - Planeta vědaČT24 - Planeta věda
Český rozhlas - LeonardoČeský rozhlas - Leonardo

 

Partnery iniciativy jsou státní a akademické organizace, které odborně podporují přípravu programu geovědního Roku planety Země v ČR.

Obracíme se s výzvou na oborové asociace, privátní sektor a firmy zaměřené na aplikované geovědní obory ke spolupráci a zapojení se do celonárodní iniciativy formou finančního příspěvku. Hledáme generálního sponzora i sponzora dílčích projektů a aktivit. Prosíme ozvěte se na uvedené kontaktní adresy.

Bankovní spojení: ČGS, Klárov 131/3, 118 21 Praha 1, IČ  25798, KB, Na Příkopě 969/33, 114 07  Praha 1,  účet č.: 8753 0011/0100, var. symbol:  3255 0789, IBAN : CZ35 0100 0000 0000 8753 00

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby.