Mezinárodní rok planety Země

Program

Rok planety Země v České republice:

"Geologické vědy pro společnost"

Oficiální zahájení Roku planety Země: 11.února 2008 v 16.30, budova AV ČR, Národní 3, Praha 1, spojené se vernisáží nulté instalace výstavy "Planeta Zeme mocná a zranitelná". Zahájení předchází tisková konference (15.00). Pozvánky najdete v sekci "Akce".

Aktuální verze programu, prosinec 2007

Pozn.:  červeně již realizované či zahájené aktivity

Prosíme garanty o zasílání podkladů pro aktualizaci!!!

 

A1. Pilotní akce

A11. Projekt "Geologové pro Prahu" (vazba PBZ a ZOO Praha, na přír. park Trója navrhovaný Mč P7). V. Štědrá, P. Röhlich, R. Mikuláš, O. Vacek, P. Fejk, MČ Praha – Trója, Přípravný výbor Geoparku Barrandien, SPŠKS Hořice. Vytvoření triumvirátu s pražskou zoologickou a botanickou zahradou a citlivé začlenění geologických materiálů, informací i exponátů do expozic a exteriérů obou zahrad, využití přírodního rámce údolí Vltavy, výchozů a PP v Tróji.  Doplněno kosmologií za přispění pražského Planetária (J. Haloda - J. Hruška).  Návaznost na oficiální iniciativu MČ P-Trója směřující k ochraně krajinného charakteru a na práce SPŠKS Hořice.  Trojská část jako jedna ze sedmi oblastí navrhovaného geoparku Barrandien.

A12. Výstava "Planeta země mocná a zranitelná" a v návaznosti vybudování Stálého centra věd o Zemi v Josefově. V. Štědrá, MRPZ, J. Sekyra, PÚ Pardubice, R. Tásler a Speleo Albeřice, SPŠKS Hořice a realizační tým. Putovní výstava s pracovním názvem „Planeta Země mocná i zranitelná“, jejíž náplní by bylo několik sekcí. Tyto sekce budou zaměřeny na různá geologicko-geografická prostředí (velehory, polární oblasti, pouště, oceán, hlubinná stavba Země), jejich geodynamiku a geomorfologii a implikace pro vývoj života. Tato expozice, kombinující klasické exponáty s multimediálním pojetím prostoru, by vznikla ve spolupráci geologů,  geofyziků,  geografů, výtvarníků a kamenosochařů. Výstava bude zahájena v Praze a poputuje během určeného období pro republice. Je v jednání vícejazyčné prostředí výstavy a možnost mezinárodní spolupráce na její přípravě i uplatnění. Po skončení turné bude expozice umístěna do stálého místa v ČR jako základ geovědního Centra planety Země (v jednání Jaroměř -Josefov). Kombinace s myšlenkou regionálních stratigrafických sloupů". Příprava v mezinárodní spolupráci, dvojjazyčně.

A13. Aktualizované vydání reprezentativní  publikace P. Jakeše: Planeta Země; podmíněno souhlasem rodiny, v jednání. R. Přikryl

 

A2. Propagace Roku Země a jeho programu (MŽP, ČGS a MRPZ)

A21 MRPZ: Řada informačních brožur (1. v pdf verzi na webu)

A22 MRPZ: Plakát č. 1-4: Příprava 2007 (pdf verze na webu), Nástin programu 2007, Program 2008, Resumé a stálé akce 2008-2009-2010

A23 TV upoutávka - animovaný film, P. Koutský a MŽP. Ve výrobě. 

A24 ČT24 - Živé srdce Evropy, planety Věda v návaznosti na RPZ. Mediální partnerství s ČT24. "Kámen s příběhem" - ceny pro soutěž (52 dílů).

A25 ČRo2: Meteor - Jarošová: Rozhlasový cyklus k Roku Země

A26 ČRo6 Radio Leonardo - cyklus pořadů k RPZ. 1. diskuse "Geologie pro všední den" proběhla dne 28.11.2007

A27 Festival Ekofilm - téma Roku planety Země jako nosné pro rok 2008

A28 LN - příloha Věda: Cyklus k RPZ,  J. Matyáš

A29 PřFUK: Praobyčejná Země, dokument ČT o vývoji vztahů člověka a Země, Jiří Zvelebil

A210 Dokument: "Český kámen a díla českých kameníků" - 20-25 minut o dekoračních horninách a dílech v kamenictví a architektuře, M. Dostalová.

A211 Expozice 10 panelů k Roku Země do foyer Parlamentu ČR. Mgr. Lášková - AV ČR. Využití také pro Výstavu a regionální instalace

A212 Moravský kras: umístění 10-12 plakátů k Roku Země do vstupní expozice, M. Ivanov, SURAO

A213 ČGS: Soubor vybraných posterů z konferencí - průřez činností ČGS

A214 ČTV:  publicistické dokumenty, J. Pálka:  1. Vývoj české krajiny, 2. Suroviny budoucnosti. Podrobné projekty předány.

A215 PřFUK: Soubor TV reportáží Geologické zajímavosti ČR, Zuzana Vařilová

 

B. Populárně – vědecká rovina

B1 Akce Týden vědy a techniky 2008 na téma RPZ, AV ČR, J. Zedník

B2 E-learning (ČGS, J. Aichler)

B3 DVD - Geologické vycházky po Čechách pro školy, (ČGS??)

B4 Publikace: Ještě zůstal kámen na kameni, Z.Kukal a B.Schulmann-Dudíková, ČGS

B5 Publikace: Geologický průvodce Českým středohořím, P.Kycl a V.Rapprich, ČGS

B6 Nové stránky Světa geologie na portálu CGS, J. Aichler - ČGS Jeseník, propojení s metodickým portálem www.rvp.cz (MŠMT).

B7 AV - projekt popularizace vědy pro AV a školy UNESCO. Mgr. Lášková a Prof. H. Illnerová

B8 AV - Geopark na Spořilově, doplněk, průvodce a webová stránka

B9 Publikace PřFUK: Representativní publikace „Přírodní kámen v ČR“, doc. Richard Přikryl. Formou atlasu zpracovány nejvýznamnější typy hornin těžené v minulosti nebo současnosti v ČR a používané v sochařství a architektuře.

B10 "Geologická mapa pro turisty 1 : 50 000 Orlické a Bystřické hory". M. Opletal

 

C. Osvětové akce, programy pro školy a mládež, regionální aktivity

 C1 Osvěta

 C12 Akce "Věda v ulicích": Tématické přizpůsobení námětům Roku Země v jednotlivých městech, Amavet a AV ČR

C12 Česká komise pro UNESCO, MŠMT - Ing. Škoda, p. Kuna: zařazení do programu "Dekády udržitelnosti", ve vazbě na státní organizace.

C13 Rok planety Země jako hlavní téma pro tématické aktivity škol UNESCO

C14 Instalace/upoutávka v pražském metru na téma geologické materiály, dekorační kameny a jejich místo v umění a městské výstavbě, sponzorsky Metrostav, DP a Subterra.  V. Štědrá

C15 Akademie volného času Nové Strašecí. Roční cyklus populárních přednášek na aktuální geovědní témata. Věra Hrubešová.

C16 Otevření Školícího střediska pro látky poškozující ozónovou vrstvu a ovlivňující klimatický systém Země, duben 2008. Projekt SF EU, ESTO Cheb s.r.o., Ing. R. Hrdý.

 


C2 Geoparky, stezky a stálé expozice

C21 Naučné stezky Železnohorsko, VZ Chrudim, Dr. D. Smutek a kol. Projekt + studie MŽP 2008.

C22 Stálá Hornicko-geologická expozice Podkrkonoší, Pec p. Sněžkou, Dr. R. Tásler

C23 Spolupráce s AOPK - sestavení Metodiky na ochranu neživé přírody v ČR

C24 Návrhy na Geoparky a geologicky významné krajinné celky na sev. Moravě, TU-VŠB,       K. Raclavský

C25 Využití myšlenky Stratigrafického sloupu realizované v Brně (J. Otava a spol) pro regionální aplikace v souvislosti s putovní výstavou a instalací v pražské ZOO.

C26 Cesta kamene - turistická stezka a průvodce, Podzvičinsko, vazba na Geopark Český Ráj, připraveno, David Jung a pí Berdychová, Jičín.

C27 Geologický park Bílina. Doly Bílina a UJEP, Z. Dvořák - M. Blažková

C28 Geopark Sobotínsko, J. Zimák

C29 Stráž pod Rálskem: cyklostezky a geologická naučná stezka

C210 Expozice Kutnohorské hornické a geologické dědictví, Dr. J. Králová

C211 Geopark Všeradice - expozice horninových typů pod širým nebem. Součást geoparku Barrandien v návrhu. Dr. K. Žák

 

C3 Publikace

C31 Publikace PřFUK: Motivační brožura „K čemu je dobré vědět něco o Zemi“ (autoři Jakeš, Hruška a kol.) s výukovým CD, garant doc. Richard Přikryl

C32 Publikace PřFUK: Učebnice věd o Zemi pro střední školy (gymnasia), garant doc. Katarina Holcová

C33 Publikace "Češi a Česko v geologickém světě"  - Dr. D. Smutek a kol., ČGS

C34 Publikace PřFUK: Cesta do pravěku. garant: dr. Martin Košťák, netradičně od čtvrtohor do minulosti

C35 Výroba propagačních tiskovin pro děti - omalovánky, vystřihovánky a soubory pohlednic, P. Fiferna - ČGS, ukázky jsou k mání v prodejně a vydavatelství ČGS

C36 Výtvarná soutež pro děti a propagační akce na veletrhu Svět knihy, výstupy ve formě pohlednic a na webovém serveru, P. Fiferna - ČGS

C37 Reprezentační obrazová publikace o klasických lokalitách ČR a SR. Nakladatelství Granit ve spolupráci s nakl. Bode, SRN

 

C4 Exkurze

C41 Geologické exkurze pro gymnasia (fakultní gymnasium Jana Nerudy v Praze) – cyklus exkurzí, PřFUK, garant: Prof. Faryad

C42 Exkurze "Léčivé radioaktivní prameny – říše víly Radonie", PřFUK, garant: Viktor Goliáš
V Janských Lázních a ve Stříbrnici pod Kralickým Sněžníkem proběhne výklad geologie, vzniku radioaktivních vod, jejich léčivých účinků, představení radioaktivních minerálních vod přímo v terénu spolu s jejich ochutnávkou.

C43 Exkurze Za drahými kameny, PřFUK, Garant: RNDr. Irena Kolaříková, Ph.D. Terénní exkurze, na každé lokalitě proběhne výklad o geologii, historii těžby a zpracování drahých kamenů, Třebívlice – granáty,  Podmoklice-Smrčí – olivín, Doubravice-Kyje – acháty

C44 Exkurze pro školy zaměřené na terénní a praktickou geologii, PřFUK, garant Dr. E. Jelínek

C45 “Ekologické safari” – doly Bílina, ČSA, rekultivace a krajina. M. Blažková - UJEP

 

C5 Výstavy

C51 Výstava "Drahé kameny světa", PřFUK, Garant: RNDr. Irena Kolaříková, Ph.D. Výstava fotografií (formátu A4) na téma Drahé kameny světa, rok 2008

C52 Výstava "Heřmanův Městec - město dvou moří",  VZ Chrudim, Dr. D. Smutek a kol.

C53 Výstava MSZM: Výstava drahých minerálů a nerostů, S. Houzar

C54 Výstava "Putování českou křídou", J. Králová, Muzeum stříbra Kutná Hora

C55 Křemen a jeho rodina, výstava ve Východočeském muzeu v Pardubicích, 6.2.-31.8.2008, Ing. J. Šura 

C56: Světlo v kamenech - výstava velkorozměrových mikrofotografií hornin - expozice: Přírodovědecká fakulta MU v Brně (únor 2008), Přírodovědecká fakulta PU v Olomouci (duben - květen 2008)

 

C6 Přednášky

C61 UK: Tématické přednášky pro DDM Drtinova - garant doc. Katarina Holcová

C62 ČGS: Geologické přednášky pro Vlastivědné muzeum v Jeseníku  - J. Aichler

C63 NM: Pravidelný cyklus přednášek, tentokrát zaměřený na Rok Země

C64 ČGS: Geologické přednášky pro školy  - Z. Skácelová o zemětřeseních

C65 UG AV ČR: Přednášky z oblasti geověd pro veřejnost ve spolupráci s reprezentativní prodejnou ACADEMIA v Ostravě - září až listopad 2008

 

D. Konference a setkání

D1 2008 - Konference MWA Minerální vody Karlovy Vary, A. Grmela

D2 2008 - Kámen Hořice - veletrh kamenosochařství a kamenictví, putovní výstava A12, 12.-14. června 2008. SPŠKS – Ing. Moravec.

D3 2007 - Sjezd České geologické Společnosti v J. Čechách (Breiter, Budil), workshop na téma Popularizace geologie a Rok Země, P. Fiferna, ČGS

D4 2008 - Geofyzikální konference "Nové poznatky v seismologii, inženýrské geofyzice a geotechnice" 8.-10. dubna 2008, Ostrava

 

Další konané akce v roce 2007 a 2008

D4 2007 - EUROPAMINES Praha-Příbram-Kutná Hora (ČGS Praha, V. Štědrá)

D5 2008 - Odborná uhelná konference – PřFUK -Doc. Pešek

D6 Hornická Příbram ve vědě a technice 2007, sekce Geoetika

D7 Hornická Příbram ve vědě a technice 2008, expozice nebo vlastní sekce k Roku planety Země

 

E. Mezinárodní aktivity

E1. Zajištění výběru studentů a účast na konferenci UNESCO v Paříži v lednu 2008 (UNESCO CZ, MRPZ, MŽP)

E2. Spolupráce při realizaci "SeismoTour", putovní expozice věnovaná seismickému nebezpečí. Japonský výbor pro  IYPE ve spolupráci s přípravnou skupinou.

E3. Uplatnění programu v mezinárodních aktivitách - pilotní akce, Centrum věd o Zemi a konference, AMAVET, vícejazyčné úpravy vybraných výstupů Roku Země.

E4. Příprava pilotní akce - výstavy - v mezinárodní spolupráci a dvojjazyčně

Program sestavili: MRPZ - Mezinárodní rok planety Země a přípravná skupina pro ČR ve spolupráci s garanty projektů

 

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby.