Mezinárodní rok planety Země

Kontakty

Členové přípravné skupiny:

Mgr. Veronika Štědrá, Ph.D.

Česká geologická služba, Klárov 3, 118 21 Praha 1

tel. 257 089 510  |  fax 257 531 376  | 

e-mail:  veronika.stedra@geology.cz  


RNDr. Radek Mikuláš, CSc.

Geologický ústav AVČR, v.v.i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6 - Lysolaje

tel. 233087 219  |  fax 220 922 670  |  e-mail: mikulas@gli.cas.cz

RNDr. Jan Zedník

Geofyzikální ústav AV ČR, v.v.i., Boční II/1401, 141 31 Praha 4

tel. 267 103 015  |  fax 272 761 549   |  e-mail: jzd@ig.cas.cz

RNDr. Martin Ivanov, Dr.

Ústav geologických věd, PřF, Masarykova Univerzita, Kotlářská 2, 611 37 Brno

tel. 549 494 600  |  fax 541 211 214  |  e-mail: mivanov@sci.muni.cz

Prof. Ing. Konstantin Raclavský, CSc.

VŠB-TUO, HGF, Třída 17. listopadu 15, 708 33 Ostrava - Poruba

tel. 597325 520  |   fax 596 918 589  |  e-mail: konstantin.raclavsky@vsb.cz

Ing. Stanislav Medřický, CSc.

předseda asociace AMAVET, Bubenská 1542/6, 170 00 Praha 7

tel. 266 710 246, 266 710 363  |   fax: 266 710 363  |  e-mail: amavet@amavet.cz

Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr.

Ústav geochemie, mineralogie a nerostných zdrojů,

PřF Univerzity Karlovy v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2

tel.: 221 951 500  |  e-mail: prikryl@natur.cuni.cz

 

Doc. RNDr. Miroslava Blažková, Ph.D,

Fakulta životního prostředí, UJEP,  Ústí nad Labem,

Králova výšina 3132/7, Ústí nad Labem, 400 96 

tel.: 475 284 144  |  e-mail: miroslava.blazkova@ujep.cz 

 

Doc. RNDr. Radim Perlín, CSc.,                                                        

Ústav geografie, PřF UK v Praze, Albertov 6, 128 43 Praha 2,     
                tel. 221 951 383  |  e-mail: perlin@natur.cuni.cz

 

Ing. Patrik Fiferna,                                                        

Vydavatelství ČGS, Klárov 3, 118 21 Praha 1,     
                tel. 257089433  |  e-mail: patrik.fiferna@geology.cz

 

RNDr. Blanka Šreinová,                                                        

Národní muzeum, Václavské nám. 68,  115 79 Praha 1,

tel. 224497281  |  e-mail: blanka_sreinova@nm.cz

 

 

 

Dále se na přípravě Roku planety Země podílejí:

Skupina odborných konzultantů

Regionální spolupracovníci

Zástupci partnerských a sponzorských organizací

Stránky jsou umístěny na portálu České geologické služby.