Česká geologická služba

 R&Dialogue

Prezentace z konference

Proč je nutné snížit závislost na fosilních palivech

Autor: Martin Mikeska

Klimaticko-energetický rámec EU; EU ETS

Autor: Jan Tůma

Hlavní drivery energetiky

Autor: Pavel Řežábek

Nanotechnologie na km2 aneb o fotovoltaice v perspektivách

Autor: A. Fejfar

Společenskovědní aspekty přechodu k nízkouhlíkové společnosti

Autor: Ivan Rynda

O projektu R&Dialogue a jeho výsledcích

Autor: Vít Hladík