English English icon Česká geologická služba
Úvodní stránka > Zajímavé odkazy
Logo ČGS

Logo Norway Grants

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Přihlášení

Zajímavé odkazy

O technologiích zachytávání a ukládání CO2

Zachytávání a ukládání CO2 (CCS)

Informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2.

Konkrétní fakta o zachytávání a ukládání CO2

Video popisující význam a principy technologie CCS.

Bezpečné úložiště: Uzavření uhlíkové smyčky

Video o bezpečnosti ukládání CO2.

Zaostřeno na CCS

Jak funguje zachytávání, doprava a ukládání CO2.

Další projekty programu CCS Norských fondů

Program CCS Norských fondů 2009-2014

Studie pilotních technologií CCS pro uhelné zdroje ČR

Výzkum vysokoteplotní sorpce CO2 ze spalin s využitím karbonátové smyčky

Zachycování a ukládání CO2 - sdílení znalostí a zkušeností

Vědecko-výzkumné a informační sítě

ENeRG

European Network for Research in Geo-Energy.

CO2GeoNet

Evropská síť excelence pro geologické ukládání CO2.

Další odkazy

Projekt R&Dialogue pro Českou republiku

Společenský dialog o přechodu k nízkouhlíkové ekonomice.

PilotCCS: Investigating feasibility of applying Carbon, Capture and Storage in the Czech Republic

Fotogalerie z projektových aktivit ve Fotoarchivu ČGS

Úvodní "kick-off" mítink projektu REPP-CO2, Brno, únor 2015

2. projektový mítink REPP-CO2, Řež, červen 2015

3. projektový mítink REPP-CO2 a kurz rizikové analýzy, Stavanger, říjen 2015

4. projektový mítink REPP-CO2, Ostrava & přidružené akce, duben 2016

Česko-norský seminář, Oslo, říjen 2016

Co-operation in Research and Development of Carbon Capture and Storage Technologies. Oslo, Scandic Solli hotel, 12 October 2016.

Česko-norská konference, Praha, listopad 2016

Zachytávání a ukládání CO2 v podmínkách ČR - spolupráce České republiky a Norska. Sekce: Výsledky projektu REPP-CO2, 8. listopadu 2016, 9.00-13:30.