English English icon Česká geologická služba
Úvodní stránka > Ke stažení
Logo ČGS

Logo Norway Grants

Podpořeno grantem z Norska
Supported by grant from Norway

Přihlášení

Informační materiály

Geologické ukládání CO2

Populárně naučný leták o problematice spojené s ukládáním CO2.

Co to vlastně je geologické ukládání CO2?

20-stránková informační brožura o geologickém ukládání CO2.

Projektový newsletter

Newsletter č. 3 projektu REPP-CO2 (11/2016)

Třetí číslo věstníku informuje o úspěšném ukončení projektu a jeho výsledcích.

Newsletter č. 2 projektu REPP-CO2 (4/2016)

Druhé číslo Newsletteru projektu REPP-CO2 čtenáře informuje o dosavadním průběhu projektu, dílčích výsledcích a realizovaných propagačních aktivitách.

Newsletter č. 1 projektu REPP-CO2 (3/2015)

První číslo projektového newsletteru REPP-CO2, které přináší základní informace o projektu, jeho cílech, struktuře a účastnících, jakož i pohled na technologii CCS v širším kontextu opatření ke zmírnění změny klimatu.

Tiskové zprávy

Tisková zpráva: Příprava skončila úspěšně, pilotní projekt ukládání CO2 v České republice může pokračovat

Tisková zpráva o ukončení řešení projektu REPP-CO2 – Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (listopad 2016)

Tisková zpráva: Česká geologická služba připravuje výzkumný projekt geologického ukládání CO2 České republice

Tisková zpráva o přípravě výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (únor 2015)

Prezentace projektu, jeho výsledků a technologie CCS

Baseline monitoring of CO2 and methane for risk assessment of a future pilot CCS site LBr-1: relationship to the residual oil and gas field saturation

Přednáška na mezinárodní konferenci TCCS-9, Trondheim (červen 2017). Autor: J. Franců, V. Hladík, F. Buzek, O. Prokop, L. Jurenka, V. Kolejka, M. Pereszlényi (ČGS), E. Ford (IRIS)

Greener hydrocarbons: Myth or reality?

Poster prezentovaný na mezinárodní konferenci TCCS-9, Trondheim (červen 2017). Autor: R. Berenblyum (IRIS), V. Hladík (ČGS)

Integrated approach to CO2-EOR and storage potential evaluation

Poster prezentovaný na 19. evropském sympoziu o intenzifikaci těžby ropy, Stavanger (duben 2017). Autor: R. Berenblyum, A. Khrulenko, L. Kollbotn, A. Nermoen, A. Shchipanov, H. J. Skadsem, J. Zuta (IRIS), V. Hladík (ČGS)

A comparison of FEP-analysis and barrier analysis for CO2 leakage risk evaluation on an abandoned Czech oilfield case

Prezentace autorů Ø. Arilda, M. Mansouriho, E. P. Forda, H. P. Lohneho (IRIS) a V. Havlové (ÚJV Řež) na mezinárodní konferenci GHGT-13, Lausanne (listopad 2016)

13th Conference on Greenhouse Gas Control Technologies

3 postery přestavující výsledky projektu REPP-CO2 na mezinárodní konferenci GHGT-13, Lausanne (listopad 2016)

Konference Zachytávání a ukládání CO2 v podmínkách ČR - spolupráce České republiky a Norska

11 přednášek s výsledky projektu REPP-CO2 prezentovaných v samostatné sekci konference, Praha (listopad 2016)

Co-operation in Research and Development of Carbon Capture and Storage Technologies

5 přednášek o projektu REPP-CO2 a jeho výsledcích na česko-norském semináři (ve 2. části programu), Oslo (říjen 2016)

Evaluating Potential CO2 Injection Capacity of Aquifers Based on Well Testing

Přednáška na 78. konferenci EAGE, Vídeň (červen 2016). Autor: A. Shchipanov, L. Kollbotn, R. Berenblyum (IRIS), V. Hladík (ČGS)

CO2 Storage Pilot projects in Europe

Workshop zorganizovaný projektem REPP-CO2 na 11. konferenci CO2GeoNet Open Forum se třemi prezentacemi výsledků projektu, Benátky (květen 2016)

11th CO2GeoNet Open Forum

3 postery s výsledky projektu REPP-CO2 prezentované na mezinárodní konferenci, Benátky (květen 2016)

REPP-CO2 - Preparation of a research pilot project on CO2 geological storage in the Czech Republic

Přednáška na 11. konferenci CO2GeoNet Open Forum, Benátky (květen 2016). Autor: V. Hladík, O. Krejčí, J. Franců, V. Kolejka (ČGS), R. Berenblyum (IRIS)

Technologie CCS aneb S oxidem uhličitým do podzemí!

Přednáška koordinátora projektu REPP-CO2 na festivalu Týden vědy a techniky, Praha (listopad 2015). Autor: V. Hladík (ČGS)

REPP-CO2: Static and dynamic laboratory experiments with scCO2

Poster prezentovaný na konferenci Goldschmidt 2015, Praha (srpen 2015). Autor: V. Havlová, A. Mendoza Miranda, V. Vrbová (ÚJV), D. Hatzignatiou (IRIS), V. Hladík, J. Franců (ČGS)

Pressure Transient Analysis in CO2 Storage Projects: from Reservoir Characterization to Injection Performance Forecast

Prezentace na 77. výroční konferenci EAGE v Madridu (červen 2015). Autor: A. Shchipanov, L. Kollbotn, R. Berenblyum (IRIS)

REPP-CO2 – Czech-Norwegian project towards a research CO2 storage pilot in the Czech Republic

Poster prezentovaný na 8. Trondheimské konferenci o CCS (TCCS-8), Trondheim (červen 2015). Autor: V. Hladík (ČGS), R. Berenblyum (IRIS)

Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v ČR

Záznam vystoupení koordinátora projektu REPP-CO2 V. Hladíka (ČGS) na Zahajovací konferenci Norských fondů v oblasti CCS technologií, Praha (duben 2015)

Technologie CCS: Budeme ji potřebovat?

Přednáška na 3. mezinárodní chemicko-technologické konferenci (International Conference on Chemical Technology – ICCT 2015), Mikulov (duben 2015). Autor: V. Hladík (ČGS)

REPP-CO2 - Project overview

Prezentace projektu REPP-CO2 představená na semináři ‚Polish-Norwegian and Czech-Norwegian CCS projects supported by EEA and Norway Grants‘, Oslo (únor 2015). Autor: V. Hladík, O. Krejčí, J. Franců (ČGS)

Czech-Norwegian CCS and Research Programmes with EEA and Norway Grants funding

Prezentace programu CZ08 ‚Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie‘ Norských fondů 2009-2014, představená na konferenci CLIMIT Summit, Oslo (únor 2015). Autor: V. Hladík (ČGS)

REPP-CO2 – Czech-Norwegian research project to prepare a CO2 storage pilot in the Czech Republic

Poster z konference CLIMIT Summit, Oslo (únor 2015). Autor: V. Hladík, O. Krejčí, J. Franců (ČGS), D. Hatzignatiou (IRIS)

Publikace

Energy Procedia 114/2017

Výsledky projektu REPP-CO2 prezentované v roce 2016 formou tří posterů a jedné přednášky na mezinárodní konferenci GHGT-13 v Lausanne byly nyní rovněž publikovány v časopisu Energy Procedia.

Przeglad Geologiczny 3/2017

Článek s názvem 'Pilotazowy projekt badawczy geologicznego skladowania CO2 w Republice Czeskiej (REPP-CO2)' autorů P. Bujoka, M. Klempy, M. Porzera (VŠB) a S. Lutyňské (Politechika Slaska) uveřejněný v předním polském geologickém časopisu

Nové poznatky v oblasti vrtania, ťažby, dopravy a uskladňovania uhlovodíkov 2017

Článek Průběh realizace projektu 'Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice (REPP-CO2)' autorů M. Klempy, P. Bujoka, K. Labuse, M. Labusové a M. Porzera (VŠB) publikovaný ve sborníku mezinárodní konference, Podbanské (listopad 2017)

Environmental Earth Sciences 75/2016

Článek "Preliminary geochemical modeling of water–rock–gas interactions controlling CO2 storage in the Badenian Aquifer within Czech Part of Vienna Basin" autorů K. Labuse, P. Bujoka, M. Klempy, M. Porzera a D. Matýska (VŠB) publikovaný v impaktovaném mezinárodním odborném časopise.

Newsletter GEO ENeRGY 1/2015

Mezinárodní newsletter GEO ENeRGY přinesl na titulní stránce článek 'REPP-CO2 – Czech-Norwegian research project to prepare a CO2 storage pilot in the Czech Republic' autorů V. Hladíka (ČGS) a D. Hatzignatiou (IRIS), který přestavuje projekt REPP-CO2. Newsletter vydává Evropská síť pro výzkum geo-energie (ENeRG) v nákladu 2000 tištěných výtisků a také elektronicky.

Další materiály o CCS

Dokumenty ke stažení z informačního portálu pro technologie CCS