Obsah projektu

Projekt reaguje na dlouhodobě pociťovanou potřebu kvalitního systematického vzdělávání pracovníků vědy a výzkumu moravských poboček České geologické služby a potenciálních zaměstnanců z řad zde působících postgraduálních studentů, a to zejména v souvislosti s potřebou většího zapojení do mezinárodních sítí a výzkumných projektů. Bude vytvořen systém dalšího vzdělávání odborných pracovníků a proběhnou první tři pilotní cykly. Bude sestaven a proškolen interní tým garantů systematického vzdělávání. Školení budou realizována pro odborné pracovníky moderními metodami geologického výzkumu, projektového managementu, prezentací výsledků výzkumu a jeho popularizací a v efektivní komunikaci a týmové spolupráci. Pro vedoucí pracovníky proběhne systematické školení v dovednostech řízení vědy a výzkumu. Plánované aktivity budou realizovat vlastní pracovníci instituce ve spolupráci s externími experty, našimi i zahraničními. Vzdělávací systém bude nastaven tak, aby fungoval i po ukončení projektu.

 

Základní cíle

Cílem projektu je rozvoj lidských zdrojů a zkvalitnění řízení výzkumu v oblasti geologie specificky v moravských pobočkách České geologické služby prostřednictvím zavedení a realizace funkčního vzdělávávacího systému. Jeho implementace povede ke zlepšení odborné, manažerské a interpersonální urovně zaměstnanců.

Vzdělávací systém by měl působit jako motivační a stabilizační faktor pro tyto zaměstnance a ve svém důsledku přispět k posílení konkurenceschopnosti ČGS Brno a Jeseník v oblasti výzkumu, napomoci mnohem intenzivnějšímu zapojení tohoto pracoviště do mezinárodních výzkumných projektů a přispět ke zefektivnění fungování organizace jako takové. Jedním z cílů bude vyrovnat handicap brněnské pobočky vůči pražské centrále, která má větší možnosti získávání kvalitnějších zaměstnanců, mezinárodních výměn, apod.

 

Klíčové aktivity

01 - Příprava vzdělávacího projektu a prvního cyklu vzdělávání

02 - Realizace odborných kurzů - nové poznatky, trendy a metody v geologii

03 - Realizace tréninků - rozvoj řízení vědeckých týmů

04 - Realizace tréninků - rozvoj týmové spolupráce při řešení problémů

05 - Realizace tréninků - rozvoj měkkých dovedností odborných pracovníků

06 - Vyhodnocování a příprava vzdělávacích cyklů

07 - Vytvoření a rozvoj týmu pro podporu vzdělávání


© Česká geologická služba, 2009    Home | Webmaster | Mapa stránek | Interní info | Portál ČGS