Dotazník - Teambuilding
Možnost vyjádření reakcí a připomínek k Teambuildingu, který proběhl ve Velkých Karlovicích ve dnech 16.-17. 12. 2009
Anketní lístek
Vyhodnocení anketních lístků

© Česká geologická služba, 2009    Home | Webmaster | Mapa stránek | Interní info | Portál ČGS