Informační seminář

Seminář konaný v rámci projektu Monitoring přenosu znečišťujících látek přes státní hranice a identifikace zdrojů prachových částic pomocí izotopů, podpořeného grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu, se konal dne 22.10.2010 v zasedací místnosti budovy geochemie a laboratoří České geologické služby v Praze 5 - Barrandově.

Na semináři byl prezentován nový metodický přístup k vyhodnocování původu znečišťujících látek v atmosféře. Byly shrnuty principy užití netradičních izotopů k identifikaci zdrojů toxických látek. Součástí přednášek byla nová data o vertikální a horizontální atmosférické depozici v příhraničních pohořích České republiky a srovnání úrovně znečištění výše položených oblastí jednotlivých krajů ČR.

Podrobný program semináře naleznete zde.