Popis projektu

V rámci projektu bude vytvořena monitorovací síť pro dálkový přenos částic obsahujících toxické nebo potenciálně toxické stopové prvky a bude vyhodnocen podíl těchto prvků přenášený aerosoly v kapalné fázi. Bylo vybráno 10 míst ve vrcholových partiích hor České republiky, většinou v nadmořské výšce nad 1000 metrů.

V rámci projektu budou na těchto místech instalována odběrová zařízení pro monitoring časových změn v chemismu horizontální a vertikální depozice. V obou typech vzorků budeme v průběhu zimních sezón 2009 a 2010 srovnávat množství a rozpustnost 14 environmentálně relevantních prvků, As, Bi, Be, Co, Cs, Cu, Cr, Cd, Ni, Pb, V, Th, U, a Zn. Spektrum bude doplněno litofilními a konzervativními prvky (Sc, Ti, Al, Fe, Mn), užívanými pro srovnání míry antropogenního nabohacování škodlivin. Data poskytnou obraz o obousměrném dálkovém přenosu toxických prvků přes státní hranice.

K identifikaci vzdálených zdrojů vybraných stopových prvků, např. Pb, použijeme poměru stabilních izotopů. Netradiční izotopové systémy těžkých kovů, např. Cr, Cu a Zn, budou analyzovány pomocí multikolektorového ICP MS. Vědecká izotopová studie bude navazovat na monitorovací část projektu.