Monitoring přenosu znečišťujících látek přes státní hranice a identifikace zdrojů prachových částic pomocí izotopů

Podpořeno grantem z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanismu

Na základě žádosti o grant byly České geologické službě poskytnuty finanční prostředky z Finančního mechanismu Norska na realizaci projektu „Monitoring přenosu znečišťujících látek přes státní hranice a identifikace zdrojů prachových částic pomocí izotopů“. Tento projekt je realizován ve spolupráci s University of Bergen, Norsko.

Začátek realizace projektu: 22. 12. 2008

Předpokládaný konec realizace: 30. 4. 2011