Česká geologická služba
Pešek - Uhlonosné pánve
Česká geologická služba
Přihlášení

Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky

Po více než dvaceti pěti letech, které uplynuly od vydání poslední podrobné knihy týkající se našich uhlonosných pánví a jejich ložisek, zde autoři předkládají nové, stručnější pojednání této problematiky, přičemž čerpají především z poznatků shrnutých v nejnovějších publikacích Dopity et al. a Peška et al. Tato práce podrobně popisuje všechny svrchnopaleozoické a terciérní pánve ČR a pro úplnost jsou též stručně zmíněny výskyty a těžba uhlí a geologie cenomanu v Čechách a na Moravě.

Recenzenti: doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc., RNDr. Petr Rojík, Ph.D.,
Odpovědná redaktorka Mgr. Šárka Doležalová.
Obálka, grafická úprava a zlom Oleg Man.
Tisk Česká geologická služba.
ISBN 978-80-7075-800-7.
Vydání první, 200 stran.
Prodejní cena 450 Kč

Ukázka vybraných stran z knihy

Soubor PDF, 959 kB

Křest knihy Uhlonosné pánve a ložiska černého a hnědého uhlí České republiky

videozáznam

Celý proslov jednoho z autorů knihy, prof. RNDr. Jiřího Peška, DrSc.

videozáznam

Celý proslov kmotra knihy, RNDr. Vladimíra Prouzy, CSc.

videozáznam