doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc.
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089488
fax: +420257531376
zdenek.kukal@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Bokr, P. - Maděra, P. - Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. - Kukal, Z. - Steinová, M. - Vodrážka, R. (2009): Můj kousek Země 2009. Dostupné z URL http://soutez-2009.geology.cz/

Budil, P. - Manda, Š. - Bubík, M. - Pálenský, P. - Růžička, M. - Šimůnek, Z. - Valečka, J. - Vodrážka, R. - Pertoldová, J. - Verner, K. - Karenová, J. - Kukal, Z. - Šarič, R. (2010): Geologické etapy, Geologický vývoj na území České republiky, Hlavní události vývoje života na Zemi. In Hrnčiarová, T., Mackovčin, P., Zvara, I. et al: Atlas krajiny České republiky, s. 112-113. – Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha. ISBN 978-80-85116-59-5

Chlupáč, I. - Havlíček, P. - Kříž, J. - Kukal, Z. - Štorch, P. (1998): Palaeozoic of the Barrandian (Cambrian to Devonian). 184 s. – Czech Geological Survey. Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Bokr, P. - Neubertová, H. - Kukal, Z. (2010): Můj kousek Země 2010, výtvarná soutěž pro děti a mládež. Dostupné z URL http://soutez-2010.geology.cz/

Fiferna, P. – Froňková, K. – Karbušická, S. – Svítil, R. – Kukal, Z. (2013): Svět geologie, portál o neživé přírodě. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/svet-geologie

Fiferna, P. – Kukal, Z. – Čáp, P. – Verner, K. – Rapprich, V. – Martínek, K. – Vodrážka, R. – Bubík, M. – Havlíček, P. – Dudíková Schulmannová, B. – Petáková, Z. – Bohdálek, P. – Godány, J. – Rambousek, P. – Lehotský, T. – Doucek, J. – Froňková, K. (2015): Filmy o neživé přírodě a o výzkumu předních odborníků České geologické služby. Česká geologická služba

Kukal, Z. (1999): Address of a Czech geologist dedicated to the 150 years jubilee of the Geological Survey of Austria. – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 56, 1, 45-56. ISSN 0378-0864

Kukal, Z. (1999): Address of a Czech geologist dedicated to the 150th jubilee of the Geological Survey of Austria (Geologische Bundesanstalt). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 56, 4, 45-56. ISSN 0378-0864

Kukal, Z. (1999): Osmdesát let Českého geologického ústavu. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 74, 4, 373. ISSN 1210-3527

Kukal, Z. (1999): Čeští geologové v mimoevropském světě. In -: Sborník Česká věda a technika 20.století v mimoevropském světě, s. 32. – Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj. Praha

Kukal, Z. (2000): Národní politika výzkumu a vývoje České republiky - její význam ppro českou geologii. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 75, 2, 127-134. ISSN 1210-3527

Kukal, Z. (2001): Klasifikace a názvosloví sedimentů - patnáct let poté. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology, svazek 31. s. 21-30. – Masaryk University Brno. Brno. ISBN 80-210-2406-2

Kukal, Z. (2002): Geologové České geologické služby, jejich dílo a život. Neuveden. 122 s. – Česká geologická služba. Praha

Kukal, Z. (2003): Anthropogenic v. geogenic mass movements - Czech case history. – Krystalinikum 29, 1, 23-30. ISSN 0454-5524

Kukal, Z. (2004): Mořská přírodní rizika - hrozba i pro střední Evropu ?. Současnost a budoucnost krizového řízení, s. 12-23. – T-SOFT s.r.o. Praha. ISBN 80-239-3503-8

Kukal, Z. (2005): Přírodní superkatastrofy globálního rozsahu; jsme na ně připraveni ?. In -: Současnost a budoucnost krizového řízení, s. 21-31. – T-SOFT s.r.o. Praha. ISBN 80-239-4734-6

Kukal, Z. (2005): The Atlantis; never ending conflict between science and fiction. In -: Second International Conference on the Atlantean Research, s. 51-60. – Patras Universizy Press. Athény

Kukal, Z. - Blažka, M. - Hronek, F. (1999): Analysis of previous trends and existing state of research and development in the Czech Republic and a comparison with the situation abroad. 65 s. – Ministry of Education,Youth and Sport a Research and Development Council of the Government of the Czech Republik. Praha

Kukal, Z. - Blažka, M. - Hronek, F. (2002): Analysis of the existing state of research and development in the Czech Republic and comparison with the situation abroad. Neuveden. 174 s. – Rada vlády České republiky pro výzkum a vývoj; Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Praha

Kukal, Z. - Dudíková Schulmannová, B. - Valečka, J. - Čechová, V. - Pošmourný, K. (2010): Hrady Čech a Moravy, z čeho jsou a na čem stojí. Neuveden. 304 s. – Grada Publishing, a.s., Česká geologická služba. Praha

Kukal, Z. - Němec, J. - Pošmourný, K. (2005): Geologická paměť krajiny. Neuveden. 224 s. – Česká geologická služba. Praha

Kukal, Z. - Pošmourný, K. (2005): Přírodní katastrofy a rizika. – Planeta 3, jaro, 1-6. ISSN 1210-4124

Kukal, Z. - Pošmourný, K. - Lobitzer, H. (2001): Der Beitrag böhmischer Geologen an der Erforschung des Salzkammergutes. Geschichte der Erdwischenschafted, 3. Symposium Hallstatt 2001, s. 73. – Geologische Bundesanstalt, Wien. Hallstatt. ISBN 1017-8880

Kukal, Z. - Reichmann, F. (2000): Horninové prostředí České republiky - jeho stav a ochrana. Neuveden. 192 s. – Český geologický ústav. Praha

Štědrá, V. - Aichler, J. - Kukal, Z. - Burda, J. - Šefrna, L. - Vilímek, V. - Blažková, M. - Ivanov, M. - Šerých, J. - Koutský, P. - Modlitba, P. - Šafaříková, L. (2008a): Planeta Země mocná a zranitelná, putovní výstava. Zahájení k Mezinárodnímu roku planety Země a nultá část instalace výstavy, AV ČR, Národní třída. AV ČR, Národní třída, Praha

Štědrá, V. - Řídkošil, T. - Šerých, J. - Vilímský, V. - Kukal, Z. - Klomínský, J. - Šebesta, J. - Sekyra, J. (2009a): Planeta Země mocná a zranitelná, putovní výstava k IYPE. Instalace k Mezinárodnímu roku planety Země ve spolupráci s Muzeem Českého ráje v Turnově a přípravnou skupinou MRPZ. Muzeum Českého ráje v Turnově

Čejchanová, A. - Kukal, Z. - Kozák, J. - Pošmourný, K. (2010): Geological mapping in 18th and early 19th centuries in the Central Europe. Závěrečná zpráva, 157 s. MS Archiv ČGS, VISEGRAD Fund

Čejchanová, A. – Kukal, Z. – Kozák, J. – Pošmourný, K. (2011): Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 193-197. ISSN 0514-8057

Čejchanová, A. – Kukal, Z. – Kozák, J. – Pošmourný, K. (2016): Early geological maps of Europe. Central Europe 1750 to 1840. Neuveden. 155 s. – Springer International Publishing. Cham. DOI 10.1007/978-3-319-22488-6

© Zdenek Kukal, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top