No row returned.
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Dvořáková, V. (2009): Imperial Barrel Award competition, AAPG, Region Europe, student chapter leadership meeting. Praha, hotel Albion

Dvořáková, V. (2009): Tas sands - ekonomika a perspektivy těžby, pořad Světadíl. 8.8.2009. ČT24

Dvořáková, V. (2009): Těžba ropy v arktické oblasti, přidělování těžebních licencí, pořad Světadíl. 24.4.2009. ČT24

Dvořáková, V. (2009): Těžba ropy v oblasti Konga, pořad Ekonomika. 10.10.2009. ČT24

Dvořáková, V. (2010): Darvaza - Brána do pekel, únik plynu v Turkmenistánu, pořad Před polednem - Světadíl. 15.6.2010. ČT24

Dvořáková, V. (2010): Imperial Barrel Award competition, student chapter leadership meeting of ER AAPG. Praha, hotel Albion

Dvořáková, V. (2010): Nový Klondike ukrytý v břidlici. – Ekonom Neuveden, 31, 50-51. ISSN 1210-0714

Dvořáková, V. (2010): Odborný seminář: Využití metod lehké geofyziky a inženýrské geologie pro potřeby geologického mapování. Brno

Dvořáková, V. (2010): Summer school of structural geology. Bítov

Dvořáková, V. (2010): Vrtné moratorium v GOM, pořad Odpolední události. 4.8.2010. ČT24

Dvořáková, V. (2010): Vrtné moratorium v Mexickém zálivu, cementace vrtu, pořad Studio šest. 8.7.2010. ČT24

Dvořáková, V. (2010): Únik ropy v Mexickém zálivu, BP, pořad Před polednem, pořad Světadíl. 5,5.2010. ČT24

Dvořáková, V. (2010): Únik ropy v Mexickém zálivu, BP, těžba ropy ve světě, naftová geologie, AAPG, pořad Hydepark, hodinová diskuse, odpovědi na dotazy diváků. 9.6.2010. ČT24

Dvořáková, V. (2010): Únik ropy v Mexickém zálivu, pořad Milénium. 20.5.2010. ČT24

Dvořáková, V. (2010): Únik ropy v Mexickém zálivu, pořad Studio šest. 28.5.2010. ČT24

Dvořáková, V. (2010): Únik ropy v Mexickém zálivu,BP, pořad Před polednem, telefonicky. 1.6.2010. ČT24

Dvořáková, V. (2010): Únik ropy v Mexickém zálivu. 11.6.2010. ČRo1 Radiožurnál, Události ve světě

Dvořáková, V. (2010): Únik ropy v mexickém zálivu,BP, pořad Odpolední události. 8.6.2010. ČT24

Dvořáková, V. (2011): Imperial Barrel Award Competition, European Region, 2011, student chapter and young professionals leadership meeting, Prague 17.-20.3.2011, Hotel Albion. Prague, Hotel Albion

Dvořáková, V. (2011): Obrovské zásoby plynu v Evropě (nekonvenční zásoby plynu v černých břidlicích v Evropě). 6.5.2011. ČT24

Dvořáková, V. (2011): Ropná havárie u břehů Brazílie, rok a půl od havárie v Mexickém zálivu. 23.11.2011. ČT24

Dvořáková, V. (2011): Těžba ropy na jižní Moravě. – Deník Metro 2011, únor, 5-5

Dvořáková, V. (2012): Hořlavý plyn z jílovců a možné dopady na životní prostředí v Evropě a České republice. 18.1.2012. ČR01 Radiožurnál

Dvořáková, V. (2012): Spustí těžba zemětřesení? Zdi praskat nebudou. – Lidové noviny 2012, 13.1.2012, 2-2

Dvořáková, V. - Engelder, T. (2007): Systematic Joints within the Adriatic Carbonate Platform, Istria, Croatia: A Reflection of Strike-slip Kinematics near the Apulian Plate Boundary. In AAPG: AAPG and AAPG European Region Energy Conference and Exhibition, Official Programme and Abstract Volume, – AAPG. Tulsa, Oklahoma, USA

Dvořáková, V. - Franců, J. (2011): Hořlavý plyn z jílovců, očekávání energetiků a možné dopady na životní prostředí v USA, Evropě a ČR, Uhelný seminář. 23.11.2011. PřFUK Praha

Dvořáková, V. - Franců, J. (2011): Vlastní zdroje plynu? Nekonvenční zásoby plynu v černých břidlicích v ČR, potenciální těžba a průzkum. 29.9.2011. ČT1, ČT24

Dvořáková, V. - Franců, J. - Mikuláš, R. - Kavina, P. (2006): Světové zásoby ropy a perspektivy její těžby: Energetická koncepce ČR, tisková konference AV s následnými rozhovory pro uvedené stanice. 23.1., 24.1. 2006. Radiožurnál, Rádio Leonard

Dvořáková, V. - Lemon, B. - Wandas, B. (2006): First Announcement - AAPG Energy Conference & Exhibition Athens 2006, Challenge our Myths. First Announcement - AAPG Energy Conference & Exhibition Athens 2006, brochure in 6 pages, welcome, invitation, call for abstracts, technical program, list of short courses and field trips, technical exhibition , sponsorship opportunities, abstact info

Dvořáková, V. – Franců, J. (2011): Vlastní zdroje plynu? (Nekonvenční zásoby plynu v černých břidlicích v ČR, potenciální těžba a průzkum). 29.9.2011. ČT1

Dvořáková, V. – Godány, J. – Franců, J. – Čurda, J. – Bohdálek, P. – Budil, P. – Burda, J. – Dušek, K. – Krejčí, O. – Lojka, R. – Manda, Š. – Müller, P. – Novák, J. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Venera, Z. – Šimůnek, Z. (2012): Podkladový materiál pro ministra životního prostředí k problematice nekonvenčního zemního plynu z břidlic a podzemního zplyňování uhlí . Závěrečná zpráva, 70 s. MS Správa oblastních geologů ČGS

Franců, J. - Dvořáková, V. - Koubová, M. (2004): AAPG European Region Conference with GSA. kongresové centrum Praha

Godány, J. – Šikula, J. – Dvořáková, V. (2015a): Vyjádření k vyhodnocení vlivů ZÚR Jihomoravského kraje na udržitelný rozvoj území. 10 s. MS Archiv SOG ČGS

Sheya, C. - Nemcok, M. - Geletti, R. - Marson, I. - Dvořáková, V. (2011): Interaction of Black Sea Deposition with Tectonics of Surrounding Orogens. 23.10.2011. ICE AAPG Milan

Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Dvořáková, V. - Erban, V. - Breiterová, H. - Franěk, J. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Peterová, P. - Vejrová, L. - Binko, R. (2011): Česká verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet

© Vlastimila Dvorakova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top