No row returned.
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Barnet, I. - Bláha, V. - Mikšová, J. - Procházka, J. (2000): Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava. Výzkumná zpráva, 23 s

Barnet, I. - Mikšová, J. - Procházka, J. - Tomas, R. - Karenová, J. - Bláha, V. - Holák, J. (2000): Aktuální stav mapování radonového rizika v České republice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 Neuveden, podzim, 108. ISSN 0514-8057

Bláha, V. - Pacherová, P. (2008): Nová technologie odběru vzorků vod z jednotlivých puklin v maloprůměrových vrtech. In Olga Halousková: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi, 8.-9.10.2008, Žďár nad Sázavou, – Vodní zdroje EKOMONITIOR spol.s r.o. Chrudim. ISBN 978-80-86832-37-1

Bláha, V. – Holeček J. – Pačes, T. – Rukavičková, L. (2017): Odběrové zařízení pro odběr chemicky neovlivněných vzorků podzemních vod z úzkoprofilových vrtů v horninách s nízkou propustností a způsob odběru pomocí tohoto zařízení. No. 306610. Česká geologická služba

Bláha, V. – Holeček J. – Rukavičková, L. – Sosna, K. – Brož, M. – Michálková, J. – Milický, M. – Havlová, V. (2014): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin, geotechnických a stavebních materiálů za použití měření hmotnostního úbytku vtláčeného měřicího média pomocí citlivých vah. No. 304687. Česká geologická služba, ARCADIS CZ a.s., Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i., ISATech, s.r.o., PROGEO spol. s r.o., ÚJV Řež, a. s

Holeček J. – Bláha, V. – Myška, O. (2013): Studium rozpuštěných plynů v podzemních vodách pomocí pístového hydraulického čerpadla. In Halousková O (ed.): Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VI, s. 65-70. – Vodní zdroje Ekomonitor. Chrudim. ISBN 978-80-86832-73-9

Holeček J. – Bláha, V. – Rukavičková, L. – Pačes, T. (2013): Odběrové zařízení pro odběr chemicky neovlivněných vzorků podzemních vod z úzkoprofilových vrtů v horninách s nízkou propustností. No. 25775. Česká geologická služba

Holeček J. – Myška, O. – Bláha, V. (2014): Studium elektrochemických parametrů podzemních vod ve velkých hloubkách pomocí sondy ISY EXO1. In Halousková O: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi VII, s. 1-15. – Vodní zdroje Ekomonitor spol. s r.o. Chrudim

Holeček J. – Myška, O. – Bláha, V. – Holečková, P. (2015): Měření elektrochemických veličin v podzemních vodách v hlubokých vrtech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2014 Neuveden, podzim, 145-149. ISSN 0514-8057

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin s využitím přesné regulace tlaku. No. 24650. Česká geologická služba, Praha, CZ

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin, geotechnických a stavebních materiálů. No. 23717. Česká geologická služba, Praha, CZ

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. (2012): Zonální geochemické vzorkování vod v hlubokých vrtech. In Halousková O: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, s. 151-155. – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o, Chrudim. Praha. ISBN 978-80-86832-68-5

Holeček J. – Rukavičková, L. – Bláha, V. – Myška, O. (2013): Nové pístové hydraulické čerpadlo pro zonální odběr vod z vrtů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 283-286. ISSN 0514-8057

Holeček, J. - Rukavičková, L. - Bláha, V. - Myška, O. (2011): Field Research of Hydraulic Properties of Fractured Granitic Rocks and the Rock Matrix Without Fractures. In Allen V. Shaw: AEG News - 2011 Annual Meeting, svazek 54. s. 86-87. – Association of environmental & engineering geologists. 3773 Cherry Creek N Dr., Ste. 575, Denver, CO 80

Krám, P. – Hruška, J. – Lamačová, A. – Myška, O. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Farkaš, J. – Novák, M. (2014): Integrated research at Pluhuv Bor, ultramafic critical zone observatory. In Neuveden: 8th International Conference on Serpentine Ecology, Oral Presentations, June 9-13, s. 44. – Sabah Parks. Kota Kinibalu, Malaysia

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Bláha, V. (2015): Base cation hydrogeochemistry at three geochemically contrasting monolithologic catchments. In Neuveden: Goldschmidt Conference 2015. Abstracts, s. 1687. – European Association of Geochemistry. Prague

Krám, P. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Myška, O. – Štědrá, V. – Bláha, V. – Hruška, J. (2013): Drainage water chemistry reflects monolithologic Critical Zones. DOI:10.1180/minmag.2013.077.5.4. In Anonymous: Mineralogical Magazine, Special Issue: Goldschmidt2013 Conference Abstracts, svazek 77(5). s. 1509. – Mineralogical Society, www.minersoc.org. Middlesex, England

Novák, M. - Erbanová, L. - Fottová, D. - Voldřichová, P. - Přechová, E. - Bláha, V. - Veselovský, F. - Krachler, M. (2010b): Increasing arsenic concentrations in runoff from 12 small forested catchments (Czech Republic, Central Europe): Patterns and controls. – Science of the Total Environment 408, 17, 3614-3622. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2010.04.016

Novák, M. – Pacherová, P. – Erbanová, L. – Veron, A. – Bůzek, F. – Jačková, I. – Pačes, T. – Rukavičková, L. – Bláha, V. – Holeček J. (2012): Using S and Pb isotope ratios to trace leaching of toxic substances from an acid-impacted industrial-waste landfill (Pozdatky, Czech Republic). – Journal of Hazardous Materials 235-236, 15 October, 54-61. ISSN 0304-3894. DOI 10.1016/j.jhazmat.2012.06.018

Pacherová, P. - Bláha, V. - Erbanová, L. - Novák, M. - Pačes, T. - Rukavičková, L. (2009): Výzkum šíření znečištění ze skládky toxického odpadu Pozďátky. In Jiří Burkhard, Olga Halousková: Sanační technologie XII, 19. - 21. května 2009, Uherské Hradiště, s. 78-81. – Neuveden. Chrudim. ISBN 978-80-86832-44-9

Pacherová, P. - Novák, M. - Jačková, I. - Erbanová, L. - Bůzek, F. - Pačes, T. - Bláha, V. (2009): Sulfur isotopes as a tool to monitor the movement of a contaminated groundwater plume. In Liisa Ukonmaanaho, Tiina M. Nieminen, Mike Starr: 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour, BIOGEOMON 2009, s. 457. – Finnish Forest Research Institute. Helsinki. ISBN 978-951-40-2177-0

Pacherová, P. - Štěpánová, M. - Erbanová, L. - Novák, M. - Bláha, V. (2006): Peat bog water chemistry. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Pačes, T. - Bláha, V. - Rukavičková, L. (2007): Temporal chemical stability of groundwater in impermeable fractured granite. In Bullen T.D., Wang Y. (eds.): Water-Rock Interaction, volume 2, s. 1101-1104. – Taylor & Francis. London. ISBN 978-0-415-45138-3

Pačes, T. - Bůzek, F. - Bláha, V. - Pačesová, E. (2010): Long term chemical behavior of groundwater in granite with low permeability. In Birkle P., Rorres-Alvarado I.S: Water-Rock Interaction, 13th International Symposium Proceedings, Guanajuato, Mexico, 16-20 August 2010, s. 411-414. – CRC Press. Boca Raton. ISBN 978-0-415-60426-0

Rukavičková, L. - Bláha, V. - Otrubová, D. (2006): Hydrodynamické zkoušky na vrtu Mel-3, Mel-4 a Mel-5, etapová zpráva projektu. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Bláha, V. - Otrubová, D. (2006): Hydrogeologický výzkum ve vrtech Mel-1, Mel-2, Mel-3, Mel-4 a Mel-5 2. etapy výběru testovacích polygonů. 69 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Bláha, V. - Otrubová, D. - Šebesta, C. - Beneš, S. - Chovančík, L. - Veselý, S. - Kubík, S. - Svoboda, J. (2006): Hydrogeologický výzkum ve vrtech na lokalitě Potůčky-Podlesí. Závěrečná zpráva, 60 s. MS Ministerstvo životního prostředí, Praha

Rukavičková, L. - Holeček, J. - Pacherová, P. - Lukeš, J. - Bláha, V. - Erbanová, L. (2008): Hydrogeologické poměry areálu skládky nebezpečných odpadů Pozďátky u Třebíče. Závěrečná zpráva, 24 s. MS http://centrum-sanace.cs.cas.cz/

Rukavičková, L. - Pačes, T. - Severýn, O. - Tondr, D. - Královcová, J. - Breiter, K. - Havíř, J. - Bláha, V. - Lukeš, J. - Weishauptová, Z. - Kovář, L. - Trčková, J. - Dobeš, P. - Richter, T. - Szongoth, G. - Gabašová, A. - Veselovský, F. - Štamberk, K. - Maryška, J. - Vohralík, M. - Hokr, M. - Tauchman, M. - Ehlerová, J. (2006): Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP. Závěrečná zpráva, 76 s. MS Ministerstvo životního prostředí, Praha

Rukavičková, L. – Hanák, J. – Holeček J. – Dobeš, P. – Hanžl, P. – Chlupáčová, M. – Ondra, P. – Bulíček, P. – Breiter, K. – Maňák, L. – Pacherová, P. – Bláha, V. – Myška, O. (2012): Aplikace geomechanického a hydrochemického terénního výzkumu. Závěrečná zpráva, 147 s. MS Archiv ČGS

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012): Měření hydraulické vodivosti nízce propustných hornin a horninových matric in situ. In Halousková O: Inovativní sanační technologie ve výzkumu a praxi V, s. 156-161. – Vodní zdroje Ekomonitor s.r.o, Chrudim. Chrudim. ISBN 978-80-86832-68-5

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012): Terénní měření propustnosti horninové matrice granitů. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 251-254. ISSN 0514-8057

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. (2012): Zařízení pro in-situ měření propustnosti hornin a zemin v průběhu vodních tlakových zkoušek. No. 24629. Česká geologická služba

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. – Pačes, T. (2013): Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností. – Czech Geological Survey Special Papers 21, podzim, 4-25. ISSN 1210-8960

Rukavičková, L. – Holeček J. – Bláha, V. – Pačes, T. (2015): Metodika vodních tlakových zkoušek v prostředí pevných hornin s nízkou propustností. Praha

Skácelová, Z. - Bláha, V. - Seifert, A. - Malec, J. (2009): Marketingové zhodnocení licence na železo, SZ Mongolsko. Zpráva ze zahraniční expedice, 6 s. MS Archív ČGS

Voldřichová, P. – Chrastný, V. – Šípková, A. – Farkaš, J. – Novák, M. – Štěpánová, M. – Krachler, M. – Veselovský, F. – Bláha, V. – Přechová, E. – Komárek, A. – Bohdálková, L. – Čuřík, J. – Míková, J. – Erbanová, L. – Pacherová, P. (2014): Zinc isotope systematics in snow and ice accretions in Central European mountains. – Chemical Geology 388, November, 130-141. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2014.09.008

© Vladimir Blaha, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top