RNDr. Vít Hladík, MBA.
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429289
vit.hladik@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected
List of publications
Curriculum vitae

Recent papers

Beccaletto, L. – Bader, A. – Bialkowski, A. – Jaudin, F. – Hladík, V. – Holeček J. – Van Gessel, S. – Meinke-Hubeny, F. – Mulder, A. (2016): Geological subsurface data collection as a part of the European ESTMAP Project (Energy STorage Mapping and Planning). In Tahirkheli, S: International Geological Congress, Abstracts, s. 1216. – 35th International Geological Congress. Cape Town

Berenblyum, R. – Audigane, P. – de Dios, J. C. – Gastine, M. – Hladík, V. – Koenen, M. – Poulsen, N. – Stead, R. – Vincent, C. – Wildenborg, T. (2019): Enabling Onshore CO2 Storage in Europe (ENOS): First Outcomes. In IEA GHG: 14th Greenhouse Gas Control Technologies Conference, Melbourne, 21-26 October 2018 (GHGT-14), – Elsevier - SSRN. neuveden

Berenblyum, R. – Hladík, V. (2017): Greening hydrocarbons: Myth or reality? (poster). 1 s. MS website projektu REPP-CO2

Berenblyum, R. – Khrulenko, A. – Kollbotn, L. – Nermoen, A. – Shchipanov, A. – Skadsem, H. – Zuta, J. – Hladík, V. (2017): Integrated Approach to CO2 EOR and Storage Potential Evaluation in an Abandoned Oil Field in Czech Republic. IOR 2017 - 19th European Symposium on Improved Oil Recovery. DOI 10.3997/2214-4609.201800046. 16 s. MS http://earthdoc.eage.org

Berenblyum, R. – Khrulenko, A. – Kollbotn, L. – Nermoen, A. – Shchipanov, A. – Skadsem, H. – Zuta, J. – Hladík, V. (2017): Integrated approach to CO2-EOR and storage potential evaluation in an abandoned oil field in the Czech Republic (poster). 1 s. MS IRIS Stavanger - internetová knihovna

Czernichowski-Lauriol, I. – Hladík, V. – Van Gessel, S. – Bazargan-Sabet, B. (2019): European workshop on underground energy storage. Paříž

Dědáček, K. - Hladík, V. - Hanák, J. - Kolejka, V. - Šrámek, J. - Gnojek, I. - Hadrabová, L. - Hudečková, E. - Chlupáčová, M. - Matěj, F. - Ondra, P. - Růžičková, M. - Sedlák, J. - Svobodová, I. - Zabadal, S. (2003): Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2003. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP.

Ford, E. P. – Omekeh, A. – Berenblyum, R. – Kollbotn, L. – Hladík, V. – Franců, J. – Perszlényi, M. – Kolejka, V. – Jirman, P. (2020): Assessing risks presented by boreholes: Recommendations on a risk assessment framework for CO2 storage. 116 s. MS CORDIS - EU Research Results (web Evropské komise)

Franců, E. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Lojka, R. - Franců, J. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological storage in the Czech Republic - new R&D project (TOGEOS). 21/04/2010. Rotterdam - mezinárodní konference 'CCS Ready to Go?'

Franců, J. - Bůzek, F. - Hemza, P. - Franců, E. - Müller, P. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Krejčí, O. (2006b): Srovnávací výzkum archivních údajů o geochemii plynů v hornoslezské pánvi, karpatské předhlubni a vídeňské pánvi. Závěrečná zpráva, 56 s. MS MŠMT, ČGS

Franců, J. – Hladík, V. – Bůzek, F. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Kolejka, V. – Perszlényi, M. – Ford, E. P. (2017): Baseline monitoring of CO2 and methane for risk assessment of a future pilot CCS site LBr-1: relationship to the residual oil and gas fieldsaturation. 13/06/2017. 9th Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage, Trondheim

Franců, J. – Pereszlényi, M. – Krejčí, O. – Jurenka, L. – Prochác, R. – Kyselák, P. – Hladík, V. (2018): LBr-1 structure for pilot CCS in the Vienna basin: lithological and tectonic 3D model. September 10–13. XXI International Congress of the CBGA, Salzburg, Austria

Franců, J. – Pereszlényi, M. – Riis, F. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Krejčí, O. – Hladík, V. (2017): 3D geological model of potential CO2 storage: Abandoned oil and gas field LBr-1 in the Vienna basin. In xxxx: Energy Procedia, svazek 114. s. 2772 – 2780. – xxxxxxxxxxxxxxxx. xxxxxxxxxxxxxx. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1393

Franěk, J. – Holeček J. – Hladík, V. – Sosna, K. (2015): Research on a Thermally Loaded Rock - Perspectives of Underground Thermal Energy Storage. In EAGE: Abstract volume of the Third Sustainable Earth Sciences Conference and Exhibition, s. "WE SES P04". – EAGE. Neuveden. ISBN 978-94-6282-163-7. DOI 10.3997/2214-4609.201414273

Gastine, M. – Berenblyum, R. – Czernichowski-Lauriol, I. – de Dios, J. C. – Audigane, P. – Hladík, V. – Poulsen, N. – Vercelli, S. – Vincent, C. – Wildenborg, T. (2017): Enabling Onshore CO2 Storage in Europe: Fostering International Cooperation Around Pilot and Test. svazek 114. s. 5905-5915. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1728

Georgiev, G. - Larsen, M. - Christensen, N. P. - Scholtz, P. - Falus, G. - Hladík, V. - Kolejka, V. - Kotulová, J. - Kucharič, L. - Wójcicki, A. - Saftić, B. - Goričnik, B. - Car, M. - Sava, C. S. - Bentham, M. - Smith, N. (2007): CO2 Storage Opportunities in Central-Eastern Europe. In Kofler, W: Natural Cataclysms and Global problems of the Modern Civilization, special edition of Transactions of the International Academy of Science H&E, s. 736-741. – International Academy of Science H&E. Baku and Innsbruck. ISBN 978-9952-8115-2-0

Georgiev, G. – Hladík, V. – Sava, C.Stefan (2013): CO2 Capture and Storage – Response to Climate Change. Regional Awareness-Raising Workshop. Sofia

Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Berenblyum, R. - Hladík, V. - Lojka, R. - Franců, J. (2011): Screening and evaluation of a saline aquifer for CO2 storage: Central Bohemian Basin, Czech Republic. – International Journal of Greenhouse Gas Control 5, 6, 1429-1442. ISSN 1750-5836. DOI 10.1016/j.ijggc.2011.07.013

Havlová, V. – Hladík, V. – Kolejka, V. – Vrbová, V. (2014): Laboratory experiments on CO2-rock-fluid interactions under reservoir conditions. Poster - 9th CO2GeoNet Open Forum - “Horizon CO2 storage”, May 20-22, 2014, Venice, Italy. 1 s. MS CO2GeoNet website

Havlín, A. – Hladík, V. (2020): Reuse of abandoned mines in the Czech Republic. 1 s. MS https://geoera.eu/blog/reuse-of-abandoned-mines-cz/

Hladík, V. (2007): Zachytávání a geologické ukládání CO2 (CCS) - jedna z cest ke zmírnění změny klimatu. 10.12.2007. Přírodověděecká fakulta UK, Praha

Hladík, V. (2009): CO2NET EAST - CO2 capture and storage networking extension to new member states. 19.6.2009. Trondheim - CO2NET Annual Seminar 2009

Hladík, V. (2009): CO2NET EAST - CO2 capture and storage networking extension to new member states. 3.3.2009. Bratislava - workshop CO2 Capture and Storage – Response to Climate Change

Hladík, V. (2009): CO2NET EAST project. 7.5.2009. Praha - konference Research Connection 2009

Hladík, V. (2009): Zachytávání a geologické ukládání CO2 (CCS)- jedna z cest ke zmírnění změny klimatu. 12.3.2009. Brno, Ústav geologických věd PřF MU

Hladík, V. (2010): CCS developments in Central & Eastern Europe. 30/06/2010. Ischia - konference 'Processes and Technologies for Sustainable Energy'

Hladík, V. (2010): Carbon Capture and Storage (CCS) - aktuální situace, možnosti. 13/05/2010. Praha - konference Obchodování s emisními povolenkami

Hladík, V. (2010): Ukládání CO2, Carbon Capture and Storage (CCS) – aktuální situace.Možnosti ukládání v České republice. Očekávaný vývoj, projekty, cíle,termíny realizace. 03/06/2010. Praha - seminář Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Hladík, V. (2010): Zachytávání a ukládání oxidu uhličitého (CCS) – klíčová technologiepro snížení emisí skleníkových plynů a zmírnění změny klimatu. 07/09/2010. Mělník - seminář Aktuální otázky životního prostředí

Hladík, V. (2011): Technologie CCS - má naději na úspěch?. 1.12.2011. Praha - konference 16th Emission Trading

Hladík, V. (2012): Co s oxidem uhličitým? Uložit pod zem!(?). 12.11.2012. Praha - Týden vědy a techniky

Hladík, V. (2013): CGS Europe and CO2GeoNet — taste of European research networking. – Global Scientia 3, April, 82-85. ISSN 2053-258X

Hladík, V. (2013): Oxid uhličitý pod zem! - interview pro Český rozhlas Leonardo, magazín Natura. 24.1.2013. Český rozhlas Leonardo

Hladík, V. (2013): Proč zkoumat CCS?. 27.6.2013. Praha - seminář Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR

Hladík, V. (2013): Why capture and store CO2?. 25.10.2013. Sofia - workshop CO2 Capture and Storage – Response to Climate Change

Hladík, V. (2014a): Co je nového v CCS ve světě. 27.11.2014. Řež - seminář Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR

Hladík, V. (2014b): Geologické ukládání oxidu uhličitého. Přednáška pro studenty magisterského studia oboru Užitá geofyzika na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze. 4 h. Praha

Hladík, V. (2015a): Czech-Norwegian CCS and Research Programmes with EEA and Norway Grants funding. 25.2.2015. Oslo - CLIMIT Summit 2015

Hladík, V. (2015b): REPP CO2 – Project Overview. 8.4.2015. Praha - konference Pilotní studie a průzkumy pro CCS technologie

Hladík, V. (2017a): Technologie CCS aneb s oxidem uhličitým pod zem. 23/11/2017. Seminář 4elements, VŠCHT Praha

Hladík, V. (2017b): Zachytávání a ukládání CO2 - nové výsledky výzkumu, zkušenosti ze světa. 07/12/2017. Konference Emission Trading 2017, Praha

Hladík, V. (2018a): CCS neboli zachytávání a ukládání oxidu uhličitého. 14.5.2018. Praha, FHS UK

Hladík, V. (2018b): Rationale and principles of CCS. 8.6.2018. Dubrovnik, Petroleum Engineering Summer School

Hladík, V. (2018c): Technologie na odstraňování oxidu uhličitého z atmosféry (CDR). 8.10.2018. Praha, Informační centrum OSN

Hladík, V. (2019): S ukládáním CO2 Evropa zaostává. – Lidové noviny neuveden, 24.10.2019, 4-4. ISSN 0862-5921

Hladík, V. - Aichler, J. (2006): Informační portál pro technologie zachytávání a ukládání CO2. Dostupné z URL http://nts1.cgu.cz/co2net-east

Hladík, V. - Hatzignatiou, D. - Franců, E. (2010): Geologické ukládání CO2 v České republice - utopie nebo výzva pro budoucnost? - otevřený workshop projektu TOGEOS. Praha

Hladík, V. - Hatzignatiou, D. - Lojka, R. - Kolejka, V. - Franců, J. - Franců, E. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): TOGEOS - Towards Geological Storage of Carbon Dioxide in the Czech Republic. In Neuveden: EarthDoc, Second EAGE CO2 Geological Storage Workshop, 11 - 12 March 2010, Berlin, Germany - Abstracts, s. 7702. – European Association of Geoscientists and Engineers. Neuveden

Hladík, V. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Berenblyum, R. - Geršlová, E. - Franců, J. - Lojka, R. - Kolejka, V. - Geršl, M. (2011): Středočeská pánev jako potenciální úložiště oxidu uhličitého. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 247-252. ISSN 0514-8057

Hladík, V. - Klablena, P. - Hruška, J. (2004): Non-Destructive Geotechnical Investigations by Ground Penetrating Radar. 66th EAGE Conference and Exhibition, Paris, France, 7 - 10 June 2004, Extended Abstracts, s. 144-147. – European Association of Geoscientists and Engineers. Paris. ISBN 90-73781-33-7

Hladík, V. - Kolejka, V. (2006): CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic - CASTOR WP1.2 Country Report.

Hladík, V. - Kolejka, V. (2007): Zachytávání a ukládání CO2 – geologická alternativa snižování emisí. 22 s. MS Sborník referátů semináře Novinky v obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, str. 25-26. - EMPLA spol. s r.o. - Hradec Králové, 15.11.2007

Hladík, V. - Kolejka, V. (2008): Zachytávání a ukládání CO2 - geologická alternativa snižování emisí. – EGRSE. Exploration Geophysics, Remote Sensing and Environment XIV, 1-2, 14-18. ISSN 1211-359X

Hladík, V. - Kolejka, V. - Fott, P. - Vácha, D. (2004): CO2 emissions and geological sequestration possibilities in the Czech Republic ? country review for the CASTOR project.

Hladík, V. - Kolejka, V. - Lojka, R. - Fott, P. - Vácha, D. (2009): CO2 emissions and geological storage possibilities in the Czech Republic. – Slovak Geological Magazine Neuveden, únor, 29-41. ISSN 1335-096X

Hladík, V. - Kolejka, V. - Tasáryová, Z. - Lojka, R. - Koukouzas, N. - Ziogou, F. - Typou, I. (2008): Posouzení potenciálu pro geologické ukládání CO2 v Řecku a v ČR. - Závěrečná zpráva o řešení projektu česko-řecké spolupráce v rámci programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy „KONTAKT“. Závěrečná zpráva, 72 s. MS Česká geologická služba, Praha

Hladík, V. - Kucharič, L. - Kotulová, J. (2009): Carbon Capture and Storage – Response to Climate Change - CO2NET EAST Regional Workshop for CE and EE countries. Bratislava

Hladík, V. - Sedlák, J. (2007): Informace o mezinárodním projektu GEOMIND (Geofyzikální mnohojazyčný internetový informační servis). In Kaláb, Z: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada stavební, s. 77-81. – Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava. Ostrava. ISBN 978-80-248-1616-6

Hladík, V. - Sedlák, J. - Tomas, R. - Mardal, T. - Detzky, G. - Sörés, L. - Vértesy, L. - Szalaiová, V. (2008): GeoMind, a Geophysical Multilingual Internet driven Information Service. In EAGE & First Break editors: Extended Abstracts & Exhibitors´ Catalogue, 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma, s. P013. EAGE. Houten, The Netherlands, s. P004. – EAGE. Houten. ISBN 978-90-73781-53

Hladík, V. - Shogenova, A. - Christensen, N. P. (2005): How much CO2 can be stored in the geology ? Article in GEO ENeRGY, the newsletter of the European Network for Research in Geo-Energy, No 12, December 2005, p 1.

Hladík, V. - Svítil, R. (2010): TOGEOS project website. Neuveden

Hladík, V. - Vangkilde-Pedersen, T. (2009): EU GeoCapacity - Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide. 11.2.2009. Oslo - European Conference on CCS Research, Development and Demonstration

Hladík, V. - Vangkilde-Pedersen, T. (2010): Europe - GeoCapacity. 11/03/2010. Berlin - 2nd EAGE CO2 geological storage workshop

Hladík, V. – Berenblyum, R. – Krejčí, O. – Franců, J. – Kolejka, V. (2016): REPP-CO2 - Czech-Norwegian project towards a research CO2 storage pilot in the Czech Republic. 26.4.2016. Mikulov

Hladík, V. – Berenblyum, R. – Pereszlényi, M. – Krejčí, O. – Franců, J. – Ford, E. P. – Khrulenko, A. (2017): LBr-1 – research CO2 storage pilot in the Czech Republic. svazek 114. s. 5742-5747. DOI 10.1016/j.egypro.2017.03.1712

Hladík, V. – Fiferna, P. – Laufek, F. – Franců, J. – Sedlák, J. – Maděra, P. (2016): Newsletter projektu REPP-CO2, číslo 2.

Hladík, V. – Fiferna, P. – Šedinová, E. – Svítil, R. – Froňková, K. (2021): Webové stránky projektu CO2- SPICER - Pilotní projekt ukládání CO2 v karbonátovém ložisku. Praha. Dostupné z URL https://co2-spicer.geology.cz

Hladík, V. – Franců, J. (2017): Projekty České geologické služby (ENOS, GeoERA, M4ShaleGas) a zkušenosti s účastí v H2020. 02/11/2017. National Information Day Horizon 2020 - Energy and EURATOM, Praha

Hladík, V. – Franců, J. – Kolejka, V. – Berenblyum, R. (2017): REPP-CO2 – project achievements and future plans. 30/10/2017. Závěrečná konference Programu CZ08 Norských fondů, Praha

Hladík, V. – Franců, J. – Pereszlényi, M. – Berenblyum, R. (2018): LBr-1 – a CO2 storage pilot project with CO2-EOR in the Czech Republic. 26.9.2018. Tallinn, ENOS-BASRECCS workshop

Hladík, V. – Franců, J. – Perszlényi, M. – Kolejka, V. – Jankulár, M. – Kollbotn, L. – Ford, E. P. (2021): Assessment of transboundary effects at LBr-1 and regulatory solutions. ENOS D4.6 report. 55 s. MS https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5c7ca1666&appId=PPGMS

Hladík, V. – Gastine, M. – Berenblyum, R. – Czernichowski-Lauriol, I. – de Dios, J. C. – Audigane, P. – Poulsen, N. – Vercelli, S. – Vincent, C. – Wildenborg, T. (2017): ENabling Onshore CO2 Storage in Europe: Fostering European and International cooperation around pilot and test sites (poster). 1 s. MS website projektu ENOS

Hladík, V. – Havlín, A. – Vondrouš, D. (2015): Konference Nízkouhlíková budoucnost ČR. Praha

Hladík, V. – Hrivňáková, L. – Vitvarová, M. – Kolejka, V. (2016c): Co-operation in Research and Development of Carbon Capture and Storage Technologies. Czech-Norwegian seminar. Oslo

Hladík, V. – Hudečková, E. – Berenblyum, R. (2016): CO2 Storage Pilot in Europe. Workshop-side event of the CO2GeoNet Open Forum. Benátky

Hladík, V. – Hudečková, E. – Kolejka, V. – Fiferna, P. – Simaite, A. (2021): Launch event of CCS-related research and innovation projects supported from the TAČR KAPPA programme. Praha

Hladík, V. – Kolejka, V. (2015): 2. diskuzní seminář Nízkouhlíková budoucnost ČR. Brno

Hladík, V. – Kolejka, V. – Franců, J. – Pereszlényi, M. – Kollbotn, L. – Jankulár, M. – Ford, E. P. – Koenen, M. (2021): Assessment of Trans-Boundary Effects at LBr-1 CO2 Storage Pilot Site and Regulatory Solutions. In IEA GHG: Proceedings of the 15th Greenhouse Gas Control Technologies Conference 15-18 March 2021, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3813113 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3813113, – 15th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, GHGT-15, 15th 18th March 2021. Abu Dhabi, UAE

Hladík, V. – Kolejka, V. – Pilař, L. – Dlouhý, T. (2016): Konference Zachytávání a ukládání CO2 v podmínkách ČR - spolupráce České republiky a Norska. Praha

Hladík, V. – Krejčí, O. – Franců, J. – Berenblyum, R. – Ford, E. P. – Sedlák, J. – Kolejka, V. – Klempa, M. (2017): Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice. Závěrečná zpráva o řešení projektu REPP-CO2. Závěrečná zpráva, 105 s. MS Praha

Hladík, V. – Le Guenan, T. (2018): Advanced techniques for site characterisation- workshop of Experience-sharing Focus Groups of the ENOS project. Benátky

Hladík, V. – Maděra, P. (2017): Zachytávání a ukládání CO2. – Vesmír 96, 2017/9, 498–499. ISSN 1214-4029

Hladík, V. – Prochác, R. – Opletal, V. – Pagáč, M. – Jirman, P. – Berenblyum, R. – Shchipanov, A. – Ford, E. P. – Nermoen, A. (2021): CO2-SPICER – Czech-Norwegian project to prepare a CO2 storage pilot in a carbonate researvoir. TCCS-11 - Trondheim Conference on CO2 Capture, Transport and Storage Trondheim, Norway - June 21-23, 2021, – SINTEF. Trondheim

Hudečková, E. - Hladík, V. - Šrámek, J. - Hanák, J. - Kolejka, V. - Gnojek, I. - Hadrabová, L. - Chlupáčová, M. - Matěj, F. - Ondra, P. - Růžičková, M. - Sedlák, J. - Svobodová, I. - Zabadal, S. (2004): Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu, etapa 2004. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP.

Hudečková, E. - Hladík, V. - Šrámek, J. - Hanák, J. - Kolejka, V. - Gnojek, I. - Hrouda, F. - Chlupáčová, M. - Kašparec, I. - Matěj, F. - Ondra, P. - Růžičková, M. - Sedlák, J. - Zabadal, S. (2005): Pořádání a využívání geofyzikálních dat pořízených nákladem státního rozpočtu - etapa 2005. Závěrečná zpráva úkolu geologických prací MŽP.

Kolejka, V. - Lojka, R. - Hladík, V. - Franců, E. - Franců, J. - Hatzignatiou, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D Project (poster). 1 s. MS ČGS-pobočka Brno

Kolejka, V. - Lojka, R. - Hladík, V. - Franců, E. - Franců, J. - Hatzignatiu, D. - Riis, F. - Bratteli, F. (2010): CO2 Geological Storage in the Czech Republic - new R&D project. In Ragucci R: Processes and Technologies for a Sustainable Energy, Ischia, June 27-30, 2010, s. 136-141. – Ass. Sezione Italiana del Combastion Institute. Napoli. ISBN 978-88-88104-11-9. DOI 10.4405/ptse2010.P2.8

Kolejka, V. – Hladík, V. (2012): Zachytávání a ukládání CO2 (CCS). 9.10.2012. Frymburk - seminář Obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů

Kolejka, V. – Hladík, V. – Jirman, P. – Prochác, R. – Gavor, J. (2021): R7.4 Applicability matrix of monitoring methods at Zar-3. Závěrečná zpráva, 43 s. MS ČGS Archiv Brno

Kotulová, J. - Lyng Antonsen, K. - Hladík, V. - Wojcicki, A. - Falus, G. (2009): CO2 storage potential of the Visegrád group countries (Poland, Slovakia, Czech Republic, Hungary). In J. Kotulová: Workshop CO2 Capture and Storage–Response to Climate Change. http://www.geology.sk/co2neteast/documents/workshop_bratislava/posters/J_KO, s. poster. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. Bratislava

Koukouzas, N. - Ziogou, F. - Gemeni, V. - Lojka, R. - Tasáryová, Z. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2007): Assessment of CO Geological Storage Potential in Greece and in the Czech Republic. 1 s. MS Poster - CO2NET Annual Seminar, Lisbon, 6-7 November 2007 - CO2NET (Carbon Dioxide Knowledge Transfer Network)

Lojka, R. - Fridtjof, R. - Hladík, V. - Tasáryová, Z. - Kolejka, V. (2009): Central Bohemian Basin - Potential CO2 storage site in the Czech Republic. 1 s. MS http://www.co2geonet.com/NewsData.aspx?IdNews=46&ViewType=Actual&IdType=18

Lojka, R. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2007): Zhodnocení geologických poměrů a fyzikálních parametrů sedimentů permokarbonu žatecké pánve a odhad úložné kapacity této pánve z hlediska možného ukládání CO2. 31 s. MS Archiv ČGS, skupina ČEZ

Lojka, R. - Tasáryová, Z. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2008): POTENTIAL OF CO2 GEOLOGICAL STORAGE IN SALINE AQUIFERS OF CENTRAL BOHEMIA,CZECH REPUBLIC. EU GEOCAPACITY WP 2.1CASE STUDY. 52 s. MS CGS

Lojka, R. - Tasáryová, Z. - Kolejka, V. - Hladík, V. (2007): CO2 storage potential of the Central Bohemian Upper Paleozoic continental basins. Case study - preliminary report. EU GeoCapacity, WP 2.1. září 2007. Tallin, Estonsko

Lyng Antonsen, K. - Vangkilde-Pedersen, T. - Hladík, V. (2009): EU GeoCapacity - Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide. 19.6.2009. Trondheim - CO2NET Annual Seminar 2009

Maděra, P. – Fiferna, P. – Hladík, V. – Froňková, K. – Kondrová, L. (2016): Newsletter projektu REPP-CO2, číslo 3.

Maděra, P. – Hladík, V. (2015): Newsletter projektu REPP-CO2, číslo 1.

Mikunda, T. – Franců, J. – Pereszlényi, M. – Hladík, V. – Kolejka, V. – Kollbotn, L. – Kulich, J. – Jankulár, M. (2021): Towards a strategic development plan for CO2-EOR in the Vienna Basin. ENOS D6.7 report. 93 s. MS https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5cdb30e62&appId=PPGMS

Okandan, E. – Hladík, V. – Topkaya, I. – Sinayuc, C. (2012): CO2 Capture and Storage – Regional Awareness-Raising Workshop. Ankara

Piessens, K. – Berenblyum, R. – de Dios, J. C. – Hladík, V. – Koenen, M. – Welkenhuysen, K. (2017): Developing, testing and demonstrating onshore storage of CO2: First results from the ENOS field sites. – European Geologist neuveden, 44, 6-10. ISSN 1028-267X

Rütters, H. - Hladík, V. - May, F. - Shogenova, A. - Richterová, L. - Czernichowski-Lauriol, I. - Saftić, B. (2013): Mapping of CO2 Storage Achievements Across Europe. In European Association of Geoscientists and Engineers: Sustainable Earth Sciences conference,30 September – 4 October 2013. Extended Abstracts, s. "P007 1"-"P007 2". – European Association of Geoscientists and Engineers. Neuveden. ISBN 978-90-73834-53-8. DOI 10.3997/2214-4609.20131635

Saftić, B. – Hladík, V. – Pearce, J. – Shogenova, A. – Dudu, A. – Canteli, P. (2021): Study on new pilot and demonstration project opportunities for CO2 geological storage onshore in Europe. ENOS D6.8 report. 278 s. MS https://ec.europa.eu/research/participants/documents/downloadPublic?documentIds=080166e5cdb30936&appId=PPGMS

Scholtz, P. - Falus, G. - Georgiev, G. - Saftić, B. - Goričnik, B. - Hladík, V. - Larsen, M. - Christensen, N. P. - Bentham, M. - Smith, N. - Wojcicki, A. - Sava, C. S. - Kotulova, J. - Kucharič, L. - Car, M. (2006): Integration of CO2 emission and geological storage data from Eastern Europe - CASTOR WP 1.2. In NTNU, SINTEF, IEA Greenhouse Gas R&D Programme: Book of abstracts, Posters, GHGT-8, 8th International Conference on Greenhouse Gas Control Technologies, 19-22 June 2006 Trondheim, Norway, s. 329 / 1-6. – Elsevier. Trondheim. ISBN 0-08-046407-6

Sedlák, J. - Hladík, V. - Šrámek, J. - Zabadal, S. (2006): Gravity model of the Melechov Massif. In Neuveden: 2nd Workshop on International Gravity Field Research 2006-Abstracts, – Geophysical Institute, Slovak Academy of Sciences, Bratislava, Slovakia; Department of Applied and Environmental Geophysics, Faculty of Natural Sciences, Comenius University, Bratislava, Slovakia. Smolenice

Shchipanov, A. – Kollbotn, L. – Berenblyum, R. – Hladík, V. (2016): Evaluating Potential CO2 Injection Capacity of Aquifers Based on Well Testing. Proceedings of the 78th EAGE Conference and Exhibition Vienna 2016, s. 29028-29031. – EAGE. Vídeň. DOI 10.3997/2214-4609.201601499

Shogenova, A. – Piessens, K. – Holloway, S. – Bentham, M. – Martínez Orío, R. – Flornes, K. M. – Poulsen, N. – Wojcicki, A. – Šliaupa, S. – Kucharič, L. – Dudu, A. – Persoglia, S. – Hladík, V. – Saftić, B. – Kvassnes, A. – Shogenov, K. – Ivask, J. – Suárez, I. – Sava, C. S. – Anghel, S. – Chikkatur, A. (2014): Implementation of the EU CCS Directive in Europe: Results and Development in 2013. svazek 63. s. 6662-6670. DOI 10.1016/j.egypro.2014.11.700

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Hladík, V. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. (2016): Webové stránky 'Českého národního informačního portálu pro technologie zachytávání a ukládání CO2'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/ccs

Svítil, R. – Hladík, V. – Šedinová, E. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Maděra, P. (2015): Webové stránky projektu 'Příprava výzkumného pilotního projektu geologického ukládání CO2 v České republice'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/repp-co2

Tasáryová, Z. - Lojka, R. - Hladík, V. (2008): Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. In EAGE & First Break editors: Extended Abstracts & Exhibitors´ Catalogue, 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE Europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma, s. CD. – EAGE. Houten, The Netherlands. ISBN 978-90-73781-53

Tasáryová, Z. - Lojka, R. - Hladík, V. (2008b): Carbon Dioxide Geological Storage Potential of Deep Saline Aquifers of the Central Bohemian Upper Palaeozoic Basin, Czech Republic. POSTER - 70th EAGE Conference & Exhibition incorporating SPE europec 2008, 9-12 June 2008, Nuova Fiera di Roma. 1 s. MS Italy

Ubrá, O. – Hladík, V. – Dlouhý, T. (2013): Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR. Praha

Ubrá, O. – Hladík, V. – Smutná, J. (2014): Zachycování a ukládání CO2 v podmínkách ČR. Řež

Vangkilde-Pedersen, T. - Hladík, V. (2009): EU GeoCapacity - Assessing European Capacity for Geological Storage of Carbon Dioxide. 4.3.2009. Bratislava - workshop CO2 Capture and Storage – Response to Climate Change

Vitvarová, M. – Hladík, V. (2016b): Co-operation between forerunner and follower countries in CCS research: The example of Norway and the Czech Republic. Lausanne

Vondrouš, D. – Havlín, A. – Hladík, V. (2015): 1. diskuzní seminář Nízkouhlíková budoucnost ČR. Praha

Vähäkuopus, T. – Hladík, V. – Nordbäck, N. – Teir, S. (2013): CO2 Capture and Storage in the Baltic Sea Countries. Espoo

Šimek, J. - Hladík, V. - Kolejka, V. (2005): Geologická sekvestrace CO2 - vymezení potenciálních úložišť na území České republiky. Studie pro MŽP - Odbor změny klimatu.

Šliaupa, S. - Hladík, V. - Šogenova, A. (2011): CO2 Capture and Storage – Response to Climate Change, CGS Europe Regional Awareness-Raising Workshop. Vilnius

Šliaupa, S. – Lojka, R. – Tasáryová, Z. – Kolejka, V. – Hladík, V. – Kotulová, J. – Kucharič, L. – Fejdi, V. – Wojcicki, A. – Tarkowski, R. – Uliasz-Misiak, B. – Šliaupiene, R. – Nulle, I. – Pomeranceva, R. – Ivanova, O. – Šogenova, A. – Šogenov, K. (2013): CO2 storage potential of sedimentary basins of Slovakia, the Czech Republic, Poland and the Baltic States. – Geological Quarterly 57, 2, 219-232. ISSN 1641-7291. DOI 10.7306/gq.1088

© Vit Hladik, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top