Ing. Věra Zoulková
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel: +420251085422
vera.zoulkova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Brož, B. – Havránek, J. – Lhotský, P. – Nekl, M. – Opekar, L. – Tvrdý, J. – Krutský, J. – Moravec, E. – Frýda, J. – Godány, J. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Housková, M. – Laufek, F. – Magna, T. – Pour, O. – Štrba, M. – Vanišová, I. – Veselovský, F. – Vymazalová, A. – Zoulková, V. – Danišová, J. – Hong Vu, N. (2021): Výzkum obsahů Be, Ge, Ga a In v odkalištích popílků ze spalování uhlí na území ČR. Výzkumná zpráva, 128 s

Dempírová, L. - Šikl, J. - Kašičková, R. - Zoulková, V. - Kříbek, B. (2010): Zhodnocení přesnosti a relativní chyby stanovení hlavních složek silikátových analýz v Centrální laboratoři České geologické služby. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 326-330. ISSN 0514-8057

Majer, V. – Hruška, J. – Zoulková, V. – Holečková, P. – Myška, O. (2012): Atlas chemismu povrchových vod České republiky (Stav v letech 1984-1996 and 2007-2010). Neuveden. 104 s. – Česká geologická služba. Praha

Myška, O. - Magna, T. - Novák, M. - Šikl, J. - Zoulková, V. - Oulehle, F. (2011): Lithium isotope fractionation at the soil–plant interface. In Williams P., Mitchell R: Mineralogical Magazine, svazek 75. s. A1520. – Mineralogical Society. UK

Novák, M. – Šebek, O. – Chrastný, V. – Hellerich, L. A. – Andronikov, A. – Martinková, E. – Farkas, J. – Pacherová, P. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Housková, M. – Zoulková, V. – Veselovský, F. – Svobodová, I. – Janotová, P. – Komárek, A. (2018): Comparison of delta53CrCr(VI) values of contaminated groundwater at two industrial sites in the eastern U.S. with contrasting availability of reducing agents. – Chemical Geology 481, March, 74-84. ISSN 0009-2541. DOI 10.1016/j.chemgeo.2018.01.033

Petáková, Z. - Mašek, D. - Poňavič, M. - Dušejovská, E. - Tesař, J. - Buda, J. - Procházka, V. - Jírů, R. - Zoulková, V. (2008): Vývoj využívání nerostných surovin na území ČR. Závěrečná zpráva o řešení a výsledcích projektu geologických prací. Závěrečná zpráva, 42 s. MS Archív ČGS

Rambousek, P. – Ďuriš, M. – Pašava, J. – Sidorinová, T. – Halodová, P. – Zoulková, V. (2015): CEEMIR - Milník1 WP3 - Mineralogické a geochemické studium vybraných ložisek nerostných surovin: ZDROJE KRITICKÝCH SUROVIN A PŘEHLED VYBRANÝCH MINERALOGICKÝCH A GEOCHEMICKÝCH METOD JEJICH VÝZKUMU. Závěrečná zpráva, 139 s. MS ww.tacr.cz

© Vera Zoulkova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top