Change language to CzechEnglish Selected

No row returned.

Recent papers

Havlíček, P. - Štor, T. (2009): Český ráj: paleogeografický vývoj říčních toků v kenozoiku. Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek neuveden. s. 53-56. ISBN 978-80-254-6150-1

Holásek, O. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hroch, T. - Štor, T. (2010): Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 99-101. ISSN 0514-8057

Hroch, T. – Štor, T. – Grundloch, J. – Herrmann, Z. – Kadlecová, R. (2012): Mapa vodohospodářsky významných kvartérních sedimentů středního toku Labe a jeho přítoků. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Klomínský, J. – Bělohradský, V. – Dudíková Schulmannová, B. – Krupička, J. – Malík, J. – Petyniak, O. – Dostalík, M. – Rous, I. – Šrek, J. – Štor, T. – Dvořák, I. – Man, O. – Müllerová, P. – Pecina, V. – Burda, J. – Sedláček, J. Ing. – Toužimský, M. – Zemková, M. (2016): Urbanistická geologie města Liberce. Modelová územní studie. 154 s. MS Česká geologická služba

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Bělohradský, V. – Rous, I. – Šrek, J. – Štor, T. – Sedláček, J. Ing. – Toužimský, M. (2016): Liberec. Urbanistická geologie města s mapou 1 : 13 000. Neuveden. 2 s. – Česká geologická služba, Klárov 3, Praha 1. Praha. ISBN 978-80-7075-902-8

Klomínský, J. – Petyniak, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Štor, T. – Rous, I. – Šrek, J. – Dostalík, M. – Krupička, J. – Malík, J. – Bělohradský, V. – Burda, J. – Dvořák, I. – Sedláček, J. Ing. (2016): Urbanistická geologie města Liberce – modelová studie prostorových informací pro udržitelný rozvoj měst České republiky. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 165-170. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.29

Malík, J. - Břízová, E. - Franěk, J. - Kycl, P. - Štor, T. - Verner, K. - Vodrážka, R. - Rapprich, V. (2010): Operativní geologická dokumentace geodynamických procesů a fenoménů v tělesech liniových staveb D8, D3 a plynovodu Gazela pro upřesnění geofaktorů horninového prostředí. Závěrečná zpráva, 17 s. MS archiv ČGS, archiv MŽP

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. – Břízová, E. – Čížek, D. – Dvořák, I. – Holásek, O. – Holub, F. – Janderková, J. – Karenová, J. – Knésl, I. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Martínek, K. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Štor, T. – Verner, K. – Vrána, S. (2013a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. 192 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Schaller, M. – Ehlers, T. – Štor, T. – Torrent, J. – Lobato, L. – Christl, M. – Vockenhuber, C. (v tisku): Spatial and temporal variations in denudation rates derived from cosmogenic nuclides from four European fluvial terrace sequences. – Geomorphology 274, December, 180-192. ISSN 0169-555X. DOI 10.1016/j.geomorph.2016.08.018

Stárková, M. – Burda, J. – Holeček J. – Holečková, P. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Janderková, J. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Pecskay, Z. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2017b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-432 Nová Paka. 207 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Štor, T. – Tasáryová, Z. (2017a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-432 Nová Paka. Základní geologické mapy České republiky 1:25 000, list 03-432 Nová Paka. 1 s. – ČGS. Praha. ISBN H- Výzkum stavby a vývoje zemské kůry

Stárková, M. – Vorel, T. – Čáp, P. – Holásek, O. – Štor, T. – Hroch, T. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-233 Unhošť. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Halodová, P. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2016): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Unhošť 12-233. 197 s. MS archív ČGS, MŽP

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Stárková, M. – Štor, T. – Kramolišová, P. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Kunceová, E. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. - Břízová, E. - Čech, S. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mlčoch, B. - Prouza, V. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Sedláček, J. Ing. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Štor, T. - Švábenická, L. - Trubačová, A. - Zelenka, P. - Žáčková, E. (2011a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 03-341 Kněžmost. 226 s. MS Česká geologická služba, Praha-1, Klárov 3, 118 21

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Janderková, J. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Prouza, V. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Sedláček, J. Mgr. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-341 Kněžmost. Neuveden. 136 s. – Česká geologická služba. Praha

Valečka, J. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čech, S. – Havlíček, P. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mlčoch, B. – Müller, P. – Rambousek, P. – Rapprich, V. – Pécskay, Z. – Řídkošil, T. – Sedláček, J. Ing. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Štor, T. – Trubačová, A. – Švábenická, L. – Zelenka, P. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, 03-341 Kněžmost. Základní geologická mapa České republiky. 138 s. – Česká geologická služba,Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-837-3

Verner, K. – Mrázová, Š. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Holub, F. – Klomínský, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Štor, T. – Vrána, S. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. 143 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Verner, K. – Mrázová, Š. – Štor, T. – Buriánek, D. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-321 Jizerka. Základní geologické mapy 1:25.000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Verner, K. – Mrázová, Š. – Štor, T. – Buriánek, D. (2013c): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list 03-142 Hejnice. Základní geologické mapy 1:25.000. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Rapprich, V. - Štor, T. (2011b): Mapa exodynamických jevů, list 03-341, Kněžmost. Neuveden. 1 s. – MŽP ČR. Praha

Štor, T. (2010): RECENT ALLUVIAL PROCESSES AND THEIR SEDIMENTARY RECORD IN LABSKÝ DŮL VALLEY AND ITS SURROUNDINGS, KRKONOŠE MTS. In Kadlec J: VI. letní škola kvartérních studií 2010 (Česká republika, 19.-26.června 2010). Excursion guide, s. 60-62. – Neuveden. Neuveden

Štor, T. (2013): The fluvial style changes during the transition from Pleistocene to Holocene, Ploučnice River system, Bohemian Massif, Czech Republic. 1 s. MS University of Manchester

Štor, T. (2013): The role of climate change and tectonic processes in of forming drainage patterns in Bohemian Massif. 7.11.2013. Mikulčice u Brna

Štor, T. – Martínek, K. (2013): Charakter eluvií granitoidů v severozápadní části Jizerských hor: typické profily a distribuce draslíku. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 168-173. ISSN 0514-8057

Štor, T. – Sádlo, J. – Abraham, V. – Martínek, K. (2016): Změna fluviálního stylu během přechodu z pozdního glaciálu do holocénu na příkladu nivy řeky Ploučnice v severních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 49, podzim, 123-127. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2016.33

Štědrá, V. – Soejono, I. – Paleček, M. – Rajchl, M. – Vrána, S. – Štor, T. – Karous, M. – Nikl, P. (2015a): Nezávislé vyhodnocení tektonických poměrů v užší lokalitě jaderné elektrárny Temelín. – Závěrečná hodnotící zpráva projektu. Závěrečná zpráva, 69 s. MS SÚJB, ČGS Praha

© TOMAS.STOR, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top