Change language to CzechEnglish Selected

No row returned.

Recent papers

Fiferna, P. – Froňková, K. – Karbušická, S. – Svítil, R. – Kukal, Z. (2013): Svět geologie, portál o neživé přírodě. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/svet-geologie

Fiferna, P. – Froňková, K. – Maděra, P. – Karbušická, S. (2012): Můj kousek Země 2012. 1 s. MS Praha

Fiferna, P. – Froňková, K. – Maděra, P. – Karbušická, S. (2013): Můj kousek Země 2013. 1 s. MS Praha

Fiferna, P. – Froňková, K. – Němečková, H. – Karbušická, S. (2012): Prodejní výstava minerálů a fosílií. Praha, Klárov

Fiferna, P. – Šebesta, J. – Froňková, K. – Němečková, H. – Karbušická, S. (2012): Geomorfologie Sečurské pouště v Peru, fotografická výstava Jiřího Šebesty. Praha, Klárov

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): EU officers INSPIRE to use metadata, Case study from the Czech Geological Survey. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013b): Inspirováni INSPIREm k využití metadat, Případová studie z České geologické služby. 1 s. MS Česká geologická služba Praha

Moravcová, O. – Kondrová, L. – Kafka, Š. – Svítil, R. – Kramolišová, P. – Krejčí, Z. – Karbušická, S. (2013): Metadatový katalog ČGS - prohlížecí a vyhledavací aplikace. Praha. Dostupné z URL http://micka.geology.cz

Moravcová, O. – Svítil, R. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – – Karbušická, S. (v tisku): Rozcestník datových zdrojů ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/vav/informacni-systemy/data/datove-zdroje

Pospíšil, V. – Karbušická, S. – Svítil, R. – Fiferna, P. – Binko, R. – Enöklová, A. (2012): Aplikace Galerie Můj kousek Země. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/mzeme/

Pospíšil, V. – Svítil, R. – Sedláček, J. Ing. – Štěpánek, P. – Karbušická, S. – Binko, R. – Svojtková, I. – Skarková, H. (2015): Editační aplikace pro evidenci projektů. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/projekty/editace

Pospíšil, V. – Svítil, R. – Sedláček, J. Ing. – Štěpánek, P. – Karbušická, S. – Binko, R. – Svojtková, I. – Skarková, H. (2015a): Prohlížecí a vyhledávací webová aplikace 'Projekty ČGS'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/projekty/

Rapprich, V. – Kycl, P. – Svítil, R. – Karbušická, S. (2013): Webové stránky 'Zlepšení výuky aplikované geologie na Addis Ababa University'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt681900

Svítil, R. – Bokr, P. – Sidorinová, T. – Sedláček, J. Ing. – Gürtlerová, P. – Karbušická, S. – Pospíšil, V. – Šedinová, E. (2015): Vkládací a editační aplikace pro fotoarchiv ČGS. Praha. Dostupné z URL http://fotoarchiv.geology.cz/sprava

Svítil, R. – Bokr, P. – Sidorinová, T. – Sedláček, J. Ing. – Gürtlerová, P. – Karbušická, S. – Pospíšil, V. – Šedinová, E. (2015a): Prohlížecí a vyhledávací aplikace pro fotoarchiv ČGS. Praha. Dostupné z URL http://fotoarchiv.geology.cz

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Fiferna, P. – Karbušická, S. – Froňková, K. (2012): Webové stránky knihy Jiří Krásný et al.: Podzemní vody České republiky. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/krasny-podzemnivodycr

Svítil, R. – Fiferna, P. – Karbušická, S. – Froňková, K. (2012): Webové stránky knihy Jiří Pešek, Martin Sivek: Uhlonosné pánve a ložiska hnědého a černého uhlí České republiky. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/pesek-uhlonosnepanve

Svítil, R. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Šedinová, E. – Čápová, D. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Sedláček, J. Ing. – Karbušická, S. (2013): Rozcestník on-line aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/sluzby/rozcestnik-aplikace

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Svítil, R. – Rapprich, V. – Kycl, P. – Karbušická, S. – Čížek, D. (2012): Rozvoj kapacit v oblasti environmentální geologie – mapování georizik včetně hydrogeologických podmínek v oblastech Dila a Hosaina, Etiopie. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt681700

Žáček, V. – Svítil, R. – Karbušická, S. (2013): Webové stránky 'Projekt Mongolský Altaj'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mongolsky-altaj

Čápová, D. – Svítil, R. – Kondrová, L. – Karbušická, S. – Čoupek, P. (2013): Website OneGeology-Europe Plus. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/1geplus

© STANISLAVA.KARBUSICKA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top