Change language to CzechEnglish Selected

No row returned.

Recent papers

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bruthans, J. - Březina, S. - Bubík, M. - Domas, J. - Foch, P. - Franců, E. - Jäger, O. - Kadlecová, R. - Kopačková, V. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. (2008): Stage report on capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping ar 1:25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran. Závěrečná zpráva, 80 s. MS Archiv ČGS

Babůrek, J. - Ambrozek, V. - Baroň, I. - Bubík, M. - Foch, P. - Franců, E. - Kadlecová, R. - Kopačková V. - Martínek, K. - Metelka, V. - Novák, M. - Opletal, M. - Otava, J. - Pecina, V. - Rambousek, P. - Rejchrt, M. - Soejono, I. - Švábenická, L. - Táborský, Z. - Vodrážka, R. - Vrána, S. - Žáček, V. - Bruthans, J. - Březina, S. - Domas, J. - Jäger, O. - Krmíček, L. - Maštera, L. - Milovský, R. (2008): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1:25.000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran.

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Rozman, D. – Prchalová, H. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016f): Hydrogeologický rajon 4650 - Křída dolní Ploučnice a horní Kamenice. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/43. 221 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. (2016b): Hydrogeologický rajon 4612 - Křída dolního Labe po Děčín - levý břeh, severní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/39. 181 s. MS Geofond

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016d): Hydrogeologický rajon 4630 - Děčínský Sněžník. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/41. 131 s. MS Geofond, internet

Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Kašpárek, L. – Hrkal, Z. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Nakládal, V. – Novotná, E. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Rozman, D. – Vencelides, Z. – Uhlík, J. – Baier, J. – Zeman, O. – Milický, M. – Gvoždík, L. – Černý, M. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. (2016a): Hydrogeologický rajon 4611 - Křída dolního Labe po Děčín - levý břeh, jižní část. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/38. 153 s. MS Geofond

Burda, J. – Grundloch, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Čech, S. – Herčík, F. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Mlčoch, B. – Skácelová, Z. – Valečka, J. – Vrána, S. – Michek, R. – Nol, O. – Navrátilová, V. – Šíma, J. – Uhlík, J. – Baier, J. – Milický, M. – Zeman, O. – Polák, M. – Chaloupková, M. – Uličný, D. – Špičáková, L. – Cajz, V. – Smutek, D. – Králová, A. – Vlček, L. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Prchalová, H. – Beránek, J. – Rapantová, N. – Šeda, S. – Vrbová, J. – Fiebigerová, J. – Grygar, R. (2016): Hydrogeologický rajon 4270 – Vysokomýtská synklinála. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/26. 254 s. MS Geofond, internet

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 13-443 Chotěboř. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-714-7

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Fürych, V. - Kryštofová, E. - Hanžl, P. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Mrázová, Š. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Verner, K. - Vít, J. - Vrána, S. - Zelenka, P. (2006a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-443 Chotěboř. 70 s. MS Archiv ČGS

Erban, V. – Franěk, J. – Gerdes, A. – Hajná, J. – Holub, F. – Janoušek, V. – Kachlík, V. – Magna, T. – René, M. – Tasáryová, Z. – Trubač, J. – Vacek, F. – Verner, K. – Vrána, S. – Žák, J. (2015): Eurogranites 2015: Variscan Plutons of the Bohemian Massif. Post-conference field trip following the 26th IUGG General Assembly in Prague. Neuveden. 165 s. – Česká geologická služba. Praha

Faryad, S. W. - Perraki, M. - Vrána, S. (2006a): P-T evolution and reaction textures in retrogressed eclogites from Svetlik, the Moldanubian Zone (Czech Republic). – Mineralogy and Petrology 88, 4, 297-319. ISSN 0930-0708

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Fiala, Z. – Hanzlíková, I. – Herle, V. – Chýle, A. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Máca, M. – Malý, V. – Najser, J. – Sosna, K. – Štefan, M. – Vojtěchovská, A. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Ackerman, L. – Brož, M. – Černík, M. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Kudláček, V. – Kvapilová, Š. – Laufek, F. – Rálek, P. – Valenta, J. (2014): Roční zpráva 2014 projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 541 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Vrána, S. (2011a): South Bohemian HP Granulites with Lenses of HP/UHP Mafic and Ultramafic Rocks. In Faryad S.W., Medaris L.G: High-Pressure/Ultrahigh-Pressure Rocks in the Bohemian Massif. Proceedings of the 9th International Eclogite Conference 2011. Geolines, svazek 23. s. 88–92. – Geologický ústav AVČR. Praha. ISBN 978-80-87443-03-3

Franěk, J. – Vrána, S. (2011b): Stop 4-1 (Day 4). Garnet Peridotites and Pyroxenites, Quarry Pod Libínem. In Faryad S.W., Medaris L.G: High-Pressure/Ultrahigh-Pressure Rocks in the Bohemian Massif. Proceedings of the 9th International Eclogite Conference. Geolines, svazek 23. s. 92–93. – Geologický ústav AVČR. Praha. ISBN 978-80-87443-03-3

Franěk, J. – Vrána, S. – Janoušek, V. (2013): HT-HP metamorphism and trace-element distribution in Variscan Blanský Les granulites (Bohemian Massif, Czech Republic). In Neuveden: Granulites & Granulites 2013, Hyderabad, 16-20 January 2013. Abstract Volume, s. 23. – The Institute of Geoscience Research (TiGeR), Department of Applied Geology, Curtin University. Hyderabad. ISBN Neuveden

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. (2002): Petrogenesis and geodynamic significance of peraluminous post-orogenic granites: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith. Proceedings of an international conference Pangeo Austria. June 28?30, 2002, Salzburg, Austria, s. 86-86. – Österreichische Geologische Gesellschaft and Institut für Geologie und Paläontologie, Univeristät Salzburg. Salzburg, Austria

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. (2002): Petrology, geochemical character and petrogenesis of a Variscan post-orogenic granite: case study from the Ševětín Massif, Moldanubian Batholith, Southern Bohemia. – Journal of the Czech Geological Society 47, 1-2, 1-22. ISSN 1210-8197

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. (2002): Petrology, geochemistry and petrogenesis of a post-orogenic Variscan granite: Ševětín Massif, Moldanubian Batholith. In Svojtka M: Geolines, svazek 14. s. 39-40. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Janoušek, V. - Vrána, S. - Erban, V. - Vokurka, K. - Drábek, M. (2008a): Metabasic rocks in the Varied Group of the Moldanubian Zone, southern Bohemia – their petrology, geochemical character and possible petrogenesis. – Journal of Geosciences 53, 1, 31-64. ISSN 1802-6222. DOI DOI: 10.3190/jgeosci.019

Janoušek, V. - Vrána, S. - Finger, F. (2003): Whole-rock geochemical and mineralogical constraints on the genesis of the metaigneous Variscan lower crust in Central Europe - case study of the Lišov granulite Massif, Southern Bohemia. – Journal of the Czech Geological Society. Abstract volume 48, 1-2, 72-73. ISSN 1210-8197

Janoušek, V. - Wiegand, B. - Vrána, S. (2009b): Early Cambrian protolith ages for granulitic xenoliths from České středohoří Mts., northern Czech Republic. In Lexa,O: Proceedings of the Conference Granulites & Granulites 2009, Hrubá Skála, 13-15 July 2009, s. 31. – Univerzita Karlova. Praha. ISBN 978-80-254-4825-0

Janoušek, V. – Franěk, J. – Vrána, S. (2013): Geochemical constraints on the nature of protolith to felsic granulites from the Blanský Les Massif (Czech Republic). In Neuveden: Granulites & Granulites 2013, Hyderabad, 16-20 January 2013. Abstract Volume, s. 35. – The Institute of Geoscience Research (TiGeR), Department of Applied Geology, Curtin University. Hyderabad. ISBN Neuveden

Janoušek, V. – Franěk, J. – Vrána, S. (2013): Nature of protolith and metamorphic development of Moldanubian HP granulites - a geochemist's point of view. In Ondrejka, M (ed.): Mineralogická a petrologická konferencia MinPet, 23.-24.5 2013. Zborník recenzovaných abstraktov a príspevkov, s. 31-32. – Univerzita Komenského a Slovenská mineralogická spoločnosť. Bratislava. ISBN 978-80-223-3395-5

Janoušek, V. – Franěk, J. – Vrána, S. (2013): Protolith and metamorphism of Moldanubian HP granulites - a geochemical perspective. In Neuveden: Mineralogical Magazine, svazek 77. s. 1378. – Mineralogical Society of Great Britain and Ireland. Twickenham

Janoušek, V. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Holub, F. – Franěk, J. – Vrána, S. (2014): Continental crust subducted deeply into lithospheric mantle: the driving force of Early Carboniferous magmatism in the Variscan collisional orogen (Bohemian Massif). In Neuveden: Geophysical Research Abstracts, svazek 16. s. EGU2014-6179. – Copernicus Publications. Vídeň

Janoušek, V. – Schulmann, K. – Lexa, O. – Holub, F. – Franěk, J. – Vrána, S. (2015): Pozdně devonský a raně karbonský magmatismus v jádře Českého masivu - zákonitý odraz procesů ve spodní kůře a svrchním plášti. In Knížek M., Táborský Z., Ivanov M: Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti Mikulov 14.10.-17.10. 2015, Sborník abstrakt, s. 47. – Masarykova univerzita, Česká geologická společnost. Brno. ISBN 978-80-210-7979-3

Janoušek, V. – Vrána, S. – Franěk, J. (2013): Nález nového tělesa hyperdraselného granulitu na hřebenu Kleti v masivu Blanského lesa. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 30-34. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Košler, J. - Kelley, S. - Vrána, S. (2001): 40Ar/39Ar hornblende dating of a microgranodiorite dyke: implications for early Permian extension in the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif. – International Journal of Earth Sciences 90, 3, 379-385. ISSN 1437-3254

Košler, J. – Konopásek, J. – Sláma, J. – Vrána, S. (2014a): U–Pb zircon provenance of Moldanubian metasediments in the Bohemian Massif. – Journal of the Geological Society London 171, leden, 83-95. ISSN 0016-7649. DOI 10.1144/jgs2013-059

Martínek, K. – Burda, J. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Franěk, J. – Goliáš, V. – Janderková, J. – Konopásek, J. – Lukeš, P. – Malec, J. – Malík, J. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Zajíc, J. – Žáčková, E. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, 03-423 Svoboda nad Úpou. 202 s. MS Archiv ČGS Praha

Mrázová, Š. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Poňavič, M. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Účelová mapa nerostných surovin, surovina grafit, 1 : 200 000, 32 - České Budějovice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Müller, V. - Bernardová, E. - Kadlecová, R. - Manová, M. - Sáňka, V. - Skácelová, D. - Šalanský, K. - Vrána, S. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 22-32 Strakonice. Soubor geologických a ekologických účelových map. 40 s. – Český geologický ústav. Praha

Nahodilová, R. – Vrána, S. – Pertoldová, J. (2015): Extreme geochemical variability of leucogranites at the margin of the Granulite Complex of Southern Bohemia. In Lexa O., Hasalová P., Jeřábek P: CETEG 2015 13th Meeting of the Central European Tectonic Groups & 20th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group, Abstract Volume, s. 63. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-880-9

Nahodilová, R. – Vrána, S. – Pertoldová, J. – Gadas, P. (2016): Extreme geochemical variability of granite dykes at the margin of the Granulite Complex of Southern Bohemia. – Journal of Geosciences 61, 2, 145-170. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.213

Pertoldová, J. - Břízová, E. - Holásek, O. - Janderková, J. - Martínek, K. - Poňavič, M. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Vrána, S. - Čížek, D. - Košuličová, M. - Verner, K. - Burda, J. - Krupička, J. - Dvořák, I. (2011b): vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144. 119 s. MS Česká geologická služba Praha

Pertoldová, J. - Verner, K. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Vondrovic, L. - Vrána, S. (2011g): Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika. In Kryštof Verner, Petr Budil, David Buriánek: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 73. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 9788087487006

Pertoldová, J. - Verner, K. - Nývlt, D. - Vrána, S. (2007a): Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy. Neuveden. 11 s. – Česká geologická společnost. Praha

Pertoldová, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Nahodilová, R. - Vondrovic, L. (2011h): Lithological and tectonometamorphic evolution of units at the northen margin of the Moldanubian Zone. Monínec 24.9.2011. Monínec

Pertoldová, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Vondrovic, L. (2010a): Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 55, 4, 299-319. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.083

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. – Břízová, E. – Čížek, D. – Dvořák, I. – Holásek, O. – Holub, F. – Janderková, J. – Karenová, J. – Knésl, I. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Martínek, K. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Štor, T. – Verner, K. – Vrána, S. (2013a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. 192 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Poňavič, M. - Vrána, S. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25000 list 32-233 Černá v Pošumaví-Mapa nerostných surovin. Neuveden. 1 s. – Neuveden. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Franěk, J. – Krejčí, Z. – Pašava, J. – Mrázová, Š. – Peterková, T. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Specializovaná ložiskově-geologická mapa kritických surovin. 1 : 200 000 - 32 (České Budějovice). Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Poňavič, M. – Buda, J. – Krejčí, Z. – Kříbek, B. – Mrázová, Š. – Rambousek, P. – Vrána, S. (2017): Mapa území doporučeného k dalšímu výzkumu a průzkumu kritických surovin. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Prouza, V. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Krupička, J. – Pecina, V. – Paleček, M. – Rambousek, P. – Rýda, K. – Schovánek, P. – Skácelová, Z. – Stárková, M. – Šimůnek, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Jandová, L. – Karenová, J. – Riedlová, E. – Toužimský, M. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě CR 1:25 000, 03-414 Vrchlabí. 206 s. MS Archiv ČGS Praha

Schovánek, P. – Prouza, V. – Spudil, J. – Burda, J. – Čech, S. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Konopásek, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Mlčoch, B. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Vrána, S. – Žáčková, E. – Janderková, J. – Kachlík, V. – Zajíc, J. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 03-424 Trutnov. 244 s. MS Archiv ČGS Praha

Seifert, A. - Vrána, S. - Kříbek, B. - Pecina, V. (2000): Zpráva o řešení úkolu Zhodnocení geopotenciálu území v okolí Muyombe, Zambie. In -: Výroční zpráva odboru geologie Ministerstva životního prostředí za rok 1999, s. 65. – Ministerstvo živ. prostředí, odbor geologie. Praha. ISBN 80-7212-149-9

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. - Pecina, V. - Knésl, I. (2002): Litologický, strukturní a geochemický výzkum mineralizace v oblasti zambijského mědného pásu; s environmentálními důsledky staré těžby. Výzkumná zpráva, 45 s

Seifert, A. - Vrána, S. - Žáček, V. - Pecina, V. - Knésl, I. (2002): Projekt zahraniční spolupráce Českého geologického ústavu Zambie 2001. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 neuveden, podzim, 200-202. ISSN 0514-8057

Seifert, A. - Žáček, V. - Vrána, S. (2002): Lithological, geochemical and petrological research of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia, - Project of development Assistance Programme for the year 2001. Czech Geological Survey. Výzkumná zpráva, 100 s

Seifert, A. – Vrána, S. – Kříbek, B. (2001): Geology of Muyombe and Luwumbu River areas.Explanation of degree sheets 1033, SW and SE quarters, Rep. No. 113,1-47. – Explanations to the geological maps of the Zambia Republic, series of GDS 100, 113, 1-47

Soejono, I. – Barnet, I. – Břízová, E. – Čížek, D. – Dvořák, I. – Grundloch, J. – Gürtlerová, P. – Holub, F. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Kratochvílová, H. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Šebesta, J. – Šrámek, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáčková, E. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124. 139 s. MS Archiv ČGS Praha

Soejono, I. – Šebesta, J. – Verner, K. – Vrána, S. – Žáčková, E. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 32-124 Volary. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Trubač, J. – Janoušek, V. – Vrána, S. – Wiegand, B. (2012): Nature, tectonic setting and likely origin of the Palaeoproterozoic (~2.1 Ga) Světlík orthogneisses (southern Bohemia). In Németh Z: Mineralia Slovaca, svazek 44. s. 110. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava

Trubač, J. – Vrána, S. – Ackerman, L. – Haluzová, E. (2015): Petrology and geochemical characteristics of phlogopite pyroxenite related to durbachites, Moldanubian Zone, Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 60, 2, 73-89. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.191

Verner, K. - Buriánek, D. - Vrána, S. - Vondrovic, L. - Pertoldová, J. - Hanžl, P. - Nahodilová, R. (2009a): Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). – Journal of Geosciences 54, 2, 87-100. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.046

Verner, K. – Mrázová, Š. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Holub, F. – Klomínský, J. – Malík, J. – Martínek, K. – Pecina, V. – Rambousek, P. – Rukavičková, L. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Štor, T. – Vrána, S. – Žáčková, E. (2013b): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25.000, list 03-142 Hejnice a 03-231 Jizerka. 143 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Vrána, S. (1999): Dyke swarm of highly felsitic alkali-feldspar granite porphyry near Milevsko, Central Bohemian Pluton. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 74, 1, 67-74. ISSN 1210-3527

Vrána, S. (1999): Uvit v žíle s alpskou paragenezí na ložisku Lazec u Českého Krumlova. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 7, 1, 228-230. ISSN 1211-0329

Vrána, S. (1999): Vývoj zemské kůry v západní části Čech během proterozoika a paleozoika. Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998, s. 23. – Ministerstvo životního prostředí, odbor geologie. Praha. ISBN 80-7212-117-0

Vrána, S. (2000): Margarit a sekundární korund v andalusitovém pegmatitu u Benešova nad Černou: důsledky pro interpretaci vzniku korundu v andalusitových pegmatitech moldanubika. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 8, 1, 250-252. ISSN 1211-0329

Vrána, S. (2000): Nové výskyty trachytu v okolí Teplé v západních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 neuveden, podzim, 84-85. ISSN 0514-8057

Vrána, S. (2004): Diffusion-controlled high-T decompression reactions in felsic granulites of southern Bohemia. In Janoušek V: International Workshop on Petrogenesis of Granulites & Related Rocks, Náměšť nad Oslavou, October 1-3, 2004. Excursion guide & abstract volume, – Moravské muzeum. Brno

Vrána, S. (2004): Gahnit a pargasit v krystalickém vápenci s magnetitem v Zechovicích u Volyně v jižních Čechách. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 12, 1, 214-216. ISSN 1211-0329

Vrána, S. (2004): Late Variscan Sušice dyke swarm (Moldanubian Zone): quartz monzodiorite dykes and their pyroxene gabbro xenoliths. – Bulletin of Geosciences 79, 4, 221-229. ISSN 1214-1119

Vrána, S. (2005): Almandin-spessartinový granát ze Zajíčkova u Pelhřimova. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 13, 2005, 232-233. ISSN 1211-0329

Vrána, S. (2005): Geologie metamorfitů moldanubika. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 105-106. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Vrána, S. (2007): Aragonit z železničního tunelu pod vrchem Vítkov v Praze. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 14-15, jaro, 209. ISSN 1211-0329

Vrána, S. (2007): Krystaly sádrovce ze Zlivi-Zahájí u Hluboké nad Vltavou. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 15, 6, 539-540. ISSN 1213-0710

Vrána, S. (2008a): Mineral inclusions in pyrope from garnet peridotites, Kolín area, central Czech Republic.-. – Journal of Geosciences 53, 1, 17-30. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.018

Vrána, S. (2008c): Anatas v chlorit-křemen-albitickém hydrotermalitu u Hluboké nad Vltavou. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 16, 4, 327-330. ISSN 1213-0710

Vrána, S. (2011): Manganese-rich garnet-quartz rocks and gneisses in the Bohemian part of the Moldanubian Zone: lithostratigraphic markers. – Journal of Geosciences 56, 4, 359-374. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.106

Vrána, S. (2011a): Dvacet pět let od nálezu granátických hyperdraselných granulitů v jižních Čechách. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 189-191. ISSN 0514-8057

Vrána, S. (2011d): Stop 4-3 (Day 4). Eclogite, Světlík-Suš. In Faryad S.W., Medaris L.G: High-pressure/ultrahigh-pressure rocks in the Bohemian Massif. Proceedings of the 9th International Eclogite Conference 2011. Geolines, svazek 23. s. 101–105. – Geologický ústav AVČR. Praha. ISBN 978-80-87443-03-3

Vrána, S. (2011d): Stop 5-1 (Day 5). Granulite and Garnet Peridotite, Plešovice Quarry, 5 km NNE of Český Krumlov. In Faryad S.W., Medaris L.G: High-Pressure/Ultrahigh-Pressure Rocks in the Bohemian Massif. Proceedings of the 9th International Eclogite Conference 2011. Geolines, svazek 23. s. 93–95. – Geologický ústav AVČR. Praha. ISBN 978-80-87443-03-3

Vrána, S. (2013): Minerály Zambie. 18.11.2013. Národní muzeum v Praze

Vrána, S. (2013): Otázka dohledání lokality petalit-spodumenového pegmatitu u Rožmberka nad Vltavou. – Minerál, svět nerostů a drahých kamenů 21, 5, 429-430. ISSN 1213-0710

Vrána, S. (2013b): Kontaktní metamorfóza grafitické ruly v doméně durbachitového plutonu Knížecí stolec. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, zima, 240-243. ISSN 0514-8057

Vrána, S. (2014): Korund-kyanit-zoisit-muskovitická hornina z Chýnova u Tábora. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 neuveden, podzim, 144-148. ISSN 0514-8057

Vrána, S. - Bártek, J. (2005): Retrograde metamorphism in a regional shear zone and related chemical changes: The Kaplice Unit of muscovite-biotite gneisses in the Moldanubian Zone of southern Bohemia, Czech Republic. – Journal of the Czech Geological Society 50, 3-4, 43-57. ISSN 1210-8197

Vrána, S. - Břízová, E. - Dvořák, I. - Kadlecová, R. - Krupička, J. - Nývlt, D. - Poňavič, M. - Přechová, E. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Verner, K. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25000, 32-233 Černá v Pošumaví. 110 s. MS ČGS

Vrána, S. - Frýda, J. (2003): Ultrahigh-pressure grossular-rich garnetite from the Moldanubian Zone, Czech Republic. – European Journal of Mineralogy 15, 1, 43-54. ISSN 0935-1221. DOI 10.1127/0935-1221/2003/0015-0043

Vrána, S. - Holásek, O. - Novák, M. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-42 Bechyně. Soubor geolo.a ekolog.účelových map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-313-7

Vrána, S. - Janoušek, V. (1999): Geochemistry and petrogenesis of granulites in the Lišov Granulite Massif, Moldanubian Zone in Southern Bohemia. In Svojtka M: Geolines, svazek 8. s. 74. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Vrána, S. - Janoušek, V. (1999): Petrologie a geochemie štěpánovické žíly pyroxen-biotitického křemenného monzonitu. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 81. ISSN 0514-8057

Vrána, S. - Janoušek, V. (2006): Late-orogenic Variscan magmatism: the case of quartz monzodiorite dykes from Blanice Graben, southern Bohemia. – Journal of the Czech Geological Society 51, 3-4, 231-248. ISSN 1210-8197

Vrána, S. - Kachlík, V. - Kroener, A. - Marheine, D. - Seifert, A. - Žáček, V. - Babůrek, J. (2004): Ubendian basement and its late Mesoproterozoic and early Neoproterozoic structural and metamorphic overprint in northeastern Zambia. – Journal of African Earth Sciences 38, 1, 1-21. ISSN 1464-343X. DOI 10.1016/j.jafrearsci.2003.09.001

Vrána, S. - Laufek, F. (2009): Makroskopický kasiterit v leukogranitu u Trhových Svin v jižních Čechách. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 16, 1, 40-42. ISSN 1211-0329

Vrána, S. - Mlčoch, B. (2006): Apatit a sdružené minerály v metamorfovaných pegmatitech v trase dálničních tunelů u Nakléřova. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 13, srpen, 234-235. ISSN 1211-0329

Vrána, S. - Novák, M. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 32-42 Rožmberk. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-324-2

Vrána, S. - Novák, M. (2000): Petrology and geochemistry of granulite clasts in the Visean Luleč conglomerate, Kulm in central Moravia, Czech Republic. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 75, 4, 405-413. ISSN 1210-3527

Vrána, S. - Novák, M. (2003): Geological background - a brief geology of the Bohemian Massif. 4 s. – Masarykova univerzita, Brno. Brno

Vrána, S. - Schubert, G. - Finger, F. - Rockenschaub, M. (2010): Geologische Karte der Republik Oesterreich 1:50 000, Blatt 16 Freistadt. Neuveden. 1 s. – Verlag der Geologischen Bundesanstalt, Wien. Vídeň

Vrána, S. - Slabý, J. - Bendl, J. (2005): The Kaplice dyke swarm of biotite granodiorite porphyry and its relationship to the Freistadt granodiorite, Moldanubian Batholith. – Journal of the Czech Geological Society 50, 1-2, 9-17. ISSN 1210-8197

Vrána, S. - Sulovský, P. (2008b): Polymetamorphic sapphirine rocks of the Irumide age in Lower Luangwa Valley, Zambia. – Neues Jahrbuch für Mineralogie. Abhandlungen 184, 3, 315-328. ISSN 0077-7757. DOI 10.1127/0077-7757/2008/0101

Vrána, S. - Verner, K. - Nývlt, D. - Holásek, O. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví. Neuveden. 1 s. – ČGS. Česká geologická služba

Vrána, S. - Šrámek, J. (1999): Geological interpretation of detailed gravity survey of the granulite complex in southern Bohemia and its structure. – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 74, 3, 261-277. ISSN 1210-3527

Vrána, S. - Štědrá, V. - Fišera, M. (2005): Petrology and geochemistry of the Běstvina granulite body metamorphosed at eclogite facies conditions, Bohemian Massif. – Journal of the Czech Geological Society 50, 3-4, 95-106. ISSN 1210-8197

Vrána, S. - Štědrá, V. - Nahodilová, R. (2009): Geochemistry and petrology of high-pressure albite-K-feldspar kyanite-garnet felsic gneisses and granulites from the Kutná Hora Unit, Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 54, 2, 159-179. ISSN 1802-6222

Vrána, S. - Žák, K. - Veselovský, F. - Jačková, I. (2010): Izotopické složení uhlíku grafitu v granulitovém komplexu jižních Čech. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 Neuveden, podzim, 259-262. ISSN 0514-8057

Vrána, S. – Ackerman, L. – Erban, V. – Halodová, P. (2016): Immiscible melt droplets in garnet, as represented by ilmenite-magnetite-spinel spheroids in an eclogite-garnet peridotite association, Blanský les Granulite Massif, Czech Republic. – American Mineralogist 101, 1, 82-92. ISSN 0003-004X. DOI 10.2138/am-2016-5298

Vrána, S. – Janoušek, V. – Franěk, J. (2013): Contrasting mafic to felsic HP–HT granulites of the Blanský les Massif (Moldanubian Zone of southern Bohemia): complexity of mineral assemblages and metamorphic reactions. – Journal of Geosciences 58, 4, 347-378. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.157

Vrána, S. – Janoušek, V. – Laciok, A. – Halodová, P. – Žák, L. (2016): Metamorfní reakce epidotu v žilách alpského typu na granát-anortitové symplektity: Markovice, kutnohorské krystalinikum. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 24, 2, 224-229. ISSN 1211-0329

Vrána, S. – Sulovský, P. – Schovánek, P. (2012): Změny chemismu allanitu-(Ce) vlivem alterace s ohledem na uvolňování uranu do horninového prostředí biotitického monzogranitu u Bedřichova. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 202-207. ISSN 0514-8057

Zwaan, H. J. - Seifert, A. - Vrána, S. - Laurs, B. M. - Anckar, B. - Simmons, W. B. - Falster, A. U. - Lustenhower, W. J. - Muhlmeister, S. - Koivula, J. I. - Garcia-Guillerminet, H. (2005): Emeralds from the Kafubu Area, Zambia. – Gems & Gemology 41, 2, 116-148. ISSN 0016-626X

Štědrá, V. – Soejono, I. – Paleček, M. – Rajchl, M. – Vrána, S. – Štor, T. – Karous, M. – Nikl, P. (2015a): Nezávislé vyhodnocení tektonických poměrů v užší lokalitě jaderné elektrárny Temelín. – Závěrečná hodnotící zpráva projektu. Závěrečná zpráva, 69 s. MS SÚJB, ČGS Praha

Štědrá, V. – Vrána, S. – Rajchl, M. (2015b): Účelová geologická mapa 1 : 25 000 okolí jaderné elektrárny Temelín. Neuveden. 1 s. – SÚJB. ČGS Praha

Štědrá, V. – Vrána, S. – Rajchl, M. (2015c): Tektonická mapa 1 : 25 000 okolí jaderné elektrárny Temelín. Neuveden. 1 s. – SÚJB. ČGS Praha

Žáček, V. - Seifert, A. - Vrána, S. (2001): Mapování Českého geologického ústavu v severovýchodní Zambii. – Uhlí-Rudy-Geologický průzkum 8, 7, 14-19. ISSN 1210-7697

Žáček, V. - Vrána, S. (1999): Turmalín turmalínovců a křemenných sekrecí z kaplické jednotky. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 7, x, 233. ISSN 1211-0329

Žáček, V. - Vrána, S. (2002): Iron-rich chrysoberyl from Kalanga Hill, Muyombe District, north-eastern Zambia. – Neues Jahrbuch für Mineralogie. Monatshefte 2002, 12, 529-540. ISSN 0028-3649

Žáček, V. – Bohdálek, P. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2017c): Mongol Altai 50 – projekt zahraniční rozvojové spolupráce České republiky s Mongolskem v geologii (2013–2016). – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 159-166. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.34

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáčková, E. – Dvořák, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Břízová, E. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Hošek, J. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Přechová, E. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Verner, K. – Vrána, S. – Trubačová, A. – Žáček, V. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-313 Velhartice. 1 s. MS Praha

Žáčková, E. – Žáček, V. – Soejono, I. – Hošek, J. – Havlíček, P. – Švagera, O. – Dudíková Schulmannová, B. – Vrána, S. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. – Fryml, T. – Hütter, P. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Urík, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016r): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4521_A Nový Vestec. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Česká geologická služba, Praha

Čech, S. – Jankovský, F. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016f): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4232_3W Vendolí, 74s. MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Mlčoch, B. – Nádaskay, R. – Seyfried, P. – Starý, J. – Urík, J. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016i): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_03W Radhošť. Závěrečná zpráva, 66 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. – Kolářová, J. – Nádaskay, R. – Rejchrt, M. – Seyfried, P. – Starý, J. – Urík, J. – Vrána, S. – Trubačová, A. (2016g): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4270_01W Kostelecké Horky, 74 s. - MS Čes. geol. služ. Závěrečná zpráva, 74 s. MS Česká geologická služba Praha

Čopjaková, R. - Vrána, S. - Houzar, S. - Červený, A. - Malec, J. (2008d): Zirkonolit, baddeleyit a geikielit v klinohumit-spinel-forsteritových mramorech z okolí Horažďovic a Prachatic, jihozápadní Čechy. – Acta Musei Moraviae, Scientae geologicae 93, září, 37-51. ISSN 1211-8796

Čáp, P. – Jankovský, F. – Kolářová, J. – Starý, J. – Vrána, S. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4240_04W Horní Vlčkovice. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Česká geologická služba

Čáp, P. – Jankovský, F. – Mlčoch, B. – Starý, J. – Vrána, S. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4240_01W Žireč Ves. Závěrečná zpráva, 43 s. MS Česká geologická služba

Čáp, P. – Kolářová, J. – Mlčoch, B. – Starý, J. – Urík, J. – Vrána, S. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4240_03W Dvůr Králové nad Labem. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Česká geologická služba

Čáp, P. – Kolářová, J. – Pitrák, M. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4330_01W Kladruby u Libice. Závěrečná zpráva, 40 s. MS Česká geologická služba

Čáp, P. – Pitrák, M. – Starý, J. – Vodrážka, R. – Vrána, S. (2015): Závěrečná zpráva průzkumného geologického vrtu 4320_01W Horní Studenec. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Česká geologická služba

© STANISLAV.VRANA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top