RNDr. Pavla Gürtlerová
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel:
fax: +420257531376
pavla.gurtlerova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 


Recent papers

Burianková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2001): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, 24-321, Tišnov. Výzkumná zpráva, 89 s

Chuman, T. – Gürtlerová, P. – Hruška, J. – Adamová, M. (2014): Geochemical reactivity of rocks of theCzech Republic. – Journal of Maps 10, 2, 341-349. ISSN 1744-5647. DOI 10.1080/17445647.2013.867418

Chuman, T. – Gürtlerová, P. – Hruška, J. – Adamová, M. (2019): Map of geochemical reactivity of rocks of the Czech Republic. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Chuman, T. – Hruška, J. – Oulehle, F. – Gürtlerová, P. – Majer, V. (2013): Does stream water chemistry reflect watershed characteristics?. – Environmental Monitoring and Assessment 185, 7, 5683-5701. ISSN 0167-6369. DOI 10.1007/s10661-012-2976-3

Fediuk, F. - Gürtlerová, P. (2006): Adakitové trendy v andezitoidech jihovýchodní Moravy. – Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze 13, 11/2005, 121-124. ISSN 1211-0329

Fiferna, P. - Gürtlerová, P. - Kondrová, L. - Jančová, K. - Neubertová, H. (2011): Výstava fotografií z Chile (P. Gürtlerová, R. Gürtler, L. Kondrová). Praha

Fiferna, P. - Sidorinová, T. - Gürtlerová, P. (2006): Provozní odborná praxe žáků 3. roč. Střední průmyslové školy a Vyšší odborné školy v Příbrami. 2 týdny. Praha

Gürtlerová, P. (2005): Tvorba národní informační geologické vrstvy. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 36. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Gürtlerová, P. (2008): Evidence významných geologických lokalit ČR, seminář AOPK 'Setkání geologů AOPK ČR'. 28.4.2008. Moravský kras - Chata Macocha

Gürtlerová, P. (2009): GEO Lokality – Databáze významných geologických lokalit České republiky. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 72-73. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Gürtlerová, P. (2013): Significant geological localities of the Czech Republic. In Jiří Žák, Gernold Zulauf, Heinz-Gerd Röhling: Crustal evolution and geodynamic processes in Central Europe - Proceedings of the joint conference of the Czech and German geological societies held in Plzeň (Pilsen), September 16 - 19, 2013, svazek 82. s. 45. – Schweizerbart. Stuttgart. ISBN 978-3-510-49231-2

Gürtlerová, P. - Aichler, J. (2004): Systém sběru, administrace a poskytování geodat vznikajících v rámci geologického mapování 1 : 25 000. 10.12.2004. Rohanov

Gürtlerová, P. - Aichler, J. (2007): Prezentační stránky Litogeochemické databáze na portále ČGS. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/geodata/databaze/litogeoch-db

Gürtlerová, P. - Aichler, J. (2008): Prezentační stránky Databáze kodovníků na portále ČGS. Dostupné z URL http://www.geology.cz/intranet/geodata/kodovniky

Gürtlerová, P. - Aichler, J. - Lorencová, M. (2007): Prezentační stránky Databáze významných geologických lokalit na portále ČGS. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet/geodata/databaze/geologicke-lokality

Gürtlerová, P. - Fifernová, M. - Dudek, A. (2007): Zjednodušená geologická mapa ČR 1 : 50 000 - Podklad pro tvorbu odvozených geovědních map. 36 s. MS databáze ČGS

Gürtlerová, P. - Poňavič, M. - Hátle, M. - Králová, M. (2012): Třeboňsko. Geologie chráněných krajinných oblastí České republiky. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Gürtlerová, P. - Poňavič, M. - Hátle, M. - Králová, M. (2012): Třeboňsko. Geology of the Protected Landscape Areas in the Czech Republic. Zur Geologie der Landschaftsschutzgebiete in der Tschechischen Republik. 2 s. – Czech Geological Survey. Praha

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Databáze významných geologických lokalit ČR (verze 1). Dostupné z URL adresa zrušena a nahrazena verzí 2

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Databáze významných geologických lokalit ČR (verze 1). Dostupné z URL odkaz nahrazen novou verzí 2

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Kódovník litostratigrafického členění ČR. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/DOK_BODY25.DB_LITOST_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Kódovník regionálně geologického členění ČR. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/DOK_BODY25.DB_REG_REPORT.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2001): WWW aplikace - Kódovník stratigrafického členění ČR. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/DOK_BODY25.DB_STRAT_REPORT.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2002): WWW aplikace - Databáze skládek (verze 1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/SKLADKY.SKLADKY_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. (2002): WWW aplikace - geochronologie hornin ČR (verse1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/CHRONOS.CHRONO_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Aichler, J. (2001): WWW aplikace - Metainformační systém ČGS - Přehled databází. Dostupné z URL R58 překročen limit počtu vkládaných znaků (max 128). Bylo vloženo 201znaků

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Aichler, J. (2002): Web application - Metainformation system of CGS - Review of CGS Databases. Dostupné z URL R58 překročen limit počtu vkládaných znaků (max 128)

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Budil, P. (2003): WWW aplikace - Databáze Kolekce krabic s výbrusy (verze 1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/HM_DOK.KRABICE_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Budil, P. (2003): WWW aplikace - Databáze mineralogicko geologické kolekce (verze 1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/G_M_KOLEKCE.KOLEKCE_RPT.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Lorencová, M. - Dašková, J. (2003): Web application - Important geological localities of Czech republic. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=842,844,846&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2000): WWW aplikace - Evidence vzorků a laboratorních výsledků v laboratořích ČGS-Barrandov. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/app/lab/menu.pl

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2000): WWW aplikace - Litogeochemické databáze české geologické služby (verze 1). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/LITOGEOCHEMIE.LITO_OMEZENO_REP.show_parms

Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2001): WWW aplikace - Databáze dokumentačních bodů na geologických mapách 1:25 000 (GEOČR25). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/GM25.GM25_MENU.show

Gürtlerová, P. - Stanzelová, Z. - Skarková, H. - Moravcová, O. - Čurda, J. (2008): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody – zpracování analýzy registru významných geologických lokalit pro zhodnocení způsobu zajištění jejich ochrany. Závěrečná zpráva, 27 s. MS Archiv - ČGS

Gürtlerová, P. - Čoupek, P. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Žáček, V. - Žáčková, E. - Lojka, R. - Seifert, A. - Štěpánek, P. - Štědrá, V. (2010): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – jih“. Závěrečná zpráva, 85 s. MS Archiv ČGS

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. (2012): Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - As. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. (2012): Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - B. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. (2012): Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Be. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. (2012): Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Cu. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. (2012): Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Ni. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. (2012): Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Pb. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. (2012): Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Sr. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. (2012): Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Th. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. (2012): Mapa obsahů vybraných stopových prvků v křídových horninách na území České republiky - Zn. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Adamová, M. – Grundloch, J. – Chuman, T. (2012): Mapa geochemické reaktivity křídových hornin na území České republiky. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí České republiky. Praha

Gürtlerová, P. – Man, O. – Fiferna, P. – Němečková, H. – Froňková, K. (2014): Geologicky významné lokality v České republice. Praha, Klárov

Gürtlerová, P. – Vajskebrová, M. – Man, O. – Čechová, V. (2016): Geologické zajímavosti, geologické lokality ČR a fotoarchív ČGS - informační a propagační materiál, oboustranná složená A4.

Gürtlerová, P. – Vajskebrová, M. – Svítil, R. (2016): Interní webová stránka Geologické lokality ČR.

Gürtlerová, P. – Vajskebrová, M. – Čurda, J. (2014): Vyhodnocení významnosti geologických lokalit se zaměřením na maloplošná zvláště chráněná území České republiky. Závěrečná zpráva, 155 s. MS Archiv ČGS

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Buriánek, D. – Bubík, M. – Rambousek, P. – Tomanová Petrová, P. – Krejčí, O. – Novotný, R. – Havlíček, P. (2012): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – jih“. Závěrečná zpráva, 96 s. MS Archiv ČGS

Gürtlerová, P. – Čurda, J. – Čoupek, P. – Skarková, H. – Pecina, V. – Večeřa, J. – Otava, J. – Gilíková, H. – Malík, J. – Vít, J. – Nývlt, D. (2011): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Morava – sever“. Závěrečná zpráva, 102 s. MS Archiv ČGS

Hanžl, P. - Hrdličková, K. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Gürtlerová, P. - Kabátník, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Maštera, L. - Neudert, O. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Švecová, J. - Vít, J. (2007k): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-321 Tišnov. 84 s

Hanžl, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Doležalová, Š. - Dušek, K. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Kycl, P. - Man, O. - Mašek, D. - Mixa, P. - Moravcová, O. - Pertoldová, J. - Petáková, Z. - Petrová, A. - Rambousek, P. - Skácelová, Z. - Štěpánek, P. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2009d): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1 : 25 000. Praha. 36 s. – Česká geologická služba, Ministerstvo životního prostředí ČR, ČGS-Geofond ČR

Kondrová, L. - Aichler, J. - Žáček, V. - Gürtlerová, P. - Fifernová, M. - Pecina, V. - Večeřa, J. - Dekanová, P. (2007): Geovědní informační systém oblasti Jesenicka. Centrální datový server České geologické služby

Kondrová, L. - Tomas, R. - Gürtlerová, P. (2010): Education, Heritage and Outreach - Geotourism/GeoParks. In Ian Jackson: One Europe One Geology - applying geoscience for society, s. 68-69. – OneGeology-Europe Consortium. Trento. ISBN 978-0-85272-668-6

Kondrová, L. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. (2012): Geoinformační systém pro Geopark Český ráj. 27.1.2012. Turnov

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Kujal, R. – Čápová, D. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. – Paleček, M. (2013): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2012. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Sedláček, J. Ing. – Svítil, R. – Čoupek, P. – Pospíšil, V. (2014): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2013. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Kondrová, L. – Moravcová, O. – Kramolišová, P. – Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Skarková, H. (2015): IMPLEMENTACE EVROPSKÉ SMĚRNICE INSPIRE V ČGS - Zpráva o řešení projektu 342500 za rok 2014. Závěrečná zpráva, 16 s. MS Archiv ČGS

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Kukal, Z. - Čechová, V. - Gürtlerová, P. - Man, O. (2012): Mapa geologických zajímavostí. neuveden. 2 s. – Česká geologická služba. Praha

Lorencová, M. - Skarková, H. - Gürtlerová, P. (2005): WWW aplikace - Databáze významných geologických lokalit ČR (verze 2). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/servlet/page?_pageid=842,844,846&_dad=portal30&_schema=PORTAL30

Majer, V. - Skarková, H. - Gürtlerová, P. (2001): WWW aplikace - Geochemie povrchových vod ČR. Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/pls/portal30/POVRCH_VODY.PV_RPT.show_parms

Martínek, K. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. (2001): WWW aplikace - Databáze legendy GEOČR50 (verze 1). Dostupné z URL adresa zrušena a nahrazena verzí 2

Moravcová, O. - Bokr, P. - Binko, R. - Budil, P. - Čoupek, P. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): Datové zdroje a metainformační systém ČGS. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Archiv ČGS

Moravcová, O. - Breiterová, H. - Sidorinová, T. - Bokr, P. - Gürtlerová, P. - Čejchanová, A. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Budil, P. - Binko, R. (2007): Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv ČGS, MŽP ČR

Moravcová, O. - Dudíková Schulmannová, B. - Gürtlerová, P. - Skarková, H. - Bokr, P. (2007): Významné geologické lokality, dekorační a stavební kameny - systém evidence a budování on-line přístupných registrů (Česká geologická služba). 27.3.07. seminář Českého spolku pro péči o žp a MŽP ČR, ČSVTS Novotného Lávka, Praha

Moravcová, O. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Čoupek, P. - Bokr, P. - Skarková, H. - Budil, P. - Binko, R. (2007): Datové zdroje a metainformační systém ČGS, roční zpráva o řešení projektu 3405. Závěrečná zpráva, 34 s. MS manager projektu

Moravcová, O. - Krejčí, Z. - Sidorinová, T. - Gürtlerová, P. - Budil, P. - Bokr, P. - Skarková, H. - Čoupek, P. (2009): Datové zdroje a metainformační systém ČGS, Roční zpráva o řešení interního projektu ČGS 340500 v roce 2008. Závěrečná zpráva, 19 s. MS Archiv ČGS, Klárov

Müller, V. - Burda, J. - Čech, S. - Gürtlerová, P. - Manová, M. - Opletal, M. - Pošmourný, K. - Rudolský, J. - Skalický, J. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000,list 14-14 Žamberk. Soubor geologických a ekologických účelových map. 62 s. – Český geologický ústav. Praha

Müller, V. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Manová, M. - Matýsek, D. - Raclavská, H. - Raclavský, K. - Skácel, J. - Skácelová, D. - Šalanský, K. - Tomášek, M. (2000): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000, listy 15-12 Osoblaha a 15-14 Krnov. Soubor geologických a ekologických účelových map. 38 s. – Český geologický ústav. Praha

Paleček, M. – Majer, V. – Pospíšil, V. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. (2015): Chemismus povrchových vod. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/chemismus_vod/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. (2012): Aplikace Významné geologické lokality. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. (2013): Significant geological localities. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/index_EN.html?config=config_EN.xml

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Vajskebrová, M. (2017): Aplikace Významné geologické lokality. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geologicke_lokality/

Paleček, M. – Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Pospíšil, V. (2019): Significant geological localities. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/geological_localities/?locale=en

Schovánek, P. - Adamová, M. - Batík, P. - Čech, S. - Čurda, J. - Fediuk, F. - Godány, J. - Gürtlerová, P. - Hanžl, P. - Klomínský, J. - Kříbek, B. - Kycl, P. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Pálenský, P. - Rambousek, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Štěpánek, P. (2003): Směrnice pro sestavení Základní geologické mapy České republiky 1:25 000. 28 s

Sidorinová, T. - Bokr, P. - Gürtlerová, P. (2007): Provozní odborná praxe žáků 3. ročníku Střední průmyslové a Vyšší odborné školy v Příbrami. 2 týdny. Praha

Skarková, H. – Krejčí, Z. – Gürtlerová, P. (2012): Aplikace na kontrolu integrity záznamů v dokumentačních databázích. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/lito_check/lito_check.pl

Soejono, I. - Barnet, I. - Břízová, E. - Čížek, D. - Dvořák, I. - Grundloch, J. - Gürtlerová, P. - Holub, F. V. - Janderková, J. - Kadlecová, R. - Kratochvílová, H. - Krupička, J. - Poňavič, M. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Žáčková, E. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Volary 32-124. 139 s. MS Archiv ČGS Praha

Svítil, R. – Bokr, P. – Sidorinová, T. – Sedláček, J. Ing. – Gürtlerová, P. – Karbušická, S. – Pospíšil, V. – Šedinová, E. (2015): Vkládací a editační aplikace pro fotoarchiv ČGS. Praha. Dostupné z URL http://fotoarchiv.geology.cz/sprava

Svítil, R. – Bokr, P. – Sidorinová, T. – Sedláček, J. Ing. – Gürtlerová, P. – Karbušická, S. – Pospíšil, V. – Šedinová, E. (2015a): Prohlížecí a vyhledávací aplikace pro fotoarchiv ČGS. Praha. Dostupné z URL http://fotoarchiv.geology.cz

Tomas, R. - Aichler, J. - Binko, R. - Čejchanová, A. - Čápová, D. - Horníčková, E. - Javůrková, M. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Marková, M. - Moravcová, O. - Richard, R. - Sedláček, J. - Štrupl, V. - Škuta, S. (2006): Portál státní geologické služby. MS Archiv ČGS Praha

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Tomas, R. - Aichler, J. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Marková, M. - Škuta, S. - Rýda, R. - Čoupek, P. - Javůrková, M. - Horníčková, E. - Gürtlerová, P. - Sedláček, J. - Binko, R. - Fifernová, M. - Štrupl, V. - Čápová, D. (2007): Informační portál Státní geologické služby. Ministerstvo životního prostředí

Tomas, R. - Moravcová, O. - Krejčí, Z. - Gürtlerová, P. - Petrová, A. - Aichler, J. - Čápová, D. - Sedláček, J. Ing. (2009): Směrnice ředitele č. 6/2009 o sběru, správě a poskytování dat ČGS. Praha. 17 s. – ČGS

Táborský, Z. – Čech, S. – Prouza, V. – Mikuláš, R. – Souček, M. – Stárková, M. – Rapprich, V. – Gürtlerová, P. (2018): Napříč Broumovským výběžkem. Exkurze České geologické společnosti 44/podzim 2018. 56 s. – Česká geologická společnost, Praha. Praha

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. (2015): Geologické zajímavosti České republiky pro každého, s informacemi dostupnými i v přírodě - přednáška a workshop na Dny GIS v Liberci. 18. - 20. 11. 2015. Liberec

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. (2015): Roční zpráva - Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Archív ČGS

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Fifernová, M. – Svítil, R. (2017): Za geologií České republiky - v současné přírodě poznáváme naši minulost. – Živa 2, 2017, 41-43

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Svítil, R. (2018): Systematic data collecting and appropriate ways of their presentations foreffective protection of the geological heritage. In E. Głowniak, A. Wasiłowska, P. Leonowicz: Geoheritage and Conservation: Modern Approaches and Applications Towards the 2030 Agenda, – 9th ProGEO Symposium, Chęciny, Poland, 25-28th June 2018 Programme and Abstract Book, Faculty of Geology, University of Warsaw. Warsaw. ISBN 978-83-945216-5-3

Vajskebrová, M. – Gürtlerová, P. – Čurda, J. (2019): Roční zpráva - Systém evidence, ochrany a popularizace geologických lokalit ČR. Závěrečná zpráva, 14 s. MS MS Archiv ČGS

Štědrá, V. - Gürtlerová, P. - Čech, S. - Mrázová, Š. - Fárová, K. (2008): Zhodnocení potenciálu krajiny a geologických lokalit pro metodiku výuky přírodních věd a rozšíření geoturistiky. Závěrečná zpráva, 25 s. MS MŽP ČR

Štědrá, V. – Babůrek, J. – Gürtlerová, P. (2013a): Odborná podpora sítě národních geoparků v ČR. Závěrečná zpráva projektu za r. 2011-2012. MS. Závěrečná zpráva, 7 s. MS ČGS Praha

Štědrá, V. – Gürtlerová, P. (2013): Potenciál geologického dědictví a nástroje pro jeho interpretaci.- Přednáška na 1. konferenci o geoparcích v Chodové Plané. 25.4.2013. Chodová Planá

Štědrá, V. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Holásek, O. – Kadlecová, R. – Vodrážka, R. (2011b): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora – Mapa dokumentačních bodů. MS. Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. ČGS Praha

Čech, S. - Burianková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Gürtlerová, P. - Kratochvílová, H. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Stárková, M. - Šalanský, K. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list 24-122 Brněnec. 80 s

Čech, S. - Hrdličková, K. - Čurda, J. - Fürych, V. - Gürtlerová, P. - Knobloch, E. - Konzalová, M. - Manová, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Stárková, M. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Vít, J. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-122 Brněnec. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. Česká geologická služba. Praha. neuveden. 66 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Hradecká, L. - Lochmann, Z. - Lysenko, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Valigurský, L. - Vít, J. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. neuveden. 76 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Vít, J. - Valigurský, L. - Lysenko, V. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 14-343 Svitavy. Výzkumná zpráva, 73 s

Čoupek, P. - Gürtlerová, P. (2005): WWW aplikace - Databáze legendy GEOČR50 (verze 2). Dostupné z URL http://nts2.cgu.cz/app/dokbody/gm50.pl

Čoupek, P. - Gürtlerová, P. - Neubertová, H. - Paleček, M. - Skarková, H. - Svítil, R. (2010): Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace. Praha. Dostupné z URL Aplikace je umístěna v rámci portálu ČGS na adrese http://lokality.geology.cz

Čoupek, P. - Skarková, H. - Gürtlerová, P. (2003): Databáze a databázové aplikace. 28.11.2003. Rohanov

Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Paleček, M. – Neubertová, H. – Skarková, H. – Svítil, R. (2012b): Significant geological localities of the Czech Republic. Praha. Dostupné z URL http://lokality.geology.cz/d.pl?item=1&l=e

Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Jinochová, J. - Manová, M. - Müller, V. - Nováková, D. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Šalanský, K. (2002): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-12 Hranice. Edice ekologických map ČR. 76 s. – Česká geologická služba. Praha

© Pavla Gurtlerova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top