p.g. Oldřich Holásek
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089518
fax: +420257531376
oldrich.holasek@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Adamová, M. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Holásek, O. (2008): Kvartérní sedimenty v okolí Lysé nad Labem a jejich geochemické složení. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 85-89. ISSN 0514-8057

Adamová, M. - Drábková, J. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Lojka, R. - Mašek, D. - Mlčoch, B. - Opluštil, S. - Stárková, M. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Zajíc, J. - Vorel, T. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 12-143 Rakovník. 85 s

Aichler, J. - Adamová, M. - Burianková, K. - Čurda, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Hrouda, F. - Chlupáčová, M. - Krejčí, Z. - Kočandrle, J. - Macek, J. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Orel, P. - Pecina, V. - Šalanský, K. - Večeřa, J. - Žáček, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 14-423 Libina. Výzkumná zpráva, 81 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Mrnková, J. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Šebesta, J. - Švecová, J. - Vlčková, L. - Žáček, V. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 22-331 Hartmanice. 40 s

Babůrek, J. - Hanžl, P. - Holásek, O. - Kadlecová, R. - Lhotský, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Mrnková, J. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Lochmann, Z. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1:25.000, 22-331, list Hartmanice. Výzkumná zpráva, 40 s

Burda, J. - Čech, S. - Holásek, O. - Manová, M. - Müller, V. - Pačesová, E. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Sekyra, J. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 14-31 Vysoké Mýto. Edice ekologických map ČR. 64 s. – Český geologický ústav. Praha

Břízová, E. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Manda, Š. - Vodrážka, R. (2005): Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování na listu 13-131 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 Neuveden, podzim, 19-22. ISSN 0514-8057

Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Zelenka, P. (2001): Mezozoikum-křída. Závěrečná zpráva, 84 s. MS Archiv česká geologická služba

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Haslinger, E. - Smolíková, L. - Havlíček, P. - Heinrich, M. - Holásek, O. - Vachek, M. - Klein, P. - Roetzel, R. - Ottner, F. (2008): The 'Red Outcrop' of Langelois:soil and rock mineralogy, geochemistry, micromorphology and paleopedology. In Blum,W.H.,Gerzabek,M.H.,Vodrazka,M: Eurosoil 2008, Book of Abstract, – Univ. Nat.Res.and Applied Life Sc., 2008-08-04. Wien. ISBN 978-3-902382-05-4

Havlíček, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Manda, Š. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem. 100 s. MS Archiv ČGS

Havlíček, P. - Haslinger, E. - Smolíková, L. - Roetzel, R. - Heinrich, M. - Holásek, O. - Vachek, M. - Ottner, F. (2009b): Pedological and geochemical invstigations at the 'Red Outcrop' of Langenlois (Lower Austria). – E&G – Quaternary Science Journal 58, 2, 135-147. ISSN 0424-7116

Havlíček, P. - Holásek, O. (2007): Kvartérní sedimenty v širším okolí pískovny Písty (list 13-141 Nymburk). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, srpen, 62-64. ISSN 0514-8057

Havlíček, P. - Holásek, O. - Kašpárek, M. - Krejčí, O. - Manová, M. - Müller, V. - Novák, Z. - Nováková, D. - Pačesová, E. - Pálenský, P. - Pecina, V. - Rudolský, J. - Šalanský, K. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 25-31 Kroměříž. Edice ekologických map ČR. 75 s. – Český geologický ústav. Praha

Havlíček, P. - Holásek, O. - Roetzel, R. - Smolíková, L. (2010a): Quaternary sediments at the southeastern margin of the Bohemian Massif in th borderland of Austria and the Czech Republic (lower Austria- South Moravia). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 65, podzim, 211-219. ISSN 0378-0864

Havlíček, P. - Holásek, O. - Smolíková, L. (2006a): Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146, 1+2, 71-72. ISSN 0016-7800

Havlíček, P. - Holásek, O. - Smolíková, L. (2006b): Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf den Blättern 21 Horn, 23 Hollabrunn und 23 Hadres. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146, 1+2, 69-70. ISSN 0016-7800

Havlíček, P. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Stehlík, F. - Vodrážka, R. - Rajchl, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25000, list 13-132 Lysá nad Labem. Základní geologická mapa 1:25000 České republiky. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlíček, V. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Jinochová, J. - Klečák, J. - Majer, V. - Manová, M. - Müller, V. - Rudolský, J. - Šalanský, K. - Zelinka, Z. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-11 Benátky nad Jizerou. Edice ekologických map ČR. 54 s. – Český geologický ústav. Praha

Herrmann, Z. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Flašar, J. – Grundloch, J. – Holásek, O. – Hroch, T. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Baier, J. – Milický, M. – Uhlík, J. – Zeman, O. (2016): Hydrogeologický rajon 1121, 1122, 1130, 1140, 1160 – R1a - Kvartér Labe horní. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/21. 211 s. MS Geofond, internet

Herrmann, Z. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Flašar, J. – Grundloch, J. – Holásek, O. – Hroch, T. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Baier, J. – Milický, M. – Uhlík, J. – Zeman, O. – Polák, M. – Chaloupková, M. (2016): Hydrogeologický rajon 1151, 1152, 1171, 1172 - R1b - Kvartér Labe střední. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/2. 226 s. MS Geofond, internet

Herrmann, Z. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Hroch, T. – Holásek, O. – Flašar, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Kašpárek, L. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hanel, M. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Baier, J. – Milický, M. – Zeman, O. – Uhlík, J. (2016b): Hydrogeologické rajony 1121 - Kvartér Labe po Hradec Králové, 1122 - Kvartér Labe po Pardubice, 1130 - Kvartér Loučné a Chrudimky, 1140 - Kvartér Labe po Týnec, 1160 - Kvartér Urbanické brány. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/1. 211 s. MS ČGS

Herrmann, Z. – Burda, J. – Bruthans, J. – Bůzek, F. – Hroch, T. – Holásek, O. – Flašar, J. – Kadlecová, R. – Kondrová, L. – Kůrková, I. – Kašpárek, L. – Hanel, M. – Beran, A. – Datel, J. V. – Hrdinka, T. – Peláková, M. – Baier, J. – Milický, M. – Zeman, O. – Polák, M. – Uhlík, J. – Chaloupková, M. (2016a): Hydrogeologické rajony 1151 - Kvartér Labe po Kolín, 1152 - Kvartér Labe po Nymburk, 1171 - Kvartér Labe po Jizeru, 1172 - Kvatrér Labe po Vltavu. Stanovení zásob podzemních vod, závěrečná zpráva, příloha č. 2/2. 226 s. MS Geofond, internet

Holásek, O. (2004): Kvartérní sedimenty na listu 12-443 Chotilsko. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 59-60. ISSN 0514-8057

Holásek, O. (2004): Kvartérní sedimenty na listu 22-212 Kamýk nad Vltavou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 61-63. ISSN 0514-8057

Holásek, O. (2004): Kvartérní sedimenty na listu 22-221 Sedlčany. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 57-58. ISSN 0514-8057

Holásek, O. (2006): Bericht 2005 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt Tulln. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146, 1+2, 72-73. ISSN 0016-7800

Holásek, O. (2008): Kvartérní fluviální sedimenty na území listu 12-322 Hudlice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 Neuveden, srpen, 93-94. ISSN 0514-8057

Holásek, O. (2010): Bericht 2008 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 149, 4, 516-517. ISSN 0016-7800

Holásek, O. (2010a): Bericht 2009 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 2010, 2010, 43-46. ISSN 0016-7800

Holásek, O. (2010b): Bericht 2009 über geologische Aufnahmen im Quartär auf Blatt 39 Tulln. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt 2010, 2010, 43-46. ISSN 1017-8880

Holásek, O. - Adamovič, J. - Falc, Z. - Fišera, M. - Klečák, J. (2000): geologická mapa 13-14 Nymburk. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-380-3

Holásek, O. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dušek, K. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Majer, V. - Manda, Š. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Stehlík, E. F. - Svobodová, I. - Šebesta, J. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 60 s. MS Česká geologická služba Praha

Holásek, O. - Dušek, K. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. - Zelenka, P. (2001): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321). Výzkumná zpráva, 49 s

Holásek, O. - Havlíček, P. - Stehlík, F. (2006): Geologie středního Polabí: předběžné výsledky geologického mapování kvartéru na listu 13-113 Sojovice. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 21-23. ISSN 0514-8057

Holásek, O. - Klečák, J. - Štědrá, V. - Zelenka, P. (2001): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-321 Svojšice. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Holásek, O. - Zelenka, P. (2000): geologická mapa 12-22 Mělník. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-378-1

Holásek, O. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hroch, T. - Štor, T. (2010): Plastické deformace sedimentů v zářezu dálnice D8 u obce Bílinky, západně od Lovosic, České Středohoří. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 99-101. ISSN 0514-8057

Holásek, O. – Stárková, M. (2014): Soliflukčně redeponované fosilní zvětraliny na neoproterozoických vulkanitech v Kralupech nad Vltavou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 neuveden, podzim, 55-58. ISSN 0514-8057

Holásek, O. – Štědrá, V. – Dušek, K. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Ing. – Šalanský, K. – Švecová, J. – Zelenka, P. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-321 Svojšice. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list č. 13-321 Svojšice. 55 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha

Hronek, J. - Hradecký, P. - Holásek, O. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-34 Jindřichův Hradec. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-278-5

Kadlecová, R. - Holásek, O. (2002): Nový pohled na genezi kvartérních sedimentů vyplňujících údolí mezi Libodřicemi a Kocandou. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 Neuveden, podzim, 135-136. ISSN 0514-8057

Kodym, O. - Holásek, O. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 32-23 Český Krumlov. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-317-X

Koverdynský, B. - Holásek, O. - Opletal, M. - Rejchrt, M. (2001): geologická mapa 14-41 Šumperk. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-431-1

Kycl, P. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Valečka, J. - Zelenka, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Šimůnek, Z. (2009): Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archíb ČGS

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Chlupáč, I. - Král, J. - Lhotský, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Pošmourný, K. - Šalanský, K. - Vlčková, L. - Waldhausrová, J. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou. Neuveden. 45 s. – Česká geologická služba. Praha

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Chlupáčová, M. - Kachlík, V. - Král, J. - Lešner, J. - Lhotský, P. - Manová, M. - Mašek, D. - Morávek, P. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Waldhausrová, J. (2007c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko. Neuveden. 65 s. – Česká geologická služba. Praha

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Chlupáčová, M. - Král, J. - Lhotský, P. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Vlčková, L. - Waldhausrová, J. (2007e): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-221 Sedlčany. Neuveden. 49 s. – Česká geologická služba. Praha

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Chlupáčová, M. - Král, J. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Pošmourný, K. - Šalanský, K. - Vlašimský, P. - Waldhausrová, J. (2007d): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem. Neuveden. 55 s. – Česká geologická služba. Praha

Ledvinková, V. - Adamová, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Král, J. - Kořán, V. - Mašek, J. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Pošmourný, K. - Šalanský, K. - Vlašimský, P. - Vlčková, L. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram. Neuveden. 55 s. – Česká geologická služba. Praha

Ledvinková, V. - Waldhausrová, J. - Holásek, O. (2007a): Základní geologická mapa České republiky: 25 000 22 - 221 Sedlčany. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-673-7

Ledvinková, V. - Waldhausrová, J. - Holásek, O. (2007b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22-212 Kamýk nad Vltavou. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-672-0

Ledvinková, V. - Waldhausrová, J. - Holásek, O. (2007c): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 12-443 Chotilsko. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-674-4

Ledvinková, V. – Holásek, O. – Mašek, J. (2000a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22 - 211 Příbram. 1 s. MS Archív České geologické služby, Geofond ČR, Archív MŽP ČR

Ledvinková, V. – Waldhausrová, J. – Holásek, O. (2001b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 22-124 Rožmitál pod Třemšínem. 1 s. MS Archív České geologické služby, Geofond ČR, Archív MŽP ČR

Lojka, R. - Holásek, O. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25.000, list 11-424 Dolní Bělá.

Lojka, R. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Kycl, P. - Mrnková, J. - Petáková, Z. - Rapprich, V. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Waldhausrová, J. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě 11-424, list Dolní Bělá. 94 s. MS Česká geologická služba

Malecha, A. - Holásek, O. - Maštera, L. (2000): geologická mapa 23-33 Veselí nad Lužnicí. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 1 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-383-8

Manda, Š. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Stehlík, F. - Vodrážka, R. (2006a): Základní geologická mapa Ćeské republiky 1:25 000, list 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 1 s

Mašek, J. - Holásek, O. - Malecha, A. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 23-31 Soběslav. Soubor geolo.a ekolog.účelových map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-325-0

Müller, V. - Burda, J. - Čech, S. - Holásek, O. - Jinochová, J. - Klečák, J. - Manová, M. - Opletal, M. - Rudolský, J. - Šalanský, K. - Veselý, J. (1999): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1:50 000 list 14-13 Rychnov nad Kněžnou. Neuveden. 58 s. – Český geologický ústav. Praha

Novák, Z. - Havlíček, P. - Pálenský, P. - Holásek, O. - Svatuška, M. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 25-31 Kroměříž. Soubor geol.a ekol.účel. map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-322-6

Opletal, M. - Koverdynský, B. - Rejchrt, M. - Holásek, O. (1999): Geologie území. vydavatelství Českého geologického ústavu, Praha

Pertoldová, J. - Břízová, E. - Holásek, O. - Janderková, J. - Martínek, K. - Poňavič, M. - Šrámek, J. - Trubač, J. - Vrána, S. - Čížek, D. - Košuličová, M. - Verner, K. - Burda, J. - Krupička, J. - Dvořák, I. (2011b): vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 Smrčina 32-144. 119 s. MS Česká geologická služba Praha

Pertoldová, J. - Verner, K. - Holásek, O. - Čížek, D. (2011a): Základní geologická mapa 1:25 000 Smrčina 32-144. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha

Pertoldová, J. – Břízová, E. – Dudíková Schulmannová, B. – Fürychová, P. – Holásek, O. – Holeček J. – Holečková, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Klomínský, J. – Kolejka, V. – Košuličová, M. – Kramolišová, P. – Kryštofová, E. – Larikova, T. – Nahodilová, R. – Přechová, E. – Racek, M. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Verner, K. – Trubačová, A. (2016b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list Žirovnice 23-324. 166 s. MS ČGS Praha

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. – Břízová, E. – Čížek, D. – Dvořák, I. – Holásek, O. – Holub, F. – Janderková, J. – Karenová, J. – Knésl, I. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Martínek, K. – Pacherová, P. – Poňavič, M. – Rukavičková, L. – Skácelová, Z. – Štor, T. – Verner, K. – Vrána, S. (2013a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 32-231 Horní Planá. 192 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Pertoldová, J. – Nahodilová, R. – Verner, K. – Hroch, T. – Holásek, O. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Hanžl, P. – Žák, J. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 list,23-324 Žirovnice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Pálenský, P. - Dudek, A. - Holásek, O. (2003): Olomoucko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Olomoucka. In Mackovčin P. ,Sedláček M: Chráněná území ČR, svazek VI, s. 18-22. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-46-8

Pálenský, P. - Dudek, A. - Holásek, O. (2003): Českobudějovicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Českobudějovicka. In Mackovčin P.,Sedláček M: Chráněná území ČR, svazek VIII, s. 14-17. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Praha. ISBN 80-86064-65-4

Pálenský, P. - Holásek, O. (2002): Pardubicko - Geologická charakteristika - Geologické mapy Pardubicka. In Mackovčin P.,Sedláček M: Chráněná území ČR, svazek IV, s. 18-20. – Agentura ochrany přírody a krajiny ČR a EkoCentrum Brno. Praha. ISBN 80-86064-44-1

Rapprich, V. - Adamová, M. - Buda, J. - Baldík, V. - Břízová, E. - Čech, S. - Dušek, K. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Mašek, D. - Müller, P. - Novotný, R. - Pécskay, Z. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. (2011b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-324 Turnov. 215 s. MS Archiv ČGS

Rapprich, V. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kachlík, V. - Prouza, V. - Rejchrt, M. - Tasáryová, Z. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 03-324 Turnov. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Kachlík, V. - Holásek, O. - Hroch, T. - Prouza, V. - Tasáryová, Z. - Žáčková, E. - Skácelová, Z. (2010): Základní geologická mapa 1:25 000, list 03-324 Turnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Rapprich, V. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Čech, S. – Dušek, K. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Müller, P. – Novotný, R. – Pécskay, Z. – Prouza, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-324 Turnov. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Rapprich, V. – Holásek, O. – Hroch, T. – Kachlík, V. – Prouza, V. – Rejchrt, M. – Tasáryová, Z. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000, 03-324 Turnov. Geologická mapa ČR 1 : 25 000. 1 s. – Ministerstvo Životního prostředí. Praha. ISBN 978-80-7075-809-0

Smolíková, L. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Vachek, M. (2008): The 'Red section' in Langelois (Lower Austria): Micromorphology, Stratigraphy and Geological Implications. In Reitner,J.M.,Fiebig,M.C.,Neugebauer-Maresch,C.,Pacher,M.,Winiwarter,V: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt,Band 52, – Geologische Bundesanstalt. Wien. ISBN 13978-3-85316-04

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Břízová, E. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mencl, V. - Mikuláš, R. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. 232 s. MS Praha

Stárková, M. - Adamová, M. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kycl, P. - Krupička, J. - Pécskay, Z. - Rapprich, V. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. - Šebesta, J. - Tasáryová, Z. - Zajíc, J. (2011b): Vysvětlivky k základni geologické mapě ČR 1 : 25 000 03-431 list Lomnice nad Popelkou. Závěrečná zpráva, 190 s. MS archív ČGS, MŽP

Stárková, M. - Holásek, O. - Hrazdíra, P. - Mašek, J. - Mrnková, J. - Pašava, J. - Skácelová, Z. - Šimůnek, Z. (2003): Vysvětlivky k základní geologické mapě 1: 25 000, list 11-444 Nýřany. 86 s. MS Archív ČGS Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Hrazdíra, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Mašek, D. - Drábková, J. - Šimůnek, Z. - Krupička, J. - Holásek, O. - Zelenka, P. (2006): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1: 25 000 list Lány 12-144. 1 s. MS Archiv ČGS Praha

Stárková, M. - Vorel, T. - Holásek, O. (2004): Základní geologická mapa ČR 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list Rakovník 12-143. Základní geologické mapy 1. 25 000. 1 s. – MŽP. Praha

Stárková, M. - Waldhausrová, J. - Holásek, O. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-142 Všeruby. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. - Čáp, P. - Holásek, O. - Tasáryová, Z. - Rapprich, V. - Hroch, T. (2010): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 list Lomnice nad Popelkou 03-431. neuveden. 1 s. – MŽP. Praha

Stárková, M. – Adamová, M. – Burda, J. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Grygar, R. – Dvořák, I. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šebesta, J. – Tasáryová, Z. – Řídkošil, T. – Zajíc, J. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 03-431 Lomnice nad Popelkou. Geologické mapy České republiky 1: 25 000. 130 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-837-0

Stárková, M. – Adamová, M. – Břízová, E. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kycl, P. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mencl, V. – Mikuláš, R. – Pécskay, Z. – Rapprich, V. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Tasáryová, Z. – Zajíc, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-431 Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 144 s. – Česká geologická služba. Praha

Stárková, M. – Vorel, T. – Holásek, O. – Adamová, M. – Drábková, J. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Kočandrle, J. – Lojka, R. – Mašek, D. – Mlčoch, B. – Opluštil, S. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-143 Rakovník. Geologická mapa ČR 1: 25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-782-6

Stárková, M. – Vorel, T. – Zelenka, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Mašek, D. – Drábková, J. – Šimůnek, Z. – Krupička, J. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 12-144 Lány. Geologická mapa 1:25 000, 12-321. 72 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-783-3

Stárková, M. – Vorel, T. – Čáp, P. – Holásek, O. – Štor, T. – Hroch, T. (2016): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-233 Unhošť. neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Stárková, M. – Čáp, P. – Drábková, J. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Hroch, T. – Janderková, J. – Halodová, P. – Krupička, J. – Poňavič, M. – Sidorinová, T. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Šimůnek, Z. – Štor, T. – Vorel, T. – Trubačová, A. (2016): Vysvětlivky k Základní geologické mapě ČR 1: 25 000 list Unhošť 12-233. 197 s. MS archív ČGS, MŽP

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hrazdíra, P. – Poňavič, M. – Sedláček, J. Mgr. – Stárková, M. – Štor, T. – Kramolišová, P. – Hejtmánková, P. – Petyniak, O. – Kunceová, E. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 12-233 Unhošť. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Trubačová, A. – Barnet, I. – Holásek, O. – Hroch, T. – Pertoldová, J. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Rukavičková, L. – Rýda, K. – Sedláček, J. Mgr. – Kramolišová, P. (2016a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 23-324 Žirovnice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Holásek, O. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Franěk, J. - Kociánová, L. (2012): Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000. Neuveden. 1 s. – Diamo sp. oz. GEAM. Praha

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. - Holásek, O. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Žáčková, E. - Soejono, I. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Česká geologická služba

Vorel, T. - Adamová, M. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krmíček, L. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Müller, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2009b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Panoší Újezd 12-321. 100 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Adamová, M. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Hrazdíra, P. - Klečák, J. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mašek, D. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stárková, M. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Hudlice 12-322. 112 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. - Stárková, M. - Hradecký, P. - Holásek, O. (2009a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-321 Panoší Újezd. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hradecký, P. - Hroch, T. - Stárková, M. (2007a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 12-322 Hudlice. Neuveden. 1 s. – ČGS. Praha

Vorel, T. – Dušek, K. – Havlín Nováková, D. – Holásek, O. – Hradecký, P. – Hrazdíra, P. – Janderková, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Mašek, D. – Sidorinová, T. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Stárková, M. – Trubačová, A. (2014b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000, list Podmokly 12-323. 163 s. MS Česká geologická služba Praha

Vorel, T. – Hradecký, P. – Stárková, M. – Holásek, O. (2014a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 12-323 Podmokly. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Holásek, O. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krmíček, L. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Müller, P. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012b): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-321 Panoší Újezd. Geologické mapy ČR 1:25 000. 106 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-784-0

Vorel, T. – Stárková, M. – Hradecký, P. – Čáp, P. – Holásek, O. – Hroch, T. – Adamová, M. – Dušek, K. – Hrazdíra, P. – Klečák, J. – Krupička, J. – Lysenko, V. – Mašek, D. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 12-322 Hudlice. Geologické mapy ČR 1:25 000. 86 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-785-7

Vrána, S. - Holásek, O. - Novák, M. (1999): Geologická mapa ČR 1 : 50 000,list 22-42 Bechyně. Soubor geolo.a ekolog.účelových map přír. zdrojů. 0 s. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-313-7

Vrána, S. - Verner, K. - Nývlt, D. - Holásek, O. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, 32-233 Černá v Pošumaví. Neuveden. 1 s. – ČGS. Česká geologická služba

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Dušek, K. - Dušek, P. - Holásek, O. - Holub, V. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Knobloch, E. - Kořán, V. - Král, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Martínek, K. - Mašek, J. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štěpánek, P. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod. Výzkumná zpráva, 69 s

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Šalanský, K. - Štědrá, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky. Výzkumná zpráva, 49 s

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín. 57 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-763-5

Zelenka, P. - Holásek, O. - Klečák, J. - Martínek, K. - Mašek, J. - Štěpánek, P. (2000): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-134 Český Brod. Základní geologická mapa ČR 1:25 000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Zelenka, P. - Holásek, O. - Klečák, J. - Štědrá, V. (2000): Základní geologická mapa ČR 1:25 000 13-143 Pečky. Základní geologická mapa ČR 1:25 000. 1 s. – Český geologický ústav. Praha

Zelenka, P. - Holásek, O. - Klečák, J. - Štědrá, V. (2002): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-322 Kolín. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Zelenka, P. - Rajchl, M. - Holásek, O. - Havlíček, P. - Stehlík, F. - Valečka, J. (2006d): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice.

Zelenka, P. – Dušek, K. – Dušek, P. – Holásek, O. – Holub, V. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Knobloch, E. – Kořán, V. – Král, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Martínek, K. – Mašek, J. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Ing. – Šalanský, K. – Štěpánek, P. (2014): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-134 Český Brod. Neuveden. 54 s. – Česká geologická služba Praha. Praha

Zelenka, P. – Dušek, K. – Dušek, P. – Holásek, O. – Holub, V. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Knobloch, E. – Kořán, V. – Král, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Martínek, K. – Mašek, J. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Mgr. – Šalanský, K. – Štěpánek, P. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-134 Český Brod. neuveden. 55 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-870-0

Zelenka, P. – Dušek, K. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Osterrothová, K. – Sedláček, J. Mgr. – Šalanský, K. – Štědrá, V. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 13-143 Pečky. Neuveden. 53 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-872-4

Zelenka, P. – Dušek, K. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Osterrothová, K. – Sedláček, J. Mgr. – Štědrá, V. (2014): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-143 Pečky. Geologická mapa ČR 1 : 25 000 list 13-143 Pečky s vysvětlivkami. 52 s. – Česká geologická služba Praha. Praha

Šebesta, J. - Baldík, V. - Holásek, O. - Hroch, T. - Novotný, R. - Rapprich, V. (2011a): Mapa exodynamických jevů, list 03-324, Turnov. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. - Holásek, O. - Hroch, T. - Kycl, P. - Rapprich, V. (2011d): Mapa exodynamických jevů, list 03-431, Lomnice nad Popelkou. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. – Baldík, V. – Holásek, O. – Hroch, T. – Novotný, R. – Rapprich, V. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami -mapa exodynamických jevů. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Šebesta, J. – Vorel, T. – Dvořák, I. – Trubačová, A. – Holásek, O. (2017): Geologická mapa CHKO Brdy-mapování 1:25000, tématické (geomorfologické) mapy, etapa 2017. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv MŽP ČR a Archiv ČGS

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Krejčí, Z. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324. 112 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha. ISBN 978-80-7075-764-2

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000. 80 s. – Česká geologická služba. Praha

Štědrá, V. – Gürtlerová, P. – Krejčí, Z. – Holásek, O. – Kadlecová, R. – Vodrážka, R. (2011b): Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora – Mapa dokumentačních bodů. MS. Základní geologická mapa ČR 1 : 25 000 s vysvětlivkami. 1 s. – ČGS. ČGS Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Cháb, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. 87 s. MS MS Česká geologická služba

Čech, S. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. (2007b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 13 - 141 Nymburk. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. - Holásek, O. (2006a): Lokalita Velký Osek - Veltruby. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Vodní Zdroje Chrudim, s.r.o

Čech, S. - Holásek, O. (2007): Kvartérní a křídové sedimenty mezi Velkým Osekem, Veltruby a Sendražicemi. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, podzim, 20-24. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Holásek, O. - Havlíček, P. - Skácelová, Z. (2009b): Kvartérní a křídové sedimenty na území listu 13-141 Nymburk. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 neuveden, podzim, 59-62. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Skácelová, Z. - Tasáryová, Z. - Valín, F. (2010c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, list 03-342 Rovensko pod Troskami. neuveden. 1 s. – MŽP ČR. Praha

Čech, S. - Čáp, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Skácelová, Z. - Tasáryová, Z. - Valín, F. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 03-342 Rovensko pod Troskami. neuveden. 200 s. – Česká geologická služba. Praha

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Valín, F. – Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-810-6

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

© Oldrich Holasek, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top