Change language to CzechEnglish Selected

No row returned.

Recent papers

Buriánek, D. - Verner, K. - Vondrovic, L. - Melichar, R. (2011): Horniny a geologický vývoj jednotek severovýchodního okraje moldanubika. 27/2011. 28 s. – Česká geologická společnost. Praha

Dobeš, P. – Vondrovic, L. – Trubač, J. – Dolejš, D. (2011): Cassiterite-wolframite mineralization at Jermanice in the Krkonose-Jizera pluton (Czech Republic) - mineral chemistry, fluid inclusions, and stable isotopes. – Berichte der Geologischen Bundesanstalt 87, Aug 2011, 62-63. ISSN 1017-8880

Dudíková Schulmannová, B. - Břízová, E. - Havlíček, P. - Krupička, J. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Mrnková, J. - Pálenský, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Šebesta, J. - Šrámek, J. - Týcová, P. - Verner, K. - Vondrovic, L. (2007b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 32-112 Borová Lada. 80 s. MS Česká geologická služba Praha

Dudíková Schulmannová, B. - Hroch, T. - Paclíková, J. - Pertoldová, J. - Smyčková, L. - Verner, K. - Vondrovic, L. (2011): Základní geologická mapa 1 : 25 000, geologická mapa 23-314 Deštná. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Franěk, J. – Binko, R. – Bukovská, Z. – Čížek, D. – Čopjaková, R. – Dobeš, P. – Drahota, J. – Dudíková Schulmannová, B. – Gadas, P. – Haladová, I. – Hanák, J. – Holeček J. – Janoušek, V. – Jelének, J. – Klomínský, J. – Košuličová, M. – Lexa, O. – Martínek, K. – Molnár, G. – Myška, O. – Nahodilová, R. – Pertoldová, J. – Rukavičková, L. – Sedláček, J. Ing. – Soejono, I. – Svítil, R. – Štědrá, V. – Švagera, O. – Trubač, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vrána, S. – Žáček, V. – Žáčková, E. – Bílý, P. – Kasíková, J. – Lachman, V. – Novák, P. – Vaněček, M. – Zuna, M. – Bláha, P. – Bláhová, J. – Bohátková, L. – Bouška, M. – Čáp, P. – Dubská, H. – Fiala, Z. – Gardavská, A. – Hanzlíková, I. – Hartman, M. – Herle, V. – Chýle, A. – Chýle, J. – Karlín, P. – Kárník, J. – Kirov, D. – Klaudy, S. – Klimša, T. – Klusák, J. – Kocourek, R. – Kohoušek, I. – Krásný, O. – Křivánek, J. – Křížová, H. – Kunovjánek, A. – Máca, M. – Malý, V. – Metelková, Z. – Najser, J. – Novák, M. – Novotný, J. – Otrubová, D. – Pastyrik, P. – Pašek, T. – Petříková, V. – Petřina, V. – Pícha, P. – Plšková, M. – Prokop, R. – Pupík, V. – Rezek, P. – Rout, J. – Rubišárová, H. – Sosna, K. – Soukupová, K. – Suchomel, R. – Svatoš, J. – Šefrna, M. – Šmejkalová, T. – Štefan, M. – Šuláková, E. – Tlamsa, J. – Tocháček, M. – Vojtěchovská, A. – Votoček, R. – Vysoká, H. – Záruba, J. – Balvín, A. – Cádrová, L. – Černík, M. – Laufek, F. – Frydrych, D. – Hokr, M. – Nosek, J. – Rálek, P. – Brož, M. – Štrunc, J. – Valenta, J. (2014): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 3/325: Výzkum termální zátěže hornin - perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Závěrečná zpráva, 417 s. MS Česká geologická služba

Franěk, J. – Dobeš, P. – Holeček J. – Nahodilová, R. – Rukavičková, L. – Trubač, J. – Vondrovic, L. – Laufek, F. – Hanák, J. – Tomek, F. (2016): Závěrečná zpráva projektu FR-TI 4/497: Výzkum stability bentonitu v in—situ podmínkách při teplotách do 95 oC - Práce provedené Českou geologickou službou a dosažené výsledky. Závěrečná zpráva, 50 s. MS Česká geologická služba

Hradecký, P. – Lojka, R. – Mlčoch, B. – Šebesta, J. – Kotková, J. – Knésl, I. – Skácelová, Z. – Hrazdíra, P. – Žáček, V. – Vondrovic, L. – Kycl, P. – Godány, J. – Skácelová, D. – Buriánek, D. – Sidorinová, T. – Kunceová, E. – Smyčková, L. – Janderková, J. – Králová, L. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:025 000 list 11-224 Valeč. 161 s. MS Archiv ČGS Praha

Jelének, J. – Čížek, D. – Franěk, J. – Vondrovic, L. (2013): Využití 3D modelování v experimentech ve štole Josef. 1 s. MS Česká geologická služba, Praha

Jelének, J. – Čížek, D. – Franěk, J. – Vondrovic, L. (2014): Využití 3D modelování v experimentálním projektu ve štole Josef. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2013 Neuveden, podzim, 12-15. ISSN 0514-8057

Klomínský, J. - Burda, J. - Dobeš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Havíř, J. - Jačková, I. - Lysenko, V. - Schovánek, P. - Veselovský, F. - Malec, J. - Kopačková, V. - Žák, J. - Vondrovic, L. - Verner, K. - Puffr, M. - Stemberk, J. - Košťák, B. - Málek, J. - Brož, M. - Jarchovský, T. - Bárta, J. - Bělohradský, V. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Jačková, I. - Kopačková V. - Malec, J. - Veselovský, F. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Vondrovic, L. - Žák, J. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Košťák, B. - Málek, J. - Pufr, M. - Jarchovský, T. - Stemberk, J. - Žanda, L. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách, Etapa 2006-2008. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Česká geologická služba, GEOFOND - Česká geologická služba

Klomínský, J. - Woller, F. - Bárta, J. - Bělohradský, V. - Blaženín, P. - Brož, M. - Budínský, V. - Burda, J. - Čejková, B. - Dohnálek, J. - Drábek, M. - Dobeš, P. - Fediuk, F. - Gabašová, A. - Havíř, J. - Jačková, I. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. - Kopecký, P. - Košťák, B. - Kubátová, A. - Málek, J. - Malec, J. - Pufr, M. - Schovánek, P. - Skácelová, Z. - Stemberk, J. - Sulovský, P. - Táborský, Z. - Tejkal, M. - Tesař, M. - Toužimský, M. - Trubač, J. - Verner, K. - Veselovský, F. - Vondrovic, L. - Vrána, S. - Žák, J. - Žák, K. - Žanda, L. (2010): Geological studies in the Bedřichov water supply tunnel. SÚRAO Technical Report 02/2010. 103 s. – Česká geologická služba. Praha

Klomínský, J. – Petáková, Z. – Pačes, T. – Dušek, K. – Mašek, D. – Vondrovic, L. – Franěk, J. – Poňavič, M. – Holeček J. (2013a): Rešeršní studie o využívání podzemních prostor po těžbě nerostných surovin v České republice a v zahraničí. . Závěrečná zpráva, 147 s. MS ČGS Geofond

Kopačková V. – Verner, K. – Franěk, J. – Martínek, K. – Šebesta, J. – Vondrovic, L. (2010): Geologické výzkumné práce v části VÚ Boletice k vymezení potenciálně vhodného území pro umístění hlubinného úložiště: TEKTONICKÁ ANALÝZA A INTERPRETACE DRUŽICOVÝCH SNÍMKŮ. Závěrečná zpráva, 43 s. MS SURAO, Aquatest, ČGS

Kopačková, V. - Verner, K. - Franěk, J. - Martínek, K. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2010): Syntetická mapa tektonických indicií - Boletice. neuveden. 1 s. – SÚRAO. ČGS, Praha

Kopačková, V. - Verner, K. - Kociánová, L. - Martínek, K. - Vondrovic, L. (2011d): Syntetická mapa celkové strukturní interpretace lineamentů s přiřazeným geologickým významem. Neuveden. 1 s. – DIAMO. ČGS, Praha

Kopačková, V. - Verner, K. - Kociánová, L. - Martínek, K. - Vondrovic, L. (2011e): Mapa identifikovaných lineamentů vycházející z analýzy radarových dat a vizuální interpretace DMR. Neuveden. 1 s. – DIAMO. Praha

Kopačková, V. – Verner, K. – Kociánová, L. – Martínek, K. – Vondrovic, L. – Franěk, J. (2012): Podzemní zásobník plynu Milasín - Bukov, projekt geologicko-průzkumných prací: Mapa tektonické členitosti a intenzity porušení hornin 1: 25 000. Neuveden. 1 s. – Diamo sp. oz. GEAM. Praha

Mlčoch, B. - Adamová, M. - Břízová, E. - Godány, J. - Holub, F. V. - Hrazdíra, P. - Konopásek, J. - Kopačková, V. - Krupička, J. - Rajchl, M. - Rapprich, V. - Schovánek, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Šebesta, J. - Vondrovic, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 01-444 Klášterec nad Ohří. 99 s. MS Česká geologická služba

Paclíková, J. - Verner, K. - Trubač, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Vondrovic, L. (2010): Magnetic fabrics, geochronology and petrogenesis of the Eisgarn-type granites (central part of the Moldanubian Plutonic Complex; Bohemian Massif). In Miroslav Ludwiniak, Andrzej Konon, Anna Zylinska: 8 th meeting of the Central European Tectonic Group Studies (CETEG), s. 110. – University of Warsaw. Warsaw

Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Rýda, K. - Kryštofová, E. - Vondrovic, L. - Verner, K. (2011e): Aplikovaná geologie v Geoparku vysočina.

Pertoldová, J. - Verner, K. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Vondrovic, L. - Vrána, S. (2011g): Litologický a tektonometamorfní vývoj jednotek při severním okraji moldanubika. In Kryštof Verner, Petr Budil, David Buriánek: 2. Otevřený kongres České geologické společnosti a Slovenskej geologickej spoločnosti, 21.-25.9.2011, Monínec, s. 73. – Česká geologická společnost. Monínec. ISBN 9788087487006

Pertoldová, J. - Verner, K. - Dudíková Schulmannová, B. - Kryštofová, E. - Rýda, K. - Vondrovic, L. (2011d): Horniny a geologický vývoj na území Geoparku Vysočina.

Pertoldová, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Nahodilová, R. - Vondrovic, L. (2011h): Lithological and tectonometamorphic evolution of units at the northen margin of the Moldanubian Zone. Monínec 24.9.2011. Monínec

Pertoldová, J. - Verner, K. - Vrána, S. - Buriánek, D. - Štědrá, V. - Vondrovic, L. (2010a): Comparison of lithology and tectonometamorphic evolution of units at northern margin of the Moldanubian Zone: implications for geodynamic evolution in the northeastern part of the Bohemian Massif. – Journal of Geosciences 55, 4, 299-319. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.083

Trubač, J. - Vondrovic, L. (2006): V solné jeskyni. – ABC 15, červenec, 20-23

Verner, K. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Vondrovic, L. - Žavřelová, A. - Melichar, R. - Kachlík, V. (2007a): Záznam strukturního vývoje a vztahů sv. části moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika. In K. Breiter: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 115-116. ISBN 978-80-87139-11-0

Verner, K. - Buriánek, D. - Vrána, S. - Vondrovic, L. - Pertoldová, J. - Hanžl, P. - Nahodilová, R. (2009a): Tectonometamorphic features of geological units along the northern periphery of the Moldanubian Zone (Bohemian Massif). – Journal of Geosciences 54, 2, 87-100. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.046

Verner, K. - Hroch, T. - Dudíková Schulmannová, B. - Johnson, K. - Buriánek, D. - Paclíková, J. - Racek, M. - Vondrovic, L. (2012): Základní geologická mapa ČR 1:25.000, list 23-413 Hodice. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. (2010): Horniny a geologický vývoj Českého masivu. Praha, Botanická zahrada PřFUK

Verner, K. - Vondrovic, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011e): Mapa dokumentačních bodů 1:25.000 Rožná a okolí. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Buriánek, D. (2011c): Strukturní mapa prvků zlomové tektoniky 1:25.000 Rožná a okolí. 1. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. (2011b): Strukturní mapa prvků duktilní tektoniky 1:25000 Rožná a okolí. Česká geologická služba. 541008/Rožná. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. - Vondrovic, L. - Holásek, O. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. - Soejono, I. - Žáčková, E. - Franěk, J. - Kociánová, L. (2012): Zakrytá geologická mapa okolí Rožné 1 : 10 000. Neuveden. 1 s. – Diamo sp. oz. GEAM. Praha

Verner, K. – Čížek, D. – Franěk, J. – Jelének, J. – Vondrovic, L. (2013): Základní geologická mapa odkrytá - Panské Dubenky 1 : 25 000. Neuveden. 1 s. – Technologická agentura České republiky. Praha

Vondrovic, L. (2007b): Záznam strukturního vývoje vápenato-alkalických intruzí poličského krystalinika. In Breiter K: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce, ISBN 978-80-87139-11-0

Vondrovic, L. (2008): Záznam strukturního vývoje magmatických hornin poličského krystalinika. Diplomová práce, 74 s. MS Přírodovědecká fakulta UK, Geofond

Vondrovic, L. (2011): Neživá příroda Korouhve a okolí. Korouhev

Vondrovic, L. - Ackerman, L. - Dobeš, P. - Trubač, J. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry. 15.4. 2011. Praha

Vondrovic, L. - Bukovská, Z. - Novotná, N. (2011): Studentská geologická konference. Praha

Vondrovic, L. - Gadas, P. - Knížek, M. (2010): Studentská geologická konference 2010 : sborník abstraktů. 1. 60 s. – Masarykova Universita, Přírodovědecká fakulta, Brno. Brno

Vondrovic, L. - Gadas, P. - Knížek, M. (2010): Studentská geologická konference. Brno

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Ackerman, L. - Dobeš, P. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions, oxygen stable isotopes and Re-Os geochemistry. In Schloglová K: Mineral recources for Society, Book of abstract, s. 20. – SGA Student Chapter Prague. Prague

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Dobeš, P. - Dolejš, D. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jermanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions and stable isotopes. In Barra, F., Reich, M., Campos, E., Tornos, F: Let's talk ore deposits.Proceedings of the 11th SGA Biennial Meeting, Antofagasta, Chile, 26-29 September 2011, s. 226-228. – Ediciones Universidad Católica del Norte, Antofagasta, chile. Antofagasta, Chile. ISBN 978-956-287-329-1

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Dobeš, P. - Dolejš, D. (2011): Origin of wolframite mineralization at Jeřmanice (central Europe): evidence from mineral chemistry, fluid inclusions and oxygen stable isotopes . 27.9. 2011. Antofagasta, Chile

Vondrovic, L. - Trubač, J. - Vymazalová, A. (2011): SGA Student Conference Mineral Resources for Society. Praha

Vondrovic, L. - Verner, K. (2006): Záznam strukturního vývoje budislavského plutonu (poličské krystalinikum). In Jan Cempírek: Studentská geologická konference 2006 - sborník abstraktů, Brno

Vondrovic, L. - Verner, K. (2007): Structural Evolution and U-Pb Zircon Dating of Tonalite Intrusions in the Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif: Implications for Tectonic Evolution of the NE Part of Variscan Orogenic Root. In Venera Z: CzechTec 07, 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic. Proceedings and excursion guide, s. 90-91. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 978-80-7075-695-9

Vondrovic, L. - Verner, K. (2008): The record of structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions (Polička Crystalline Unit, Bohemian Massif). In Josep Poblet: Extended abstracts, – University of Oviedo, Spain. Oviedo

Vondrovic, L. - Verner, K. (2010): The record of structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions (Policka Crystalline Unit, Bohemian Massif). – Trabajos de Geología 30, 1, 316-321. ISSN 0474-9588

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. (2009): Stavby a podmínky vmístění vápenato-alkalických intruzivních hornin: Implikace pro variský geodynamický vývoj východního okraje Českého masivu. In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 198-199. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. (2009): Structural evolution and U-Pb zircon dating of the tonalite intrusions in Polička and Zábřeh Units, eastern part of Bohemian Massif. In Rohling H. G., Linnemann U., Lange J. M: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster, s. 64. – Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften. Hannover. ISBN 978-3-510-49210-7

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. (2010): Geology, emplacement and structural evolution of the calc-alkaline intrusions in the Polička and Zábřeh Units (eastern part of Bohemian massif). In Miroslav Ludwiniak, Andrzej Konon, Anna Zylinska: 8 th meeting of the Central European Tectonic Group Studies (CETEG), s. 122. – University of Warsaw. Warsaw

Vondrovic, L. - Verner, K. - Buriánek, D. - Holásek, O. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Žáčková, E. - Soejono, I. - Pertoldová, J. - Dudíková Schulmannová, B. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat, souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Geologické mapování. Závěrečná zpráva, 52 s. MS Česká geologická služba

Vondrovic, L. - Verner, K. - Franěk, J. - Kociánová, L. - Dudíková Schulmannová, B. - Pertoldová, J. - Buriánek, D. - Soejono, I. - Žáčková, E. (2011): Technická zpráva II. etapy řešení projektu (název projektu: Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1:5000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat). Závěrečná zpráva, 7 s. MS Česká geologikcá služba

Vondrovic, L. - Verner, K. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Kociánová, L. - Franěk, J. (2012): Geologické mapování v okolí Rožné v měřítku 1 : 5 000 a morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat Souhrnná zpráva dílčí etapy projektu: Morfotektonická interpretace družicových a leteckých dat. Závěrečná zpráva, 47 s. MS Česká geologická služba

Vondrovic, L. – Hradecký, P. – Verner, K. – Skácelová, Z. (2012): Magnetické stavby tefritového lávového proudu na lokalitě Vrbička (Doupovský vulkanický komplex). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2011 45, podzim, 51-54. ISSN 0514-8057

Vondrovic, L. – Verner, K. – Buriánek, D. – Kachlík, V. (2012): Reply to the discussion on “Emplacement, structural and P-T evolution of the ~346 Ma Miřetín Pluton (eastern Teplá-Barrandian Zone, Bohemian Massif): implications for regional transpressional tectonics”. – Journal of Geosciences 57, 3, 193-195. ISSN 1802-6222. DOI 10.3190/jgeosci.122

Vrtiška, O. - Trubač, J. - Vondrovic, L. (2006): Zemětřesení - Síly skryté pod povrchem. – ABC 25-26, listopad, 30-33

Žák, J. – Verner, K. – Janoušek, V. – Holub, F. V. – Kachlík, V. – Finger, F. – Hajná, J. – Tomek, F. – Vondrovic, L. – Trubač, J. (2014a): A plate-kinematic model for assembly of the Bohemian Massif constrained by structural relationships around granitoid plutons. In Schulmann,K.; Martínez Catalán,J.R; Lardeaux,J.M.; Janoušek,V.; Oggiano,G: The Variscan orogeny: extent, timescale and the formation of the European crust, s. 169-196. – Special Publications of the Geological Society of London 405. London. ISBN 978-1-86239-658-6. DOI 10.1144/SP405.9

Žáček, V. – Břízová, E. – Bohdálek, P. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Enkhjargal, M. – Franců, J. – Gelegjamts, A. – Guy, A. – Hanžl, P. – Havlíček, P. – Henrion, E. – Hošek, J. – Jelének, J. – Knésl, I. – Karenová, J. – Kociánová, L. – Kotková, J. – Krejčí, Z. – Mixa, P. – Mrlina, J. – Pecina, V. – Pécskay, Z. – Prudhomme, A. – Soejono, I. – Svojtka, M. – Šimůnek, Z. – Škoda, R. – Verner, K. – Vondrovic, L. – Vorel, T. – Vrána, S. – Čopjaková, R. (2016b): Geological mapping 1: 50,000 and assessment of economic potential of selected region in Western Mongolia (Mongol Altai 50, Ma-50), FINAL REPORT + APPENDICES. 518 s. MS Česká geologická služba, Mineral Resources Authority of Mongolia

Žáček, V. – Břízová, E. – Čížek, D. – Havlíček, P. – Havlín Nováková, D. – Hošek, J. – Kotková, J. – Krupička, J. – Martínek, K. – Metelka, V. – Přechová, E. – Riedlová, E. – Šrámek, J. – Verner, K. – Vondrovic, L. (2012a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 22-343 Vimperk. 155 s. MS Archiv ČGS Praha

Čáp, P. – Vondrovic, L. (2015): Geologická stavba dolu Skalka. poster/informační tabule

© Lukas Vondrovic, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top