Change language to CzechEnglish Selected
RNDr. Lenka Hradecká, CSc.
Česká geologická služba
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089522
fax: +420257531376
lenka.hradecka@geologycz

Recent papers

– Holcová, K. – Hradecká, L. – Uličný, D. (2018): Upper Turonian foraminifera and lithological variability in Běchary bore hole (Bch-1) (Bohemian Cretaceous Basin). In Pšenička Josef, Frojdová Jana, Svobodová Andrea and Dašková Jiřina: 19th Czech-Slovak-Polish Palaeontological Conference & MIKRO 2018 workshop Prague, October 18-19, 2018; Abstract Book (Folia Musei rerum naturalium Bohemiae occidentalis. Geologica et Paleobiologica The Journal of West Bohemian Museum in Pilsen, special volume 2018), – West Bohemian Museum in Pilsen. Plzeň. ISBN 978-80-7247-145-4

Bubík, M. - Čech, S. - Hradecká, L. (2001): A.10. Pecínov. – Český geologický ústav. Praha

Bubík, M. - Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2001): A.12.Lužice. – Český geologický ústav. Praha

Burda, J. - Čurda, J. - Ďuriš, M. - Dušek, K. - Hradecká, L. - Karenová, J. - Pálenský, P. - Petáková, Z. - Skácelová, D. - Dehnert, J. - Hübschmann, M. - Kleeberg, K. - Kodeš, V. - Michniewicz, M. - Krentz, O. - Meinhardt, B. - Rank, G. - Rentsch, M. - Šercl, P. - Walther, P. - Gawlikowska, E. - Czyżowska, M. - Chudzik, L. - Cwojdziński, S. (2007): Atlas geologiczno-środowiskowy dla celów ochrony środowiska i planowania przestrzennego na obszarze pogranicza Polski, Czech i Niemiec w skali 1: 250 000 . Závěrečná zpráva, 100 s. MS Oddział Dolnośląski Państwowego Instytutu Geologicznego, 53-331 Wrocław, al

Dulai, A. - Hradecká, L. - Konzalová, M. - Less, G. - Švábenická, L. - Lobitzer, H. (2010): An Early Eocene Fauna and Flora from 'Rote Kirche' in Gschliefgraben near Gmunden, Upper Austria. In Lobitzer Harald, Janda Christoph: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt Fifty Years of Geological Cooperation between Austria, the Czech Republic and the Slovak Republic, svazek 65. s. 181-210. – Geologische Bundesanstalt Wien. Wien. ISBN 978-3-85316-058-9

Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Zelenka, P. (2001): Mezozoikum-křída. Závěrečná zpráva, 84 s. MS Archiv česká geologická služba

Hanžl, P. - Čech, S. - Čtyroká , J. - Čurda, J. - Gilíková, H. - Hradecká, L. - Hubatka, F. - Janoušek, V. - Kašpárek, M. - Manová, M. - Maštera, L. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Šalanský, K. - Šrámek, J. - Vít, J. - Hrdličková, K. (2007i): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 24-322 Blansko. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlíček, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Manda, Š. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Sidorinová, T. - Skácelová, Z. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 13-132 Lysá nad Labem. 100 s. MS Archiv ČGS

Havlíček, V. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Jinochová, J. - Klečák, J. - Majer, V. - Manová, M. - Müller, V. - Rudolský, J. - Šalanský, K. - Zelinka, Z. (2001): Vysvětlivky k souboru geologických a ekologických účelových map přírodních zdrojů v měřítku 1 : 50 000 - list 13-11 Benátky nad Jizerou. Edice ekologických map ČR. 54 s. – Český geologický ústav. Praha

Hofmann, T. - Švábenická, L. - Hradecká, L. (2000): Biostratigraphy of Fissure Fillings in the Ernstbrunn Limestone of the Waschberg Zone (Lower Austria). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 56, 2, 465-474. ISSN 0378-0864

Holásek, O. - Adamová, M. - Břízová, E. - Dušek, K. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Majer, V. - Manda, Š. - Nývlt, D. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Stehlík, E. F. - Svobodová, I. - Šebesta, J. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Vodrážka, R. (2005): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 13-131 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. 60 s. MS Česká geologická služba Praha

Holásek, O. - Dušek, K. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. - Zelenka, P. (2001): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1:25 000, list Svojšice (13-321). Výzkumná zpráva, 49 s

Holásek, O. – Štědrá, V. – Dušek, K. – Hradecká, L. – Janderková, J. – Kadlecová, R. – Klečák, J. – Lochmann, Z. – Manová, M. – Minaříková, D. – Nekovařík, Č. – Sedláček, J. Ing. – Šalanský, K. – Švecová, J. – Zelenka, P. (2014): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-321 Svojšice. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list č. 13-321 Svojšice. 55 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha

Hradecká, L. (1999): Correlation of the Late Turonian foraminiferal assemblages from the Úpohlavy and Březno sections (Bohemian Cretaceous Basin) with some other localities (South Moravia, Germany and Lower Austria). – Geologica Carpathica 50, říjen, 145-150. ISSN 1335-0552

Hradecká, L. (2000): The comparison of the Upper Cretaceous firaminifera from the Carpathian of Czech republic and the Alps of Austria. Actas IX.Congreso Geologico Chileno, s. 482. – Universidad de Chile-Departamento de Geologia. Puerto Varas,Chile

Hradecká, L. (2002): Foraminifs as an indicator of paleobathymetry in the Gosau Group of Eastern Austria. – Geologica Carpathica 53, 3, 191-195. ISSN 1335-0552

Hradecká, L. (2002): Upper Cretaceous foraminiferal group of gavelinellids from the bohemian Cretaceous Basin (Czech republic) and Northern Calcareous Alps (Gosau Group), Austria. FORAMS 2002 - International Symposium on foraminifera, Volume of Abstracts, s. 97-98. – The University of Western Australia. Pert, Western Australia

Hradecká, L. (2003): Srovnání spodnokřídového foraminiferového společenstva z výplní štramberských vápenců lomu Kotouč ve Štramberku na Moravě se společenstvem stejného stáří z lomu Gutrathsberg v Gartenau v Rakousku. In -: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická, s. 45-47. – Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Ostrava. ISBN 80-248-0396-8

Hradecká, L. (2004): Foraminiferové společenstvo a paleoekologie svrchnokřídových sedimentů z lokality Nussensee v Rakousku (coniak-santon, souvrství Grabenbach, spodní gosauská podskupina). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 Neuveden, podzim, 140-141. ISSN 0514-8057

Hradecká, L. (2006): Spodnoturonské foraminifery z lokality Chrtníky ve východních Čechách. In Hladilová Š., Doláková N: 7th Paleontological Conference, October 19-20, 2006 Brno, Czech Republic. Scripta Fac. Sci. Nat. Univ. Masaryk. Brunensis, 33-34 (2003-2004), Geology, s. 33-35. – Masaryk University. Brno. ISBN 80-210-4097-1

Hradecká, L. (2008): International activities and cooperation. In Šárka doležalová: Czech Geological Survey Annual Report 2007, – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-709-3

Hradecká, L. (2009): Mezinárodní aktivity a spolupráce. International activities and cooperation. In Šárka Doležalová: Česká geologická služba Výroční zpráva 2008.Czech geological Survey Annual Report 2008, s. 22-25. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-709-3

Hradecká, L. (2009): Mikrobiostratigrafické vyhodnocení vrtu Střeleč V-800 na základě foraminifer. In Švábenická, L.-Prostředník, J.-Rapprich, V.-Řídkošil, T: Sborník Muzea Českého ráje = Acta Musei Turnoviensis, svazek 4. s. 57-61. – Muzeum Českého ráje v Turnově. Turnov. ISBN 978-80-254-6150-1

Hradecká, L. - Kvaček, J. - Lobitzer, H. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2007): Bericht 2007 über biostratigraphische, paläobotanische und fazielle Arbeiten in der Gosau-Gruppe von Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St. Wolfgang im Salzkammergut. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 3+4, 147, 684-686. ISSN 0016-7800

Hradecká, L. - Lobitzer, H. (2003): A Campanian/Maastrichtian boundary section in the Ultrahelvetic Zone East of Attersee (Salzkammergut, Upper Austria). In Weidinger J. (ed.) : Beiträge zur Geologie des Salzkammerguts. Begleitband zur Tagung Erde-Mensch-Kultur-Umwelt, 28. - 31. August 2003, Gmunden, Österreich, s. 169-171. – Erkudok-Inst., Museum Gmunden. Gmunden. ISBN 3-9500193-3-2

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Sachsenhofer, R. F. - Siegel-Farkas, A. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2000): Biostratigraphy and Palaeoenvironment of the marly marine transgression of Weissenbachalm Lower Gosau-Subgroup (Upper Turonian-Lower Santonian Grabenbach-Formation,Northern Calcareous Alps,Styria). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1999/56, 2, 475-517. ISSN 0378-0864

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Szente, I. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2005): Biostratigraphie und Ablagerungstedingungen der Unteren Gosau-Subgruppe des Eisenbachs am Traunsee (Oberösterreich). In Weidinger J. T. (ed.) : Beiträge zur Geologie des Gmundner Bezirks: aus der Praxis der Geologen im Salzkammergut, s. 25-42. – Erkudok-Inst.-Museum Gmunden. Gmunden. ISBN 3-9500193-5-9

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2003): Biostratigraphie und Ablagerungsbedingungen der Hofergrabenmergel am Locus Classicus in Gosau (Hochmoos - Formation, Oberconiac/Santon - ein Vorbericht. In Weidinger J. (ed.) : Beiträge zur Geologie des Salzkammerguts. Begleitband zur Tagung Erde-Mensch-Kultur-Umwelt, 28. - 31. August 2003, Gmunden, Österreich, s. 149-152. – Erkudok-Inst., Museum Gmunden. Gmunden. ISBN 3-9500193-3-2

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2007a): Contributions to the lithostratotype of 'Horgrabenmergel' (Hochmoos Formation, Lower Gosau Subgroup; Coniacian/Santonian;Upper Austria). In H. Egger, Ch. Rupp: Arbeitstagung´07, Linz, Beiträge zur Geologie Oberösterreichs, s. 165. – Geologische Bundesanstalt. Vídeň. ISBN 978-3-85316-035-0

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2007c): Biostratigraphie und Ablagerungsbedingungen der 'Eisenbach-Gosau' am Traunsee. In Hubmann B., Gross M: 13. Jahrestagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft, s. 7-8. – Karl-Franzens Universität. Graz

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Schlagintweit, F. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Zorn, I. (2007d): Die Hofergrabenmergel (HochmoosFormation, Untere Gosau-Subgruppe) der klassichen lokalität in Gosau, Oberösterreich. In Hubmann B., Gross M: 13.Jahrestagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft, s. 9-10. – Karl-Franzens Universität. Graz

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Ottner, F. - Švábenická, L. - Svobodová, M. (2000): Biostratigraphy and Facies of selected Exposures in the Grunbach-Neue Welt Gosau-Group (Coal-bearing Series,Inoceramus-Marl and Zweiersdorf-Formation,Late Cretaceous and Paleocene,Lower Austria). – Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt 1999/2, 56, 519-551. ISSN 0378-0864

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2000): Biostratigraphy of selected exposures in Grünbach-Neue Welt Gosau Group (Late Cretaceous). In University of Vienna: Absracts of 6th International Cretaceous Symposium August 27 to September 4, 2000, Vienna, Austria, – Geozentrum, University of Vienna. Vienna

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2006b): Spodní gosauská podskupina mezi Wolfgangsee a Trausee (Salzkammergut, Horní Rakousko). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2005 neuveden, podzim, 150-152. ISSN 0514-8057

Hradecká, L. - Lobitzer, H. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2006c): Bericht 2005 über fazielle und biostratigraphische Untersuchungen in der Gosau der Neualm bei Russbach am Pass Gschütt auf Blatt 95 St.Wolfgang. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146, 1-2, 132-133. ISSN 0016-7800

Hradecká, L. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2005): Mikrobiostratigrafický výzkum svrchnokřídových sedimentů gosauské skupiny Severních vápencových Alp v Rakousku. Sborník příspěvků 6.paleontologického semináře, s. 29-31. – Přírodovědecká fakulta Olomouc. Olomouc. ISBN 80-244-1111-3

Hradecká, L. - Vodrážka, R. (2007): Mikropaleontologické studium svrchnokřídových sedimentů transgredujících na kutnohorské krystalinikum ze středověkého dolu v Kutné Hoře. In Adriena Zlinská: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov, – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 9788088974-91-8

Hradecká, L. - Švábenická, L. (1999): Bohemian Cretaceous Basin - presupposed sea way between the North European Basins and Tethys based on study of foraminifers and calcareous nannofossils (Turonian-Coniacian). – Geologica Carpathica 50, říjen, 35-36. ISSN 1335-0552

Hradecká, L. - Švábenická, L. (2001): Cenomanian/Turonian boundary in the Bohemian Cretaceous Basin (foraminifers and calcareous nannofosils). Bull. Société d´Etude Sciences Natur.,Commun.Vol. 3 s. – Maison de la Nature du District d´Elbeuf. Rouen

Hradecká, L. - Švábenická, L. (2004): Foraminifery a vápnité nanofosilie při hranici cenoman/turon v české křídové pánvi. In Zlinská A: Zborník abstraktov 5.paleontologickej konferencie, – Slovenský geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 80-88974-52-6

Hradecká, L. - Švábenická, L. (2007): Mikropaleontologický výzkum na lokalitě Kaňk - Na vrších u Kutné Hory. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 neuveden, podzim, 106-108. ISSN 0514-8057

Hradecká, L. - Čtyroká , J. (2001): August Emanuel Reuss - mikropaleontolog. In -: Reussové z Bíliny: památce velkých přírodovědců, s. 169-176. – Regionální muzeum v Teplicích. Teplice. ISBN 80-85321-30-0

Hradecká, L. – Vodrážka, R. – Nývlt, D. (2012): Foraminifera from the Upper Cretaceous of northern James Ross Island (Antarctica): a preliminary report. – Czech Polar Reports 2, 2, 88-95. ISSN 1805-0689

Kycl, P. - Rapprich, V. - Mlčoch, B. - Valečka, J. - Zelenka, P. - Čáp, P. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Šimůnek, Z. (2009): Dokumentace geologických odkryvů a geologických fenoménů v tělese dálnice D8 v úseku stavby 0805 Lovosice - Řehlovice a jejich aktuální význam pro upřesnění geofaktorů životního prostředí. Závěrečná zpráva, 22 s. MS Archíb ČGS

Lobitzer, H. - Budai, T. - Dulai, A. - Haas, J. - Hradecká, L. - Kvaček, J. - Mayr, M. - Mindszenty, A. - Monostori, M. - Ottner, F. - Piros, O. - Schlagintweit, F. - Siblík, M. - Svobodová, M. - Szabó, J. - Szente, I. - Švábenická, L. - Vörös, A. - Zorn, I. (2007): Neue Ergebnisse zur Geologie des Salzkammergutes im Rahmen der bilateralen Zusammenarbeit der Geologischen Bundesanstalt mit den Nachbarländern. In Hubmann B., Gross M: 13.Jahrestagung der Österreichischen Paläontologischen Gesellschaft, s. 13-14. – Karl-Franzens Universität. Graz

Lobitzer, H. - Egger, H. - Hradecká, L. - Lelkes-Felvári, G. - Ottner, F. - Siegel-Farkas, A. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2001): Die Gosau-vorkommen von Mooshuben und Krampen in den Steirischen Mürzalpen. Geologische bundesanstalt Arbeitstagung 2001. 12 s. – Geologische Bundesanstalt. Vídeň

Lobitzer, H. - Hradecká, L. - Mayr, M. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2006): Bericht 2005 über fazielle und mikropaläontologische Untersuchungen der 'Ischler Brekzie' im Kaiser-Franz-Josef-Erbstollen auf Blatt 96 Bad Ischl. – Jahrbuch der Geologischen Bundesanstalt 146, 1-2, 133-136. ISSN 0016-7800

Lobitzer, H. – Breidt, L. – Draxler, I. – Federspiel, F. – Hradecká, L. – Kvaček, J. – Mayr, M. – Schiendorfer, L. – Schlagintweit, F. – Schollnberger, W. – Siblík, M. – Svobodová, M. – Švábenická, L. – Szente, I. – Tenreiter, C. (2015): Geologische Spaziergänge, Bad Ischl, Im Herzen des Salzkammerguts, Oberösterreich. neuveden. 144 s. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Lobitzer, H. – Draxler, I. – Gamsjäger, S. – Häupl, G. – Hradecká, L. – van Husen, D. – Köberl, C. – Kvaček, J. – Ramoser, R. – Reiter, R. – Schollnberger, W. – Schubert, G. – Švábenická, L. – Seewald, F. – Svobodová, M. – Szente, I. – Vávra, N. – Weidinger, J. (2016): Geologische Spaziergänge, Gosau (Alzkammergut, Oberösterreich) und Russbach am Pass Gschütt (Tennengau, Salzburg). neuveden. 160 s. – Geologische Bundesanstalt. Wien

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Hrdličková, K. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, 23-222 Krucemburk. neuveden. 90 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-736-9

Rejchrt, M. - Břízová, E. - Fürych, V. - Hanžl, P. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kirchner, K. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Nahodilová, R. - Novák, M. - Otava, J. - Pertoldová, J. - Rambousek, P. - Roštínský, P. - Rudolský, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Týcová, P. - Vít, J. - Žáčková, E. (2006b): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000, list 23-222 Krucemburk. 116 km čtv. v okolí města Krucemburk, kraj Vysočina. 101 s. MS Archiv ČGS

Summesberger, H. - Švábenická, L. - Čech, S. - Hradecká, L. - Hoffmann, T. (1999): New palaeontological and biostratigraphical data on the Klement and Pálava Formations (Upper Cretaceous) in Austria (Waschberg-Ždánice Unit). – Annalen des Naturhistorischen Museums in Wien 100A, jaro, 39-79

Svobodová, M. - Hradecká, L. (2006a): Palynomorphs and foraminifers of the Oceanic Red Beds from the. In Xiumian Hu,Yongdong Wang, Yongjian Huang: Programme and Abstracts of International Symposium on Cretaceous Major Geological Events and Earth System - Workshop on Cretaceous Oceanic Red Beds:Palaeoclimate, Palaeoceanography and Ocean-Land Interaction (IGCP 463,494), s. 80. – China University of Geosciences. Beijing

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. (2010): Biostratigrafie spodnokřídových uloženin slezské jednotky na základě studia palynomorf a foraminifer (Vnější Západní Karpaty, Česká republika). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 50-57. ISSN 0514-8057

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2002): Biostratigraphy of the Cretaceous pelitic deposits overlying the Štramberk limestone body (Silesian Unit, Outer Western Carpathians)Preliminary results. In Jozef Michalík, Natália Hudáčková, Barbara Chalupová, Dušan Starek: Abstract Book ESSEWSCA/EEDEN Worshop, International Visegrad Fund, – Institute of Geology, Slovak Academy of Science. Bratislava

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2002): Mikrofosilie z pelitických uloženin štramberské oblasti (Vnější Západní Karpaty). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2001 neuveden, podzim, 105-109. ISSN 0514-8057

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2003): Další informace o výzkumu mikrofosilií ze štramberské oblasti (slezská jednotka, Západní Karpaty). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 Neuveden, podzim, 147-149. ISSN 0514-8057

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2003): Sporomorfy, dinoflageláti, foraminifery a vápnitý nanoplankton albsko-cenomanského stáří ze Štramberka a Bystré (slezská jednotka, vnější Západní Karpaty). In -: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko - geologická, s. 50-51. – Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava. Ostrava. ISBN 80-248-0396-8

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Skupien, P. - Švábenická, L. (2004): Microfossils of the Albian and Cenomanian shales from the Štramberk area (Silesian Unit, Outer Western Carpathians, Czech Republic. – Geologica Carpathica 55, 5, 371-388. ISSN 1335-0552

Svobodová, M. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2009): The Cenomanian-Turonian boundary event in hemipelagic sediments of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic)-palynoflora,foraminifera and calcareous nannofossils record. In Radovan Kyška Pipík,Ján Soták,Sidónia Staňková: 10th Anniversary conference of the Czech, Polish and Slovak Paleontologists, Abstracts and Guide of Excursion, s. 54-55. – Faculty of Natural Sciences,Matej Bel University Banská Bystrica 2009. Zvolen. ISBN 978-80-8083-807-2

Svobodová, M. - Švábenická, L. - Skupien, P. - Hradecká, L. (2011): Biostratigraphy and paleoecology of the Lower Cretaceous sediments in the Outer Western Carpathians (Silesian Unit, Czech Republic). – Geologica Carpathica 62, 4, 309-332. ISSN 1335-0552

Svobodová, M. - Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2006b): New insight into Cenomanian biostratigraphy in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic), based on palynomorphs, foraminifers, calcareous nannofossils and macrofauna. In Hu X., Wang Y., Huang Y: International symposium on Cretaceous major geological events and Earth system, s. 81. – China University of Geosciences Beijing. Beijing

Svobodová, M. – Čech, S. – Hradecká, L. – Švábenická, L. (2014): New insight into Cenomanian and Lower Turonian biostratigraphy in the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic) based on palynomorphs, calcareous nannofossils, foraminifers and macrofauna. 2.5.2014. Birbal Sahni Palaeobotanical Institute Lucknow, India

Szente, I. - Baron-Szabo, R. - Hradecká, L. - Kvaček, J. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Schlagintweit, F. - Lobitzer, H. (2010): The Lower Gosau Subgroup of 'Station Billroth' and Kohlbachgraben noth of St. Gilgen (Late Turonian-?Coniacian), Salzburg, Austria. In Lobitzer Harald, Janda Christoph: Abhandlungen der Geologischen Bundesanstalt, Fifty Years of Geological Cooperation between Austria,the Czech Republic and the Slovak Republic, svazek 65. s. 135-154. – Geologische Bundesanstalt Wien. Wien. ISBN 978-3-85316-058-9

Vodrážka, R. - Hradecká, L. - Čáp, P. - Švábenická, L. (2007): Spodní turon v cihelně Kutná Hora - Sedlec. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 Neuveden, podzim, 41-44. ISSN 0514-8057

Vodrážka, R. - Sklenář, J. - Čech, S. - Hradecká, L. - Laurin, J. (2007): Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty ve svrchní křídě lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev). In Zlinská Adriena: Zborník abstraktov z 8. česko-slovensko-polskej paleontologickej konferencii v Bratislave, jún 2007, – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-88974-91-8

Vodrážka, R. - Sklenář, J. - Čech, S. - Laurin, J. - Hradecká, L. (2009): Phosphatic intraclasts in shallow-water hemipelagic strata: a source of palaeoecological, taphonomic and biostratigraphic data (Upper Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). – Cretaceous Research 30, 1, 204-222. ISSN 0195-6671

Vodrážka, R. – Hradecká, L. – Kvaček, J. – Nývlt, D. – Sakala, J. – Švábenická, L. (2013): Some results of palaeontological studies in the Cretaceous of the northern James Ross Island (Antarctica). In Bak, M., Kowal-Kasprzyk, J., Waskowska, A., Kaminski, M.A: 14th Czech - Slovak - polish Palaeontological Conference and 9th Polish Micropalaeontological Workshop, Abstract Volume. Grzybowski Foundation Special Publication, 19, svazek 19. s. 60-61. – The Grzybowski Foundation. Krakow. ISBN 139788388927348

Vodrážka, R. – Sklenář, J. – Laurin, J. – Čech, S. – Hradecká, L. (2007): Kondenzovaná sedimentace s fosfatickými intraklasty z lokality Býčkovice u Litoměřic (svrchní turon, česká křídová pánev). In Adriena Zlinská: 8.paleontologická konferencia, zborník abstraktov, s. 30-31. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra. Bratislava. ISBN 978-80-88974-91-8

Zelenka, P. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Čech, S. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Mlčoch, B. - Rajchl, M. - Rudolský, J. - Smolíková, L. - Stehlík, F. - Táborský, Z. - Tyráček, J. - Valečka, J. (2006c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-113 Sojovice. 93 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Dušek, K. - Dušek, P. - Holásek, O. - Holub, V. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Knobloch, E. - Kořán, V. - Král, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Martínek, K. - Mašek, J. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Šalanský, K. - Štěpánek, P. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000 13-134 Český Brod. Výzkumná zpráva, 69 s

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Osterrothová, K. - Šalanský, K. - Štědrá, V. (2000): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 13-143 Pečky. Výzkumná zpráva, 49 s

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. (2002): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 13-322 Kolín. 57 s. MS Česká geologická služba

Zelenka, P. - Dušek, K. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Lochmann, Z. - Manová, M. - Minaříková, D. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Šalanský, K. - Štědrá, V. - Švecová, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami list 13-322 Kolín. Neuveden. 68 s. – Česká geologická služba Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-763-5

van Husen, D. – Egger, H. – Ahl, A. – Braunstingl, R. – Draxler, I. – Heinrich, M. – Hofmann, T. – Hradecká, L. – Lobitzer, H. – Moshammer, B. – Pavuza, R. – Plöchinger, B. – Rupp, C. – Schubert, G. – Siblík, M. – Slapansky, P. – Sperl, H. – Švábenická, L. – Svobodová, M. – Szente, I. (2014): Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50 000, Erläuterungen zu Blatt 65 Mondsee. Geologische Karte der Republik Österreich 1 : 50 000. 143 s. – Geologische Bundesanstalt Wien. Wien

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Krejčí, Z. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000, list 13-324. 112 s. – Česká geologická služba Praha. ČGS Praha. ISBN 978-80-7075-764-2

Štědrá, V. - Čáp, P. - Čech, S. - Dosbaba, M. - Dušek, K. - Dvořák, I. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Mašek, D. - Ondovčin, T. - Rejchrt, M. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Vodrážka, R. (2009): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 s Vysvětlivkami, list 13-324 Kutná Hora. Geologická mapa ČR 1 : 25 000. 80 s. – Česká geologická služba. Praha

Švábenická, L. - Hradecká, L. (2005): Hranice alb-cenoman v sedimentačním prostoru slezské jednotky na základě studia foraminifer a vápnitých nanofosilií (Západní Karpaty, Česká republika). – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 neuveden, podzim, 48-54. ISSN 0514-8057

Žítt, J. - Bosák, P. - Hradecká, L. - Svobodová, M. (2001): Late Cenomanian-Early Turonian hardground and nearshore depositional environments (Bohemian Cretaceous Basin). Bull.Soc.Etude Scienc.Natur., Commun.Vol. 3 s. – Maison de la Nature du District d´Elbeuf. Rouen

Žítt, J. - Nekovařík, Č. - Hradecká, L. (1998): Křídové relikty na proterozoiku západně od Brandýsa nad Labem. – Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi 1998, 13, 297. ISSN 0862-3589

Žítt, J. - Nekovařík, Č. - Hradecká, L. (1999): Nová data o svrchnokřídové sedimentaci u Brázdimi (střední Čechy. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998 Neuveden, podzim, 85. ISSN 0514-8057

Žítt, J. - Nekovařík, Č. - Hradecká, L. - Záruba, B. (1998): Svrchnokřídová sedimentace a tafocenózy na proterozoických elevacích okolí Brandýsa nad Labem, s hlavním důrazem na lokalitu Kuchyňka u Brázdimi (česká křídová pánev). – Studie a zprávy Okresního muzea Praha-východ v Brandýse nad Labem a Staré Boleslavi 1998, 13, 189. ISSN 0862-3589

Žítt, J. - Nekvasilová, O. - Hradecká, L. (2002): Platidiid brachiopods from the Middle Turonian of the Bohemian Cretaceous Basin (Czech Republic). – Paläontologische Zeitschrift 76, 2, 251-255. ISSN 0031-0220

Žítt, J. - Nekvasilová, O. - Hradecká, L. - Svobodová, M. - Záruba, B. (1999): Rocky coast facies of the Unhošť-Tursko High (Late Cenomanian-Early Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). – Sborník Národního muzea v Praze, řada B-přírodní vědy - Acta Musei Nationalis Prague, Ser. B. Historia Naturalis 54, 3-4, 79-116

Žítt, J. - Vodrážka, R. - Hradecká, L. - Svobodová, M. (2010): Palaeoenvironments and facies on a progressively flooded rocky island (Upper Cenomanian-Lower Turonian, Bohemian Cretaceous Basin). – Journal of the National Museum (Prague). Natural History Series 179, 22, 223-234. ISSN 1802-6842

Žítt, J. - Vodrážka, R. - Hradecká, L. - Svobodová, M. - Zágoršek, K. (2006): Late Cretaceous environments and communities as recorded at Chrtníky (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – Bulletin of Geosciences 81, 1, 43-79. ISSN 1214-1119

Žítt, J. - Vodrážka, R. - Čech, S. - Hradecká, L. - Svobodová, M. (2008): Taphocoenoses of the Cenomanian/Turonian boundary interval: the case study of Plaňany, Bohemian Cretaceous Basin. In Andrzej Pisera, Maria Aleksandra Bitner, Adam T. Halamski: 9th Paleontological Confeence, Warszawa, 10-11 October 2008, Abstracts, – Institut Paleobiologii PAN. Warszawa. ISBN 978-83-61236-01-6

Žítt, J. - Šťastný, M. - Šrein, V. - Hradecká, L. (1999): Garnet and other minerals in the shallow-water deposits of the Kutná Hora-Karlov locality (Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic). – Bulletin of the Czech Geological Survey-Věstník Českého geologického ústavu 74, 3, 279-292. ISSN 1210-3527

Žítt, J. - Čech, S. - Košťák, M. - Hradecká, L. - Svobodová, M. (2008b): Micrasterids (Echinoidea) in siliciclastic sediments of the Upper Turonian (Bohemian Cretaceous Basin): taxonomy, taphonomy, sedimentary environment, biostratigraphy. In Pisera A., Bitner M. A., Halamski T: Abstracts 9th Paleontological Conference, Warszawa, 10-11 October 2008, s. 107-108. – Polish Academy of Sciences, Institute of Paleobiology. Warszawa. ISBN 978-83-61236-01-6

Žítt, J. – Löser, C. – Nekvasilová, O. – Hradecká, L. – Švábenická, L. (v tisku): Předboj and Hoher Stein: two sites of mass roveacrinid occurrence (Crinoidea, Cenomanian, Bohemian-Saxonian Cretaceous Basin). – Cretaceous Research, ISSN 0195-6671

Žítt, J. – Vodrážka, R. – Hradecká, L. – Svobodová, M. – Šťastný, M. – Švábenická, L. (2015): Depositional and palaeoenvironmental variation of lower Turonian nearshore facies in the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Cretaceous Research 56, September, 293-315. ISSN 0195-6671. DOI 10.1016/j.cretres.2015.05.007

Čech, S. - Adamová, M. - Baldík, V. - Břízová, E. - Buda, J. - Burda, J. - Čáp, P. - Drábková, J. - Dvořák, I. - Grygar, R. - Holásek, O. - Hradecká, L. - Hroch, T. - Janderková, J. - Kondrová, L. - Krumlová, H. - Krupička, J. - Mertlík, J. - Mlčoch, B. - Novotný, R. - Prouza, V. - Rapprich, V. - Rejchrt, M. - Rýda, K. - Řídkošil, T. - Skácelová, Z. - Smutek, D. - Svobodová, M. - Šebesta, J. - Šimůnek, Z. - Štaffen, Z. - Švábenická, L. - Tasáryová, Z. - Uličný, D. - Zajíc, J. (2011c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. 200 s. MS Česká geologická služba Praha

Čech, S. - Adamová, M. - Břízová, E. - Čáp, P. - Dušek, K. - Havlíček, P. - Holásek, O. - Hroch, T. - Hradecká, L. - Kadlecová, R. - Klečák, J. - Cháb, J. - Kolejka, V. - Krupička, J. - Lysenko, V. - Mlčoch, B. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2007a): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 13-141 Nymburk. 87 s. MS MS Česká geologická služba

Čech, S. - Hradecká, L. (2001): Bohemian Cretaceous Basin. In -: Fossil record of agglutinated rhizopods (foraminifers, testaceans) on the territory of Czech Republic - Field trip guide of 6th IWAF, s. 39-41. – Český geologický ústav. Praha. ISBN 80-7075-527-X

Čech, S. - Hradecká, L. - Rejchrt, M. - Švábenická, L. - Táborský, Z. (2003): Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy - 2.etapová zpráva. 41 s

Čech, S. - Hradecká, L. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2005): Cenomanian and Cenomanian-Turonian boundary in the southern part of the Bohemian Cretaceous Basin, Czech Republic. – Bulletin of Geosciences 80, 4, 321-354. ISSN 1214-1119

Čech, S. - Hradecká, L. - Svobodová, M. - Švábenická, L. (2005): Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi. Sborník abstrakt a exkurzní průvodce, s. 23. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-653-5

Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. (2010c): Příspěvek k poznání průběhu libuňského zlomu v Českém ráji. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 neuveden, podzim, 33-38. ISSN 0514-8057

Čech, S. - Hradecká, L. - Švábenická, L. - Vodrážka, R. (2004): Stratigrafická architektura cenomanu české křídové pánve: vztahy sedimentárních systémů a reaktivace struktur podloží křídy. Závěrečná zpráva. 51 s. MS Archiv ČGS Praha

Čech, S. - Čurda, J. - Gürtlerová, P. - Hradecká, L. - Lochmann, Z. - Lysenko, V. - Manová, M. - Nekovařík, Č. - Rejchrt, M. - Rudolský, J. - Rýda, K. - Šalanský, K. - Švábenická, L. - Valigurský, L. - Vít, J. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 s Vysvětlivkami, list 14-343 Svitavy. Geologické mapy ČR s vysvětlivkami. neuveden. 76 s. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 978-80-7075-761-1

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Valín, F. – Zajíc, J. (2013b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Základní mapa České republiky. 176 s. – Česká geologická služba, Praha. Praha. ISBN 978-80-7075-810-6

Čech, S. – Adamová, M. – Baldík, V. – Břízová, E. – Buda, J. – Burda, J. – Čáp, P. – Drábková, J. – Dvořák, I. – Grygar, R. – Holásek, O. – Hradecká, L. – Hroch, T. – Janderková, J. – Kondrová, L. – Krumlová, H. – Krupička, J. – Mertlík, J. – Mlčoch, B. – Novotný, R. – Prouza, V. – Rapprich, V. – Rejchrt, M. – Rýda, K. – Řídkošil, T. – Skácelová, Z. – Smutek, D. – Svobodová, M. – Šebesta, J. – Šimůnek, Z. – Štaffen, Z. – Švábenická, L. – Tasáryová, Z. – Uličný, D. – Zajíc, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 03-342 Rovensko pod Troskami. Neuveden. 176 s. – Česká geologická služba. Praha

Řídkošil, T. - Hradecká, L. - Košťák, M. - Mencl, V. - Prostředník, J. - Rapprich, V. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Ziegler, V. (2011a): Bohemian Paradise Geopark. neuveden. 118 s. – Geopark Český ráj o.p.s. Turnov

Řídkošil, T. - Hradecká, L. - Košťák, M. - Mencl, V. - Prostředník, J. - Rapprich, V. - Svobodová, M. - Švábenická, L. - Ziegler, V. (2011b): Geopark Český ráj. neuveden. 118 s. – Geopark Český ráj o.p.s. Turnov

© LENKA.HRADECKA, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top