Mgr. Josef Havíř, Dr.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel:
joskah@seznamcz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

1998: Dr. in Geology; Faculty of Sciences, MU Brno; "Stress and strain fields in selected regions of the eastern part of the Bohemian Massif"Professional Experience

1993: Mgr. in Geology; Faculty of Sciences, MU Brno; "Comparison of magnetometric methods and geometric methods of strain analysis in Culm conglomerates near Hostěradice"

Professional experience

2001 - : Czech Geological Survey, branch Brno (part-time)

1993 - : Masaryk University Brno, Institute of Physics of the Earth

Selected Papers

Havíř J. (1999): The fabric of the Culm conglomerates in the eastern parts of the Nízký Jeseník and Drahany Uplands (eastern margin of the Bohemian Massif, Czech Republic). - Geologica Sudetica, 32, 1-11.

Havíř J. (2000): Stress analyses in the epicentral area of Nový Kostel (Western Bohemia). – Stud. geoph. geod., 44, 4, 522-536.

Havíř J. (2000): The results of paleostress analyses in the eastern parts of the Nízký Jeseník and the Drahany Uplands. – Věst. Čes. geol. úst., 75, 1, 27-32.

Havíř J. (2001): Paleostress analysis in the Jakubčovice quarry (the Nízký Jeseník Upland) – example of results affected by folding. – Věst. Čes. geol. úst., 76, 3, 169-177.

Havíř J. (2002): Recent tectonic activity in the area northwards of Šternberk (Nízký Jeseník Mts.) – Present knowledge. – Acta Montana IRSM, Ser A, 20 (124), 97-104.

Havíř J., Stráník Z. (2003): Orientations of paleostresses in the Jurrasic limestones on the front of the Western Carpathian Flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia). – Geologica Carpathica, 54, 6, 409-416.

Havíř J. (2004): Orientations of recent principal stress axes in the Jeseníky region. – Acta Geodyn. Geomater., 1, 3, 49-57.

Havíř J., Otava J. (2004): Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia. – Scripta Fac. Sci. Univ. Masaryk. Brunensis, 31-32 (2001-2002), Geology, 99-106.

Havíř J. (2006): Orientations of the principal palaeostresses in the Western Bohemia seismoactive region and their comparison with the recent stresses. – Journal of the Czech Geological Society, 50, 3-4, 133-142.

Otava J., Havíř J. (2006): Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata – a case study from the „Moravian Culm“ (Czech Republic). – Geological Quarterly, 50, 3, 391-394.

Špaček P., Sýkorová Z., Pazdírková J., Švancara J., Havíř J. (2006): Present-day seismicity of the south-eastern Elbe Fault System (NE Bohemian Massif). – Stud. geoph. geod., 50, 2, 233-258.

Lenhardt W.A., Švancara J., Melichar P., Pazdírková J., Havíř J., Sýkorová Z. (2007): Seismic activity of the Alpine-Carpathian-Bohemian Massif region with regard to geological and potential field data. – Geologica Carpathica, 58, 4, 397-412.

Recent papers

Adámek, J. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Maštera, L. - Novák, Z. - Novotný, R. - Havlín Nováková, D. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pálenský, P. - Tomanová Petrová, P. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25000 25-124 Starý Jičín. 85 s. MS ČGS Praha

Bubík, M. – Buriánek, D. – Cígler, V. – Gilíková, H. – Havíř, J. – Havlín Nováková, D. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Knésl, I. – Kolejka, V. – Kryštofová, E. – Maceček, L. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pořádek, P. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Vít, J. (2022): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 25-124 Starý Jičín. 154 s. MS Archiv ČGS

Gilíková, H. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Franců, E. - Geršl, M. - Godány, J. - Havíř, J. - Hubatka, F. - Jankovská, V. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Nývlt, D. - Otava, J. - Tomanová Petrová, P. - Pálenský, P. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Šikula, J. - Švábenická, L. - Večeřa, J. - Poul, I. - Dohnalová, E. - Čoupek, P. - Karenová, J. - Kratochvílová, M. (2007): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1: 25 000 25-122 Suchdol nad Odrou. 126 s. MS MS, ČGS Praha

Gilíková, H. - Hladil, J. - Bubík, M. - Černý, J. - Buriánek, D. - Dvořák, I. - Faměra, M. - Havíř, J. - Hrdličková, K. - Kalvoda, J. - Konečný, F. - Kociánová, L. - Kováčik, M. - Kryštofová, E. - Krumlová, H. - Kumpán, T. - Kunceová, E. - Maštera, L. - Melichar, R. - Müller, P. - Nehyba, S. - Otava, J. - Pecina, V. - Pecka, T. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Poulová, D. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šikula, J. - Šrámek, J. - Večeřa, J. - Vít, J. - Weiner, T. (2010): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR list 24-413 Mokrá-Horákov. 239 s. MS Česká geologická služba Praha

Havíř, J. - Adámek, J. (2008): Jak vysvětlit rozdíly v orientaci vrstevnatosti v regionu Starojického kopce (vnější karpatské příkrovy, slezská jednotka): vrása nebo zlom?. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 15, podzim, 53-56. ISSN 1212-6209

Havíř, J. - Adámek, J. - Bubík, M. (2008): Veřovické souvrství kelčského vývoje slezské jednotky u Bernartic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2007 15, listopad, 57-59. ISSN 1212-6209

Havíř, J. - Bábek, O. - Otava, J. (2004): Vztah struktur, stratigrafie a krasovění ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, 1, 46-50. ISSN 1212-6209

Havíř, J. - Dvořák, V. - Otava, J. (2003): Nové výsledky strukturního studia paleozoika okolí Hranic. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2002 10, září, 48-51. ISSN 1212-6209

Havíř, J. - Gilíková, H. (2007): Výsledky strukturního studia kulmských sedimentů v okolí Suchdolu nad Odrou. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 52-55. ISSN 1212-6209

Havíř, J. - Gilíková, H. - Kociánová, L. - Rez, J. (2010): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-413 Mokrá–Horákov – Tektonická mapa. Neuveden. 1 s. – ČGS. Brno

Havíř, J. - Otava, J. (2004): Badenian deformations in Carpathian Foredeep; a case study from NE Moravia. Scripta Facultatis Scientiarum Naturalium Universitatis Masarykianae Brunensis.Geology, svazek 33-34. s. 99-106. – Masaryk University Brno. Brno. ISBN 80-210-1481-4

Havíř, J. - Otava, J. (2005): Šupinová stavba vápenců ve Zbrašovských aragonitových jeskyních. Moravskoslezské paleozoikum 2005: sborník abstraktů, s. 13-14. – Př.F.UPAL Olomouc. Olomouc

Havíř, J. - Otava, J. (2006): Rozpor tektoniky a sedimentologie v překocených vrstvách (příklad z kulmu). In -: Moravskoslezské paleozoikum 2006: sborník abstraktů, s. 14-15. – Ústav geologických věd Masarykovy univerzity Brno. Brno

Havíř, J. - Otava, J. - Petrová, P. - Švábenická, L. (2004): Geologická dokumentace zářezu železničního koridoru západně Bělotína (Moravská brána). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2003 11, září, 18-23. ISSN 1212-6209

Havíř, J. - Stráník, Z. (2003): Orientations of paleostresses in the Jurassic Limestones on the front of the West Carpathian flysch nappes (Pavlov Hills, South Moravia). – Geologica Carpathica 54, 6, 409-416. ISSN 1335-0552

Klomínský, J. - Burda, J. - Dobeš, P. - Gabašová, A. - Drábek, M. - Havíř, J. - Jačková, I. - Lysenko, V. - Schovánek, P. - Veselovský, F. - Malec, J. - Kopačková, V. - Žák, J. - Vondrovic, L. - Verner, K. - Puffr, M. - Stemberk, J. - Košťák, B. - Málek, J. - Brož, M. - Jarchovský, T. - Bárta, J. - Bělohradský, V. (2008): Studium dynamiky puklinové sítě granitoidů ve vodárenském tunelu Bedřichov v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 171 s. MS SÚRAO, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Klomínský, J. - Kopecký, P. - Schovánek, P. - Žák, J. - Žák, K. - Veselovský, F. - Lysenko, V. - Burda, J. - Drábek, M. - Havíř, J. - Čejková, B. - Táborský, Z. - Skácelová, Z. - Jačková, I. - Sulovský, P. - Vrána, S. - Malec, J. - Bělohradský, V. - Fediuk, F. - Kubátová, M. - Bárta, J. - Dohnálek, J. - Tejkal, M. - Košťák, B. - Puffr, M. - Jarchovský, T. - Kopačková, V. (2005): Geologická a strukturní charakteristika granitoidů z vodárenských tunelů v Jizerských horách. Závěrečná zpráva, 159 s. MS SÚRAO, Praha, Archiv ČGS, ČGS-Geofond

Otava, J. - Adamová, M. - Adámek, J. - Bábek, O. - Břízová, E. - Bubík, M. - Čurda, J. - Dvořák, V. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Havlíček, P. - Krejčí, O. - Krupička, J. - Lehotský, T. - Nehyba, S. - Novák, Z. - Nováková, D. - Petrová, P. - Skácelová, Z. - Švábenická, L. (2004): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1:25 000 - list 25-123 Hranice. 119 s. MS Archiv ČGS

Otava, J. - Audy, I. - Audy, M. M. - Buriánek, D. - Baldík, V. - Gilíková, H. - Hanžl, P. - Havíř, J. - Novotný, R. - Vít, J. (2007a): Nástin geologie jeskyně Suchdolský ponor a okolí v Moravském krasu. Speleofórum 2007. Ročník 26, svazek 26. s. 90-95

Otava, J. - Bubík, M. - Čech, S. - Černý, J. - Franců, J. - Havíř, J. - Kopačková, V. - Martínek, K. - Mašek, D. - Maštera, L. - Opletal, M. - Rambousek, P. - Rapprich, V. - Švábenická, L. - Žáček, V. - Domas, J. - Milovský, R. - Krmíček, L. (2011): Capacity building of Geological Survey of Iran´s staff in geological mapping at 1 : 25 000 scale of selected map sheets in the Eastern Azarbayjan Province of Iran, FINAL REPORT, GEOLOGICAL MAP Ghalandar 5467 III SW EXPLANATORY NOTES. Závěrečná zpráva, 86 s. MS ČGS Praha, Brno

Otava, J. - Buriánek, D. - Bábek, O. - Bubík, M. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Tomanová Petrová, P. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. (2008): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1:25 000 25-141 Kelč. 110 s. MS ČGS Praha, Klárov, ČGS Brno, Leitnerova

Otava, J. - Bábek, O. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Čurda, J. - Geršl, M. - Gilíková, H. - Godány, J. - Havíř, J. - Krejčí, O. - Lehotský, T. - Maštera, L. - Havlín Nováková, D. - Poul, I. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Stráník, Z. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2008): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000 25-141 Kelč. 1. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Otava, J. - Geršl, M. - Havíř, J. - Bábek, O. - Kosina, M. (2009a): Hranická propast očima geologů. – Ochrana přírody 64, 1, 18-21. ISSN 1210-258X

Otava, J. - Havíř, J. (2006): Apparent contradiction between tectonics and deposition in overturned strata - a case study from Moravian Culm, Czech Republic. – Geological Quarterly 50, 3, 391-396. ISSN 1641-7291

Rukavičková, L. - Bárta, J. - Breiter, K. - Klomínský, J. - Hanák, J. - Havíř, J. - Holeček, J. - Lukeš, J. - Málek, J. - Mrázová, Š. - Pačes, T. - Procházka, J. (2008): Příprava vstupních geologických dat (v širším slova smyslu) pro matematické modelování transportu a geochemické interakce v horizontu stovek tisíců let. Závěrečná zpráva, 35 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Havíř, J. - Budkovský, J. - Holeček, J. - Pačes, T. (2008): Hodnocení procesů na základě informací a dat získaných terénním výzkumem žulových těles v Podlesí, v Melechovském masivu a v žulách VPB. Závěrečná zpráva, 91 s. MS Správa úložišť radioaktivních odpadů, Praha

Rukavičková, L. - Pačes, T. - Severýn, O. - Tondr, D. - Královcová, J. - Breiter, K. - Havíř, J. - Bláha, V. - Lukeš, J. - Weishauptová, Z. - Kovář, L. - Trčková, J. - Dobeš, P. - Richter, T. - Szongoth, G. - Gabašová, A. - Veselovský, F. - Štamberk, K. - Maryška, J. - Vohralík, M. - Hokr, M. - Tauchman, M. - Ehlerová, J. (2006): Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP. Závěrečná zpráva, 76 s. MS Ministerstvo životního prostředí, Praha

© Josef Havir, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top