Mga. Helena Neubertová
Czech Geological Survey
Klárov 3
118 21 Praha 1
tel: +420257089480
helena.neubertova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aichler, J. - Fiferna, P. - Neubertová, H. - Richtrová, L. (2007): Webové stránky Zpráv o geologických výzkumech v ČR. Dostupné z URL http://www.geology.cz/zpravy

Aichler, J. - Maděra, P. - Neubertová, H. (2005): Czech Geological Survey: Annual Review 2004. tištěná brožura

Aichler, J. - Tomas, R. - Binko, R. - Pospíšil, V. - Neubertová, H. (2007): Webové stránky konsorcia Geoscience Information Consortium (GIC). Dostupné z URL www.g-i-c.org

Bokr, P. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. (2007): Můj kousek Země 2007. Dostupné z URL http://www.geology.cz/aplikace/soutez/

Bokr, P. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. (2008): Můj kousek Země 2008. Dostupné z URL http://www.geology.cz/aplikace/soutez/2008/

Bokr, P. - Maděra, P. - Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. - Kukal, Z. - Steinová, M. - Vodrážka, R. (2009): Můj kousek Země 2009. Dostupné z URL http://soutez-2009.geology.cz/

Dudíková Schulmannová, B. - Skarková, H. - Neubertová, H. (2009): Dekorační a stavební kameny České republiky (internetová databáze). In Kohút M., Šimon L: Spoločný geologický kongres Českej a Slovenskej geologickej spoločnosti. Zborník abstraktov a exkurzný sprievodca, s. 54-55. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-89343-24-9

Fiferna, P. - Aichler, J. - Neubertová, H. - Čechová, V. (2008): Webové stránky periodika Práce České geologické služby. Dostupné z URL http://www.geology.cz/spec-papers

Fiferna, P. - Gürtlerová, P. - Kondrová, L. - Jančová, K. - Neubertová, H. (2011): Výstava fotografií z Chile (P. Gürtlerová, R. Gürtler, L. Kondrová). Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Bokr, P. - Neubertová, H. - Kukal, Z. (2010): Můj kousek Země 2010, výtvarná soutěž pro děti a mládež. Dostupné z URL http://soutez-2010.geology.cz/

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. (2008): Česká geologická služba v zahraničí. Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. (2009): Historie a současnost České geologické služby. Bratislava

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. (2011): Ivana Frolíková – Islandská paleta. Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. (2011): Ivana Frolíková – Na vlnách Peru. Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Bokr, P. - Maděra, P. (2008): Můj kousek Země 2008. Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Němečková, H. (2011): Jana Hassová – Krajiny zrozené ohněm. Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Němečková, H. (2011): Křest knihy Geologická abeceda (Z. Kukal a H. Neubertová). Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Němečková, H. (2011): Křest knihy Za tajemstvím kamenů (J. Petránek). Praha

Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Vodrážka, R. - Mlčoch, B. - Maděra, P. (2010): Zkamenělé tajemství Antarktidy. Obecní dům, nám. Republiky 5, Praha 1

Fiferna, P. - Mlčoch, B. - Vodrážka, R. - Neubertová, H. - Jančová, K. - Maděra, P. (2010): Zkamenělé tajemství Antarktidy. Kampus MU v Brně

Fiferna, P. - Neubertová, H. (2006): Czech Geological Survey (Activity and service). Propagační materiál-poster

Fiferna, P. - Neubertová, H. (2006): Propagační materiál - záložky. Záložky

Fiferna, P. - Neubertová, H. (2006): Služby nabízené veřejnosti. Propagační materiál - leták

Fiferna, P. - Neubertová, H. (2006): Služby nabízené veřejnosti. Propagační materiál - poster

Fiferna, P. - Neubertová, H. (2006): Česká geologická služba (služby, aktivity). Propagační materiál - poster

Fiferna, P. - Neubertová, H. - Maděra, P. - Jančová, K. - Aichler, J. - Bokr, P. (2007): Můj kousek Země - celostátní výtvarná soutěž pro děti. Praha - Výstaviště Holešovice

Fiferna, P. - Neubertová, H. - Mlčoch, B. - Vodrážka, R. - Jančová, K. - Maděra, P. (2009): Zkamenělé tajemství Antarktidy. Praha, Kaiserštejnský palác

Fiferna, P. - Neubertová, H. - Vodrážka, R. - Mlčoch, B. - Jančová, K. - Maděra, P. (2009): Zkamenělé tajemství Antarktidy. Praha, AV ČR (Národní 3, Praha 1)

Fiferna, P. - Vodrážka, R. - Vodrážková, S. - Táborský, Z. - Geršl, M. - Novák, M. - Neubertová, H. - Jančová, K. (2011): Den otevřených dveří v České geologické službě v rámci Týdne vědy a techniky 2011. Praha

Franěk, J. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011): Webové stránky projektu Výzkum termální zátěže hornin — perspektivy podzemního skladování tepelné energie. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/mokrsko

Gürtlerová, P. – Čoupek, P. – Čurda, J. – Skarková, H. – Steinová, M. – Rapprich, V. – Prouza, V. – Valečka, J. – Mlčoch, B. – Čech, S. – Budil, P. – Zelenka, P. – Šimůnek, Z. – Holásek, O. – Mrázová, Š. – Hrazdíra, P. – Neubertová, H. – Svítil, R. (2009): Vyhodnocení významnosti prvků neživé přírody - zpracování analýzy registru významných geologických lokalit v přírodních rezervacích a přírodních památkách na území „Čechy – sever“. Závěrečná zpráva, 120 s. MS Archiv ČGS

Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. (2008): Exhibition stand of the Czech Geological Survey in 33rd International Geological Congress in Oslo. Praha

Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. (2008): Prezentační stánek České geologické služby na putovní výstavě Země mocná a zranitelná v Mariánských Lázních. Mariánské Lázně

Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. (2008): Prezentační stánek České geologické služby na slavnostním otevření Chlupáčova muzea historie Země. Praha

Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. (2008): Prezentační stánek České geologické služby na zasedání evropských geoparků UNESCO v Turnově. Turnov

Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. (2008): Výstava Můj kousek Země na Ministerstvu životního prostředí. Praha

Jančová, K. - Fiferna, P. - Neubertová, H. - Maděra, P. - Svítil, R. (2011): Můj kousek Země 2011. Praha

Jančová, K. - Neubertová, H. - Fiferna, P. (2008): Prezentační stánek České geologické služby na putovní výstavě Země mocná a zranitelná v Parlamentu ČR. Praha

Jančová, K. - Němečková, H. - Neubertová, H. - Fiferna, P. (2011): M. Machek – Barevný svět hornin pod mikroskopem. Praha

Jančová, K. – Neubertová, H. (2010): Vydavatelství České geologické služby nabízí. Propagační leták s aktuální nabídkou publikací z produkce Vydavatelství ČGS

Jančová, K. – Neubertová, H. – Doležalová, Š. (2010): CGS Publishing House. Propagační leták s aktuální nabídkou odborných publikací v anglickém jazyce

Kondrová, L. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Neubertová, H. (2007): Geological Mapping of the Czech Republic - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Neubertová, H. (2007): Geologické mapování České republiky - poster. 1 s. MS Odbor 740

Kondrová, L. - Neubertová, H. - Maděra, P. (2011): Fascinující krajina Chile očima Lucie Kondrové. Soubor pohlednic s krátkými popisnými texty

Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Šikula, J. - Kycl, P. - Fifernová, M. - Klimeš, J. - Metelka, V. - Martínek, K. - Krejčí, O. - Ambrozek, V. - Čoupek, P. - Petrová, V. - Zemková, M. - Sedláček, J. Ing. - Binko, R. - Neubertová, H. - Svítil, R. (2009): VYTVOŘENÍ INTERAKTIVNÍ MAPY RIZIKA PORUŠENÍ STABILITY SVAHŮ A SKALNÍHO ŘÍCENÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Závěrečná zpráva, 105 s. MS MS archiv ČGS

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Krejčí, Z. - Čoupek, P. - Pospíšil, V. - Meduňová, K. - Binko, R. - Binko, L. - Zelinová, K. - Enöklová, A. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011p): Webová aplikace pro přístup k dokumentům uloženým v Archivu svahových nestabilit ČGS. Praha. Dostupné z URL http://sesuvy.geology.cz/archiv_sn

Kycl, P. - Svítil, R. - Neubertová, H. (2011): Webové stránky projektu Regionální dokumentace rizikových geodynamických jevů v oblasti Džbánu ve středních Čechách, v brněnské aglomeraci a na Zlínsku. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/projekt639600

Maděra, P. - Neubertová, H. (2010): Výroční zpráva České geologické služby 2009.

Melichar, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Rajlich, P. – Pešková, J. – Zachovalová, K. (2017): Geologická olympiáda 2017. 1 s. MS Praha

Melichar, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Rajlich, P. – Pešková, J. – Zachovalová, K. (2018): Geologická olympiáda 2018: celostátní kolo. 1 s. MS Praha

Melichar, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Rajlich, P. – Pešková, J. – Zachovalová, K. (2018): Geologická olympiáda 2018: krajské kolo. 1 s. MS Praha

Moravcová, O. - Aichler, J. - Neubertová, H. - Skarková, H. (2007): Webová prezentace projektu VaV MŽP(SP/1c5/157/07): Vytvoření interaktivní mapy rizika porušení stability svahů a skalního řícení v České republice. Dostupné z URL http://www.geology.cz/vav-sesuvy

Moravcová, O. - Svítil, R. - Šikula, J. - Kycl, P. - Kašperáková, D. - Neubertová, H. (2009): Webové stránky Portálu geohazardů - 'Nestabilita svahů'. Dostupné z URL http://www.geology.cz/nestabilitaterenu

Neubertová, H. (2006): Grafický návrh a sazba edičního plánu Vydavatelství ČGS pro rok 2006. brožura

Sidorinová, T. - Neubertová, H. (2005): Fotoarchiv ČGS. Poster

Skarková, H. - Dudíková Schulmannová, B. - Neubertová, H. (2009): Internet Database of Decoration Stones. Prague. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/eurolithos/index_eng.pl

Skarková, H. - Svítil, R. - Neubertová, H. - Sedláček, J. Ing. (2011): Aktuality ČGS. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz

Skarková, H. - Čoupek, P. - Budil, P. - Steinová, M. - Neubertová, H. - Bokr, P. - Paleček, M. - Svítil, R. (2011): Virtuální muzeum ČGS II - nová on-line aplikace. Praha. Dostupné z URL http://muzeum.geology.cz/

Skarková, H. – Svítil, R. – Štrupl, V. – Šír, P. – Šedinová, E. – Neubertová, H. (2016): Oznámení starých důlních děl nebo jejich účinků na povrch. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/app/dud_ozn/

Svítil, R. - Fiferna, P. - Jančová, K. - Neubertová, H. - Kondrová, L. - Sidorinová, T. - Dvořáková, V. - Erban, V. - Breiterová, H. - Franěk, J. - Šimůnek, Z. - Štěpánek, P. - Peterová, P. - Vejrová, L. - Binko, R. (2011): Česká verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet

Svítil, R. - Kadlecová, R. - Neubertová, H. - Maděra, P. - Svojtková, I. - Smyčková, L. (2011): Webové stránku projektu Rebilance zásob podzemních vod. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/rebilance

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. – Neubertová, H. (2016): Webové stránky 'Geologické olympiády'. Praha. Dostupné z URL http://www.geologicka-olympiada.cz

Svítil, R. – Fiferna, P. – Froňková, K. – Neubertová, H. – Kondrová, L. – Sidorinová, T. – Erban, V. – Breiterová, H. – Štědrá, V. – Šimůnek, Z. – Štěpánek, P. – Smyčková, L. – Karbušická, S. – Binko, R. – Hladík, V. – Moravcová, O. – Fric, M. – Kříbek, B. – Štrupl, V. (2012): Anglická verze webu České geologické služby. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/extranet-eng

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013d): Rozcestník mapových aplikací ČGS - webová stránka. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/

Svítil, R. – Moravcová, O. – Krejčí, Z. – Kondrová, L. – Kramolišová, P. – Karbušická, S. – Štrupl, V. – Kujal, R. – Čápová, D. – Neubertová, H. (2013g): Map applications guidepost of the Czech Geological Survey - web page. Praha. Dostupné z URL http://maps.geology.cz

Svítil, R. – Paleček, M. – Pospíšil, V. – Neubertová, H. – Smyčková, L. (2018): Nástroj pro zobrazování interaktivních map na webu. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/cgslib/dojo/Mapka.js

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Tomas, R. - Moravcová, O. - Aichler, J. - Neubertová, H. (2007): Informační Portál geohazardů. - Neuveden. Dostupné z URL http://www.geology.cz/geohazardy

Čejchanová, A. - Maděra, P. - Man, O. - Neubertová, H. (2008): Historické geologické mapy Čech a Moravy.

Čoupek, P. - Gürtlerová, P. - Neubertová, H. - Paleček, M. - Skarková, H. - Svítil, R. (2010): Významné geologické lokality v České republice - internetová aplikace. Praha. Dostupné z URL Aplikace je umístěna v rámci portálu ČGS na adrese http://lokality.geology.cz

Čoupek, P. – Gürtlerová, P. – Paleček, M. – Neubertová, H. – Skarková, H. – Svítil, R. (2012b): Significant geological localities of the Czech Republic. Praha. Dostupné z URL http://lokality.geology.cz/d.pl?item=1&l=e

© Helena Neubertova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top