RNDr. Daniela Fottová
Czech Geological Survey
Geologická 6
152 00 Praha 5
tel:
fax: +420251818748
daniela.fottova@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Education

Zde vložte Váš text ......

Professional Experience

Zde vložte Váš text .....

Research Interests

Zde vložte Váš text .....

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Membership in Professional Societies

Zde vložte Váš text .....

Service to Scientific Community

  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......
  • Zde vložte Váš text ......

Selected Papers

Citace 1

Citace 2

Citace 3

Citace 4

 

Recent papers

Anděl, P. - Fottová, D. (2006): The use of bio-indication methods for monitoring a model river basin in the GEOMON system in the Czech Republic. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 27. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Bohdálková, L. – Novák, M. – Štěpánová, M. – Fottová, D. – Chrastný, V. – Míková, J. – Kuběna, A. A. (2014): The Fate of Atmospherically Derived Pb in Central European Catchments: Insights from Spatial and Temporal Pollution Gradients and Pb Isotope Ratios. – Environmental Science & Technology 48, 8, 4336-4343. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es500393z

Erbanová, L. - Novák, M. - Fottová, D. (2009): Accumulation of arsenic in polluted and unpolluted small watersheds in Central Europe. In Frank A. Podosek: Geochimica et Cosmochimica Acta, s. A335. – Elsevier. Amsterdam. ISBN 0016-7037

Erbanová, L. - Novák, M. - Fottová, D. - Cudlín, P. (2009): Storage of arsenic in various compartments of forested catchments along a pollution gradient. In Liisa Ukonmaanaho, Tiina M. Nieminen and Mike Starr: 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON 2009, Conference Programme and Abstracts, s. 372. – Finnish Forest Research Institute. Helsinki. ISBN 978-951-40-2177-0

Erbanová, L. - Novák, M. - Fottová, D. - Doušová, B. (2008): Export of Arsenic from Forested Catchments Under Easing Atmospheric Pollution. – Environmental Science & Technology 42, 19, 7187-7192. ISSN 0013-936X. DOI 10.1021/es800467j

Erbanová, L. - Zemanová, L. - Novák, M. - Fottová, D. (2011): Lead cycling in forested catchments: Trends in input-output mass balances over 12 years of easing industrial pollution. In Neuveden: http://www.goldschmidt2011.org/abstracts/finalPDFs/815.pdf, s. 815. – Neuveden. Neuveden

Fišák, J. - Chaloupecký, P. - Fottová, D. (2005): Koncentrace znečišťujících látek ve vodě z mlh v Kopistech (1999 - 2004). In -: Sborník konference CAS, Praha, 15.11.2005, s. 23-26. – Neuveden. Praha. ISBN 80-86186-13-X

Fišák, J. - Chaloupecký, P. - Fottová, D. - Řezáčová, D. (2005): Pollutant concentrations in deposited precipitation at the Kopisty station. 7th International Conference on Acid Deposition, Prague, Czech Republic.2005 Conference proceeding, s. 89. – Czech Hydrometeorological Institut Prague. Praha. ISBN 80-86690-25-3

Fišák, J. - Skřivan, P. - Tesař, M. - Fottová, D. - Dobešová, I. - Navrátil, T. (2006): Forest vegetation affecting the deposition of atmospheric elements to soils. – Biologia 61, 19, 255-260. ISSN 0006-3088

Fišák, J. - Tesař, M. - Fottová, D. (2009): Pollutant Concentrations in the Rime and Fog Water at the Milesovka Observatory. – Water, Air and Soil Pollution 196, 1-4, 273-285. ISSN 0049-6979. DOI 10.1007/s11270-008-9775-z

Fišák, J. - Tesař, M. - Řezáčová, D. - Fottová, D. (2004): Comparison of pollutant concentrations in solid and liquid deposited precipitations at the Milesovka Mt. In -: Third international conference on fog, fog collection and dew, 11- 15 October 2004, Cape Town, South Africa. Proceedings, s. K1-1 - K1-4. – Neuveden. Cape Town

Fottová, D. (1999): Monitoring látkových toků v síti malých povodí GEOMON. OVZDUŠÍ '99, s. 150. – Masarykova univerzita Brno. Masarykova univerzita Brno. ISBN 80-210-2018-0

Fottová, D. (1999): Výsledky sledování látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON. Výzkumná zpráva, 72 s

Fottová, D. (1999): Vývoj látkových toků v české republice (GEOMON). In -: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998, s. 49. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-117-0

Fottová, D. (2000): Hodnocení změn látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON v České republice. Výzkumná zpráva, 52 s

Fottová, D. (2000): Hydrochemie v povodí Loukov - závěrečná zpráva úkolu 4110/01. Výzkumná zpráva, 86 s

Fottová, D. (2000): Regionální hodnocení látkových toků v síti malých povodí GEOMON. In -: Výroční zpráva odboru geologie ministerstva životního prostředí za rok 1999, s. 32. – Ministerstvo životního prostředí. Praha. ISBN 80-7212-149-9

Fottová, D. (2000): Změny látkových toků a kritických zátěží v síti malých povodí GEOMON. In -: Hydrologické dny - nové podněty a vize pro příští století. 5. národní konference pod záštitou UNESCO, s. 523. – Český hydrometeorologický ústav Praha. Praha. ISBN 80-85813-76-9

Fottová, D. (2001): Development of mass element fluxes in GEOMON network of small catchments. In Váňa Milan, Ivan Holoubek et al. (eds.): Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level Results of the Košetice Oservatory, s. 159-162. – Neuveden. Praha. ISBN 80-85813-88-2

Fottová, D. (2001): Vývoj depozice síry a dusíku v síti malých povodí GEOMON. In -: Ovzduší 2001, s. 240-243. – Neuveden. Brno. ISBN 80-210-2591-3

Fottová, D. (2002): Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes: GEOMON network, Czech Republic. Biogeomon, 4th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Book of conference abstracts, s. 66. – Neuveden. The University of Reading, UK. ISBN 0-7049-1023-3

Fottová, D. (2003): Trends in sulphur and nitrogen deposition fluxes in the GEOMON network, Czech Republic, between 1994 and 2000. – Water, Air and Soil Pollution neuveden, 150, 73-87. ISSN 0049-6979

Fottová, D. (2003): Trendy v depozici síry a dusíku v české síti GEOMON a porovnání s výsledky integrovaného monitoringu ve Švédsku. In -: Ovzduší 2003. Sborník konference, Brno 5.-7.5. 2003, s. 199-202. – Masarykova universita v Brně. Brno. ISBN 80-210-3107-7

Fottová, D. (2004): Pollutant concentration in fog water in relation to the air flow direction at 850 hPa level. In -: Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004, s. 7-10. – neuveden. Praha. ISBN 80-86186-11-3

Fottová, D. (2004): Time and space variability of the occult precipitation in the selected mountainous and urban areas of the Czech Republic. In -: 3rd International Conference on Fog, Fog Collection and Dew, Cape Town, 11.10.-15.10.2004. Proceedings, s. 1 -4. Cape Town

Fottová, D. (2004): Usazené srážky jako významný příspěvek k atmosférické depozici ve vybraných horských a urbanizovaných oblastech ČR. In Šír, M. (ed.): Atmosférická depozice 2004, s. 95-101. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd ČR. Neuveden. ISBN 80-02-01659-9

Fottová, D. (2007): Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmárnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 18 s. MS archiv MŽP

Fottová, D. - Erbanová, L. - Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Hejnák, J. - Tesař, M. (2007): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 17 s. MS Archiv ĆGS a MŹP

Fottová, D. - Hruška, J. - Krám, P. - Skořepa, J.,ml. (2009): Ćtrnáct let sledování sítě malých povodí GEOMON z hlediska řešení problémů klimatické změny. In Ivan Holoubek: Ovzduší 2009, s. 196-200. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 978-80-210-4829-4

Fottová, D. - Hruška, J. - Krám, P. - Skořepová, I. - Štěpánová, M. - Novák, M. (2010): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 94 s. MS Ministerstvo životního prostředí

Fottová, D. - Hruška, J. - Vlček, L. (1999): Geomon Polomka 1994 - 1998: Sledování látkových toků na malém povodí Polomky. In -: Prales Polom. Sborník prací Železné hory, s. 36. – Společnost přátel Železných hor. Nasavrky. ISBN 80-86143-15-5

Fottová, D. - Krám, P. - Hruška, J. - Lamačová, A. - Chuman, T. - Bůzek, F. - Skořepová, I. - Oulehle, F. - Novák, M. - Navrátil, T. - Majer, V. - Zemanová, L. - Tesař, M. - Šír, M. - Hejnák, J. - Branžovský, A. - Štěpánová, M. (2011): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 254 s. MS Ministerstvo životního prostředí ČR

Fottová, D. - Krám, P. - Navrátil, T. - Skořepa, J.,ml. - Skořepová, I. (2006): Twelve years of hydrochemical monitoring of the GEOMON network, Czech Republic. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 84. – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Fottová, D. - Navrátil, T. - Krám, P. (2005): The monitoring network GEOMON - 10 years of data. 7th International Conference Acid Rain 2005 Abstracts (eds. Hunová I. et al.), s. 536. – Český hydrometeorologický ústav Praha. Praha. ISBN 80-86690-25-3

Fottová, D. - Navrátil, T. - Krám, P. - Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. (2005): Zpráva o realizaci projektu VaV-1D/2/16/II/04 'Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém'. 58 s

Fottová, D. - Navrátil, T. - Krám, P. - Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Cudlín, P. (2006): Fottová , D. et al.(2006): Územní aspekty a dlouhodobý monitorovací systém. Závěrečná zpráva projektu MŽP VaV-1D/2/16/II/04, 63.str. Archiv MŽP. Závěrečná zpráva, 63 s. MS Archiv MŽP

Fottová, D. - Oulehle, F. - Tesař, M. - Benčoková, A. - Erbanová, L. - Hruška, J. - Krám, P. - Bůzek, F. - Hejnák, J. (2008): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 48 s. MS Archiv ĆGS a MŹP

Fottová, D. - Tesař, M. - Krám, P. - Oulehle, F. - Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Benčoková, A. (2009): Hodnocení dopadů klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. Závěrečná zpráva, 44 s. MS Archiv MŽP, archiv ČGS

Fottová, D. - Štěpánová, M. - Krám, P. - Tesař, M. (2012): 17 years of biogeochemical monitoring in the GEOMON network of small catchments, Czech Republic. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: Biogeomon 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 96. – University of Maine. Villanova. ISBN 978-0-87723-108-0

Fottová, D. – Branžovský, A. – Buchtele, J. – Hejnák, J. – Hnilica, J. – Kopáček, J. – Navrátil, T. – Němečková, S. – Polívka, J. – Šípek, V. – Šír, M. – Tesař, M. – Bohdálková, L. – Budilová, L. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Čuřík, J. – Dvořák, I. – Hruška, J. – Chuman, T. – Jačková, I. – Krám, P. – Lamačová, A. – Lněničková, Z. – Majer, V. – Novák, M. – Skořepová, I. – Oulehle, F. – Štěpánová, M. – Válková, I. (2013): Hodnocení vlivu klimatických změn na hydrologickou bilanci a návrh praktických opatření ke zmírnění jejich dopadů. neuveden. 36 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hejnák, J. - Fottová, D. - Dvořák, I. (2011): Návrhy ekostabilizačních opatření pro územní plán Vimperska. 5. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hejnák, J. - Fottová, D. - Dvořák, I. (2011): Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Liz. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hejnák, J. - Fottová, D. - Dvořák, I. (2011): Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Lysina. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hejnák, J. - Fottová, D. - Dvořák, I. (2011): Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí Pluhův bor. 4. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hejnák, J. - Fottová, D. - Dvořák, I. (2011): Návrhy ekostabilizačních opatření v povodí U dvou louček. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Praha

Hrkal, Z. - Fottová, D. - Rosendorf, P. (2009): The Relationship between the Quality of Ground Waters and the Forest Cover in Regions Affected by High Levels of Acid Atmospheric Deposition – a Case Study of the Krušné Hory Mts.,Czech Republic. – Polish Journal of Environmental Studies 18, 6, 1001-1010. ISSN 1230-1485

Hrkal, Z. - Prchalová, H. - Fottová, D. (2006): Trends in Impact of Acidification on Groundwater Bodies in the Czech Republic; An Estimation of Atmospheric Deposition at the Horizon 2015. – Journal of Atmospheric Chemistry 53, leden, 1-12. ISSN 0167-7764. DOI 10.1007/s10874-006-0911-0

Hruška, J. - Fottová, D. - Krám, P. (2008): Recovery from acidification as predicted by the MAGIC model for 14 forested catchments in the Czech Republic. In neuveden: Geophysical Research Abstracts, s. neuvedeno. – European Geosciences Union. Neuveden

Hruška, J. - Fottová, D. - Vlček, L. (2001): GEOMON Polomka - nový přístup ke studiu změn atmosférické depozice. In -: Železné hory - sborník prací č.10. Pracovní seminář u příležitosti 10. výročí vyhlášení CHKO Železné hory, s. 42. – Neuveden. Neuveden. ISBN 80-902400-8-9

Hruška, J. - Fottová, D. - Šach, F. - Černohous, V. (2000): Změny chemismu a povrchových vod v důsledku dlouhodobé acidifikace Orlických hor. In -: Lesnické hospodaření v imisní oblasti Orlických hor- sborník referátů z celostátního semináře, s. 13. – Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti Opočno. Opočno. ISBN 80-902615-9-0

Hruška, J. - Krám, P. - Oulehle, F. - Fottová, D. (2009): Biomass removal will significantly decrease soil base saturation in acidified ecosystems. In Ukonmaanaho L., Nieminen T.M., Starr M: Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON, Conference Programme and Abstracts, svazek 128. s. 471. – Finnish Forest Research Institute. Vantaa. ISBN 978-951-40-2177-0

Hruška, J. - Majer, V. - Fottová, D. (2006c): Vliv kyselé depozice na chemismus povrchových vod v Krkonoších. Opera Corcontica, s. 95-110. – Správa Krkonošského národního parku. Vrchlabí. ISBN 80-86418-58-8

Hruška, J. - Majer, V. - Krám, P. - Oulehle, F. - Kopáček, J. - Vrba, J. - Fottová, D. (2009): Účinky kyselého deště na lesní a vodní ekosystémy. 3. Okyselení potoků a jezer. – Živa 2009, 4, 189-192. ISSN 0044-4812

Krám, P. - Beudert, B. - Červenková, J. - Čech, J. - Váňa, M. - Fottová, D. - Dieffenbach-Fries, H. (2008): Daily streamwater runoff characteristics from the ICP IM catchments (CZ01, CZ02, DE01) in the Bohemian Massif. – The Finnish Environment Neuveden, 28, 39-47. ISSN 1238-7312

Krám, P. - Fottová, D. (2007): Charakteristiky denních povrchových odtoků ze 14 lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005. In Jakubíková A., Broža V., Szolgay J: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích, s. 61-68. – České vysoké učení technické, Slovenská vedeckotechnická spoločnosť. Praha. ISBN 978-80-01-03960-1

Krám, P. - Fottová, D. (2007): Charakteristiky denních povrchových odtoků ze čtrnácti lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005. 267 s. MS Archív České geologické služby Praha, Geofond Praha, Knihovna Ústavu pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky

Krám, P. - Fottová, D. (2008): Extrémy denních odtoků ze sítě lesních povodí GEOMON. In Šír Miroslav, Tesař Miroslav, Lichner Lubomír: Hydrologie malého povodí 2008, s. 155-161. – Ústav pro hydrodynamiku Akademie věd České republiky. Praha. ISBN 978-80-87117-03-3

Krám, P. - Fottová, D. - Beudert, B. - Váňa, M. - Červenková, J. - Čech, J. - Dieffenbach-Fries, H. (2009): Runoff from the ICP IM catchments in the Bohemian Massif. In Váňa Milan, Holoubek Ivan: 20 years of Košetice Observatory, Part 2, s. 61-69. – Czech Hydrometeorological Institute. Prague. ISBN 978-80-86690-69-8

Krám, P. - Oulehle, F. - Hruška, J. - Fottová, D. (2007): Vztah mezi chemickým složením povrchových vod, půd a listoví podle imisního gradientu v České republice. Závěrečná zpráva, 84 s. MS Česká geologická služba, Praha

Krám, P. - Traister, E. - Kolaříková, K. - Oulehle, F. - Fottová, D. (2009): Limnologie tekoucích vod devíti vybraných povodí sítě GEOMON. In Kropfelová L., Šulcová J: Sborník příspěvků XV. konference České limnologické společnosti a Slovenskej limnologickej spoločnosti, s. 146-149. – Česká limnologická společnost. Praha. ISBN 978-80-254-4698-0

Krám, P. - Traister, E. - Kolaříková, K. - Oulehle, F. - Fottová, D. (2009): Stream benthic macroinvertebrates of nine selected catchments of the Czech GEOMON network. In Ukonmaanaho L., Nieminen T.M., Starr M: Working Papers of the Finnish Forest Research Institute, 6th International Symposium on Ecosystem Behaviour BIOGEOMON, Conference Programme and Abstracts, svazek 128. s. 61. – Finnish Forest Research Institute. Vantaa. ISBN 978-951-40-2177-0

Krám, P. - Traister, E. - Kolaříková, K. - Oulehle, F. - Skořepa, J.,ml. - Fottová, D. (2008): Potoční makrozoobentos devíti vybraných povodí sítě GEOMON. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 neuveden, srpen, 160-166. ISSN 0514-8057

Lamačová, A. – Hruška, J. – Krám, P. – Fottová, D. (2012): Projections of water balance changes in nine forested Czech catchments as a result of anticipated climate change. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 149. – University of Maine. Orono. ISBN 978-0-87723-108-0

Lamačová, A. – Hruška, J. – Krám, P. – Stuchlík, E. – Farda, A. – Chuman, T. – Fottová, D. (2014): Runoff trends analysis and future projections of hydrologic patterns in small forested catchments. – Soil & Water Research 9, 4, 169-181. ISSN 1801-5395

Minarik, L. - Skřivan, P. - Novak, J. - Fottová, D. - Navrátil, T. (2003): Distribution, cycling and impact of selected inorganic contaminants in ecosystem of the Lesni potok catchment, the Czech Republic. – Ekologia - Bratislava 22, 3, 305-322. ISSN 1335-342X

Navrátil, T. - Fottová, D. - Hruška, J. - Krám, P. - Oulehle, F. - Štěpánová, M. (2012): Trends in Stream Water Chemistry within GEOMON Network in the Czech Republic. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: Biogeomon 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 173. – Villanova Univeristy 2012. Villanova. ISBN 978-0-87723-108-0

Navrátil, T. - Fottová, D. - Krám, P. (2005): Zhodnocení atmosférické depozice v rámci monitorovací sítě GEOMON v období 1994-2003. In -: Ovzduší 2005, s. 274-275. – Masarykova univerzita. Brno. ISBN 80-210-3688-5

Navrátil, T. - Fottová, D. - Půlkrábková, M. - Krám, P. (2006): Stream water recovery in the Czech Republic - Results from the GEOMON network of catchments. In Crow S,, Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, s. 157. – Czech Geological Survey. Prague. ISBN 80-7075-662-4

Navrátil, T. - Skřivan, P. - Fottová, D. (2000): Human- and climate- induced changes in the surface stream activity affecting the element cycling. In Svojtka M: Geolines, svazek 11. s. 45-47. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Novák, M. - Bůzek, F. - Harrison, A. - Přechová, E. - Jačková, I. - Fottová, D. (2003): Similarity between C,N and S stable isotope profiles in European spruce forest soils: Implications for the use of delta S-34 as a tracer. – Applied Geochemistry 18, 5, 765-779. ISSN 0883-2927

Novák, M. - Erbanová, L. - Fottová, D. - Cudlín, P. - Kuběna, A. (2011a): Behaviour of arsenic in forested catchments following a high-pollution period. – Environmental Pollution 159, 1, 204-211. ISSN 0269-7491. DOI 10.1016/j.envpol.2010.09.002

Novák, M. - Erbanová, L. - Fottová, D. - Voldřichová, P. - Přechová, E. - Bláha, V. - Veselovský, F. - Krachler, M. (2010b): Increasing arsenic concentrations in runoff from 12 small forested catchments (Czech Republic, Central Europe): Patterns and controls. – Science of the Total Environment 408, 17, 3614-3622. ISSN 0048-9697. DOI 10.1016/j.scitotenv.2010.04.016

Novák, M. - Fottová, D. (2001): Geogenic and atmogenic sulfur in forested catchments: The isotope mass balance approach. In -: Water-Rock Interaction, s. 1561-1564. – A.A.Balkema. Rotterdam. ISBN 90 2651 824 2

Novák, M. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Fottová, D. - Mitchell, M. J. (2006): Sulfate oxygen isotopes in Central European forests and wetlands. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Novák, M. - Jačková, I. - Zemanová, L. - Fottová, D. - Přechová, E. - Bůzek, F. - Erbanová, L. (2009): Controls on sulfur content in tree rings of Norway spruce and European beech at a heavily polluted site. – Geochemical Journal 43, jaro, e1-e4. ISSN 0016-7002

Novák, M. - Kirchner, J. W. - Fottová, D. - Přechová, E. - Jačková, I. - Krám, P. - Hruška, J. (2005): Isotopic evidence for processes of sulfur retention/release in 13 forested catchments spanning a strong pollution gradient (Czech Republic, central Europe). – Global Biogeochemical Cycles 19, 4, Art.No.GB4012. ISSN 0886-6236

Novák, M. - Mitchell, M. J. - Jačková, I. - Bůzek, F. - Schweigstillová, J. - Erbanová, L. - Přikryl, R. - Fottová, D. (2007): Processes affecting oxygen isotope ratios of atmospheric and ecosystem sulfate in two contrasting forest catchments in Central Europe. – Environmental Science & Technology 41, 3, 703-709. ISSN 0013-936X

Novák, M. - Míková, J. - Krachler, M. - Košler, J. - Erbanová, L. - Přechová, E. - Jačková, I. - Fottová, D. (2010a): Radial distribution of lead and lead isotopes in stem wood of Norway spruce: A reliable archive of pollution trends in Central Europe. – Geochimica et Cosmochimica Acta 74, 15, 4207-4218. ISSN 0016-7037. DOI 10.1016/j.gca.2010.04.059

Novák, M. - Štěpánová, M. - Jačková, I. - Vile, M. A. - Wieder, K. - Bůzek, F. - Adamová, M. - Erbanová, L. - Fottová, D. - Komárek, A. (2014): Isotopic evidence for nitrogen mobility in peat bogs. – Geochimica et Cosmochimica Acta 133, May, 351-361. ISSN 0016-7037. DOI 10.1016/j.gca.2014.02.021

Novák, M. – Fottová, D. – Štěpánová, M. – Bohdálková, L. – Pačes, T. (2014): Toxické olovo v lesních povodích. – Vesmír 93, září, 519-521. ISSN 0042-4544

Novák, M. – Gebauer, G. – Thoma, M. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Jačková, I. – Bůzek, F. – Bárta, J. – Šantrůčková, H. – Fottová, D. – Kuběna, A. A. (2015): Denitrification at two nitrogen-polluted, ombrotrophic Sphagnum bogs in Central Europe: Insights from porewater N2O-isotope profiles. – Soil Biology & Biochemistry 81, February, 48-57. ISSN 0038-0717. DOI 10.1016/j.soilbio.2014.10.021

Novák, M. – Parra Suarez, S. – Gebauer, G. – Thoma, M. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Jačková, I. – Štěpánová, M. – Přechová, E. – Čuřík, J. – Veselovský, F. – Válková, I. – Bláha, V. – Fottová, D. – Komárek, A. (2018): Relationship between nitrogen isotope ratios of NO3- and N2O in vertical porewater profiles through a polluted rain-fed peat bog. – Soil Biology & Biochemistry 123, August, 7-9. ISSN 0038-0717. DOI 10.1016/j.soilbio.2018.04.022

Novák, M. – Veselovský, F. – Čuřík, J. – Štěpánová, M. – Fottová, D. – Přechová, E. – Myška, O. (2015): Nitrogen input into Sphagnum bogs via horizontal deposition: an estimate for N-polluted high-elevation sites. – Biogeochemistry 123, 1-2, 307-312. ISSN 0168-2563. DOI 10.1007/s10533-015-0076-5

Oulehle, F. - Krám, P. - Hruška, J. - Fottová, D. - McDowell, W. H. - Aitkenhead-Peterson, J. A. (2008): Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic. In AGU: AGU Fall Meeting Supplement, svazek 89(53). s. 434. – American Geophysical Union

Oulehle, F. - McDowell, W. - Aitkenhead-Peterson, J. - Krám, P. - Hruška, J. - Navrátil, T. - Bůzek, F. - Fottová, D. (2008): Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic. – Ecosystems 11, 3, 410-425. ISSN 1432-9840. DOI 10.1007/s10021-008-9130-7

Oulehle, F. - McDowell, W. - Aitkenhead-Peterson, J. - Krám, P. - Hruška, J. - Navrátil, T. - Bůzek, F. - Fottová, D. (2008): Long-term trends in stream nitrate concentrations and losses across watersheds undergoing recovery from acidification in the Czech Republic. Geophysical Research Abstracts, – European Geoscience Union. Vienna. ISBN 1029-7006

Oulehle, F. – Fottová, D. – Hruška, J. – Krám, P. – Štěpánová, M. – Váňa, M. (2014): Long-term hydrochemical monitoring in the Anenský Potok catchment as a part of the GEOMON network. In Váňa M., Dvorská A. et al: Košetice Observatory - 25 years, s. 87-93. – Czech Hydrometeorological Institute. Prague. ISBN 978-80-87577-40-0

Oulehle, F. – Myška, O. – Krám, P. – Hruška, J. – Fottová, D. (2015): Recovery from acidification in the Czech Republic between 1994-2014. In Burns D., Gay D: Acid Rain 2015 Proceedings. 9th International Conference on Acid Deposition. Successes Achieved and the Challanges Ahead. Rochester, New York, October 19-23, 2015, s. 234. – National Atmospheric Deposition Program Office. Illinois State Water Survey. Champaign. ISBN neuvedeno

Oulehle, F. – Zemek, F. – Lachmanová, Z. – Myška, O. – Novotný, J. – Vícha, Z. – Fottová, D. (2014): Dvacet let hydrologického a biogeochemického výzkumu povodí Červík v Beskydech. In Karel Brych, Miroslav Tesař: Hydrologie malého povodí 2014, s. 359-366. – Ústav pro hydrodynamiku AVČR, v.v.i. Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 978-80-02-02525-2

Pacl, A. - Fottová, D. - Hruška, J. - Smrčková, V. (2001): Hydrochemical balance in the forest tributary's catchment. Quality of the natural environment in the Czech Republic at the regional level Results of the Košetice Oservatory Eds.: Váňa Milan, Ivan Holoubek et al, s. 155-158. – Neuveden. Praha. ISBN 80-85813-88-2

Procházka, V. – Žáček, M. – Fottová, D. – Matějka, D. – Štěpánová, M. (2011): Některé vztahy mezi chemickým zvětráváním melechovského granitu a látkovou bilancí malého povodí Loukov. – Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy 51, podzim, 5-20. ISSN 0139-8172

Skořepová, I. - Beneš, S. - Fottová, D. - Skořepa, J.,ml. - Cimbálníková, B. - Jílek, P. (2006): Hodnocení potenciálu pro použití účinkového přístupu k zjišťování dálkového přenosu těžkých kovů založeného na výpočtech kritických zátěží. – Ochrana ovzduší neuveden, 5, 18-25. ISSN 1211-0337

Skořepová, I. - Fottová, D. - Skořepa, J.,ml. (2009): Příspěvek k odhadu účinků atmosférické depozice dusíku a síry. In Holoubek Ivan: Ovzduší 2009, s. 249-253. – Masarykova universita. Brno. ISBN 978-80-210-4829-4

Skořepová, I. - Skořepa, J. - Fottová, D. - Hruška, J. (2011): Czech Republic. In Slootweg J., Posch M., Hettelingh J-P: Progress in the Modelling of Critical Thresholds and Dynamic Modelling, including Impacts on Vegetation in Europe, CCE Status Report 2010, s. 131-136. – National Institute for Public Health and the Environment. Bilthoven. ISBN 978-90-6960-249-3

Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Beneš, S. - Fottová, D. (2007): Critical Loads of Nitrogen for Forest Ecosystems in the Czech Republic. 1 s. MS Poster na mezinárodním semináři za ČGS

Skořepová, I. - Skořepa, J.,ml. - Beneš, S. - Fottová, D. - Hruška, J. (2007): Czech Republic – The national database of nutriet nitrogen critical loads. In J. Slootweg, M. Posch, J.-P. Hettelingh (eds.): Critical Loads of Nitrogen and Dynamic Modelling, CCE Progress Report 2007, s. 129-132. – Netherlands Environmental Assessment Agency. Bilthoven, The Netherlands. ISBN 978-90-6960-175-5

Skořepová, I. – Fottová, D. – Hruška, J. (2011): Czech Republic. In Posch M., Slootweg J., Hettelingh, J.-H: Modelling Critical Thresholds and Temporal Changes of Geochemistry and Vegetation Diversity, s. 87-90. – National Institute for Public Health and the Environment. Bilthoven. ISBN 978-90-6960-254-7

Skřivan, P. - Minařík, L. - Burian, M. - Martínek, J. - Žigová, A. - Dobešová, I. - Kvídová, O. - Navrátil, T. - Fottová, D. (2000): Biogeochemistry of beryllium in an experimental forested landscape of the Lesní potok catchment in Central Bohemia, Czech Republic. In Svojtka M: Geolines, svazek Neuveden. s. 41-62. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. ISBN 1210-9606

Tesař, M. - Fottová, D. - Eliáš, V. - Šír, M. (2000): Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition in Bohemian Forest. – Silva Gabreta 2000, 4, 87-95. ISSN 1211-7420

Tesař, M. - Šír, M. - Fottová, D. (2001): Occult precipitation as an important input into the mountainous catchments of the Czech Republic. In -: Proceedings of the International Conference on Interdisciplinary Approaches in Small Catchment Hydrology: Monitoring and Research, s. 222-225. – Neuveden. Neuveden. ISBN 80-968480-6-2

Tesař, M. - Šír, M. - Fottová, D. (2004): Usazené srážky na Šumavě. In -: Aktuality šumavského výzkumu II: sborník z konference, s. 79-83. – Správa NK a CHKO Šumava. Vimpek

Tesař, M. - Šír, M. - Fottová, D. (2005): Occult precipitation as an important contribution to the wet deposition - observation and evaluation in the Czech Republic. 7th International Conference on Acid Deposition ?ACID RAIN 2005?, Prague, Czech Republic, June 12-17, 2005, Conference Abstract, Eds. Hůnová, I., Ostatnická, J., Dostálová, Z., Navrátil, T, s. 134. – Český hydrometeorologický ústav. Praha. ISBN 80-86690-25-3

Tesař, M. - Šír, M. - Fottová, D. (2005): Usazené srážky a chemismus malého horského povodí. In Šír, M., Lichner, L., Tesař, M., Holko, L. (eds): Hydrologie malého povodí 2005, Praha 14.-15.9. 2005, s. 343-350. – neuveden. Praha. ISBN 80-02-01754-4

Tesař, M. - Šír, M. - Fottová, D. (2007): Occult precipitation as a factor affecting water and mass balance in the headwater region in the Czech Republic. In Biggs,A. et al: Occult precipitation as a factor affecting water and mass balance in the headwater region in the Czech Republic, s. 181-184. – Pontificia Universidad Católica de CHile, Instituto de Geografia. La Serena

Tesař, M. - Šír, M. - Fottová, D. - Eliáš, V. - Fišák, J. (2001): Cloud and fog water deposition and its hydrological and ecological importance in selected regions of the Czech Republic. In Schemenauer, R.S. and Puxbaum, H. (eds.): 2nd International Conference on Fog and Fog Collection, St. John´s, Canada, July 15-20, 2001. Proccedings, s. 153-156. Canada. ISBN 0-9683887-1-X

Tesař, M. - Šír, M. - Fottová, D. - Harčarik, J. (2004): Vstup vody a znečištění z vodního aerosolu v mlze v horské oblasti Krkonoš : časová variabilita. In -: Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004, s. 13-16. – Česká aerosolová společnost. Praha. ISBN 80-86186-11-3

Tesař, M. - Šír, M. - Kulasová, A. - Fottová, D. - Eliáš, V. (2000): Usazené srážky jako významný příspěvek k vodní a látkové bilanci malého horského povodí. In J. Bucek a M. Tesař: Hydrologické dny 2000 - Nové podněty a vize pro příští století, – neuveden. Praha. ISBN 80-85813-76-9

Traister, E. M. – McDowell, W. H. – Krám, P. – Fottová, D. – Kolaříková, K. (2013): Persistent effects of acidification on stream ecosystem structure and function. – Freshwater Science 32, 2, 586-596. ISSN 2161-9549. DOI 10.1899/12-130.1

Vach, M. - Fišák, J. - Navrátil, T. - Fottová, D. - Špičková, J. - Skřivan, P. (2004): The Precipitation Chemistry over Central Bohemia: Attempt to Estimate the Sources and Pathways. – Studia geophysica et geodaetica 48, 4, 791-809. ISSN 0039-3169

Šach, F. - Fottová, D. - Balcar, V. - Černohous, V. - Kacálek, D. - Nárovec, V. (1999): Mohou imise i dnes škodit lesním porostům v Orlických horách?. – Lesnická práce 78, 10, 452. ISSN 0322-9254

Štěpánová, M. - Novák, M. - Fottová, D. - Houle, D. - Erbanová, L. - Štěpánová, M. (2006): Sulfur retention in various compartments of forest ecosystems along a pollution gradient. In Crow S., Kelzer S., Kothwala D: Biogeomon, 5th International Symposium on Ecosystem Behaviour. Conference program and abstracts, – Česká geologická služba. Praha. ISBN 80-7075-662-4

Štěpánová, M. – Novák, M. – Zemanová, L. – Chrastný, V. – Fottová, D. (2012): Atmogenic Pb in small forest catchments of Central Europe - The mass balance and isotope approaches. In Fernanez I.J., Norton S.A., Wilson T.A: BIOGEOMON 2012, 7th International Symposium on Ecosystem Behavior, Conference Program and Book of Abstracts, s. 230. – Villanova University. Villanova. ISBN 978-0-87723-108-0

© Daniela Fottova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top