Change language to CzechEnglish Selected
Mgr. Alice Zavřelová, Dis.
Česká geologická služba
Pobočka Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429200
fax: +420543212370
alice.zavrelova@geologycz

Recent papers

Buriánek, D. - Hanžl, P. - Melichar, R. - Zavřelová, A. (2006): Vznik a vývoj metagranitů svrateckého krystalinika. – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005 13, září, 84-88. ISSN 1212-6209

Hanžl, P. - Burianková, K. - Bešta, J. - Blažková, Š. - Břízová, E. - Dosbaba, M. - Fürych, V. - Kirchner, K. - Kryštofová, E. - Lysenko, V. - Pertoldová, J. - Roštínský, P. - Rýda, K. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. - Tajčmanová, L. - Vít, J. - Zavřelová, A. - Žáčková, E. (2006): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 24-113 Nové Město na Moravě a přilehlé části listů 24-114 Dalečín a 24-131 Bobrová. neuveden. 73 s. – Česká geologická služba. Brno

Zavřelová, A. - Melichar, R. - Soejono, I. - Verner, K. - Tajčmanová, L. (2006): Tectonometamorphic Evolution of the Svratka Crystalline Complex (NE ): Evidence for Wrench-Dominated Transpression along the NE Margin of the Variscan Orogenic Root. In Svojtka M: Geolines, s. 138. – Institute of Geology, Academy of Sciences of the Czech Republic. Praha. ISBN 1210-9606

Zavřelová, A. - Verner, K. (2009): Magnetické stavby a mechanismy vmístění granitoidů pně Čeřínku (Moldanubický plutonický komplex). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku 16, podzim, 121-124. ISSN 1212-6209

Zavřelová, A. - Verner, K. - Melichar, R. (2009): Magnetic fabric of the Čeřínek Stock (Moldanubian Plutonic Complex). In Rohling H.G., Linnemann U., Lange J.M: GeoDresden 2009-Geologie der Böhmischen Masse. Kurzfassungen der Vorträge und Poster, svazek 63. s. 156. – Deutsche Gesellschaft für Geowissenschaften. Hannover. ISBN 978-3-510-49210-7

© Alice Zavřelová, CGS            Extranet      Intranet    Login        Help    Print   Send link   Top