Mgr. Aleš Havlín, Ph.D.
Czech Geological Survey
Branch Brno
Leitnerova 22
658 69 Brno
tel: +420543429252
ales.havlin@geologycz
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Gajdošová, Z. – Havlín, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, R. – Štrupl, V. – Šanderová, J. (2019): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení přenosové soustavy, 2019. 8 s. MS Archiv ČGS Praha

Baldík, V. - Havlín, A. - Krejčí, O. (2006): Svahové nestability vzniklé jako důsledek extrémního jarního tání v březnu a dubnu 2006. MS MŽP, ČGS Brno, Krajský úřad Zlínský

Baldík, V. - Havlín, A. - Paleček, M. (2012): Mapa geodynamických jevů 1:25 000, list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-33-01 Bunč. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Baroň, I. - Havlín, A. - Novotný, R. (2007): Dokumentace svahových deformací v oblasti vodní nádrže Šance (Moravskoslezké Beskydy) v rámci programu ISPROFIN. In Hradecký J., Pánek T: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce, – Ostravská univerzita v Ostravě. Ostrava. ISBN 978-80-7368-296-5

Bednarik, M. – Havlín, A. – Kralovičová, L. – Trangoš, I. (2014): Úspešnosť hodnotenia zosuvného hazardu vzhľadom na použitú mierku a metódu. In Datel, J. V., Hauerová, J., Novotný, J: Sborník příspěvků XIV. Hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a Výzvy; Sborník příspěvků II. Inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. –Technická univerzita v Liberci, s. 158. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Buriánek, D. - Bubík, M. - Franců, J. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Gilíková, H. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Kunceová, E. - Müller, P. - Otava, J. - Paleček, M. - Pecina, V. - Poul, I. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, Z. - Šrámek, J. - Petrová, P. - Verner, K. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. Závěrečná zpráva, 257 s. MS Česká geologická služba

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Poul, I. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Šimůnek, Z. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany. neuveden. 170 s. – Česká geologická služba. Praha

Buriánek, D. – Bubík, M. – Franců, J. – Fürychová, P. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Gilíková, H. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Verner, K. – Vít, J. (2020): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 list 24-342 Brno-jih. neuveden. 206 s. – Česká geologická služba. Praha

Bůžek, J. – Šikula, J. – Havlín, A. (2017): Metodika kategorizace svahových nestabilit ohrožujících dopravní koridory. Česká republika

Dostalík, M. – Havlín, A. (2019): Gruzie - prezentace projektu rozvojové spolupráce na akci Dne Země s ČGS. 27.4.2019. Klárov 131/3, 118 21 Praha 1

Dostalík, M. – Havlín, A. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, J. – Novotný, R. – Malík, J. – Roháč, J. (2018): Práce ČGS v Gruzii - Propagační video. Česká geologická služba

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. (2016): Projekt mezinárodní spolupráce 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Poster

Dostalík, M. – Havlín, A. – Malík, J. – Kycl, P. – Novotný, R. – Baldík, V. (2016): Leták: Project Georgia in Geologycal Hazards - Evaluation of landslide susceptibility in the mountains part of Georgia on the example of endangered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Popularizační leták

Dostalík, M. – Novotný, J. – Havlín, A. – Baldík, V. – Malík, J. – Novotný, R. – Kycl, P. (2018): Katastrofický kamenitý přívalový proud (debris flow) v soutěsce Dariali v Gruzii v roce 2014 (prezentace na konferenci). In Pavla Tomanová Petrová: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce - Svahové deformace a pseudokras, 10. ročník, Mikulov 10-12. dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Fiferna, P. – Froňková, K. – Man, O. – Venera, Z. – Mixa, P. – Pašava, J. – Budil, P. – Hradecký, P. – Nývlt, D. – Rapprich, V. – Kříbek, B. – Hanžl, P. – Babůrek, J. – Havlín, A. (2017): Česká geologická služba v zahraničí. Vlastivědné muzeum Jesenicka, Jeseník

Geršl, M. - Kalenda, P. - Havlín, A. - Duras, R. (2007): Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln a vrtný průzkum v okolí Hranické Propasti (Hranický kras). – Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 14, listopad, 92-94. ISSN 1212-6209

Hadacz, R. – Havlín, A. (2022): Hydrogeologické monitorovací vrty v rámci sesuvných území jako doplněk komplexních informací o deformacích na vybraných lokalitách. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Praha

Hanžl, P. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Dolníček, Z. - Dvořák, I. - Fürychová, P. - Havlín, A. - Hrdličková, K. - Kociánová, L. - Konečný, F. - Krejčí, O. - Krejčí, Z. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Paleček, M. - Pecina, V. - Pecka, T. - Poul, I. - Rez, J. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Slobodník, M. - Šrámek, J. - Tomanová Petrová, P. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Závěrečná zpráva, 188 s. MS Česká geologická služba

Hanžl, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Dolníček, Z. – Dvořák, I. – Fürychová, P. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Kociánová, L. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, Z. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Poul, I. – Sedláčková, I. – Skácelová, D. – Skácelová, Z. – Slobodník, M. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2020a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 24-324 Brno-sever. Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000. 152 s. – Česká geologická služba. Praha

Havlín Nováková, D. - Havlín, A. (2007): Komplexní zhodnocení geofaktorů území listu Halenkov, 25-411. In Fĺaková, R.- Krčmář, D: Zborník 14. Slovenská hydrogeologická konferencia 'Hydrogeológia a kvalita života', s. 84-86. – SAH, Katedra hydrogeológie Prf. UK v Bratislavě. Bratislava. ISBN 978-80-969342-3-2

Havlín Nováková, D. - Havlín, A. - Konečný, F. - Müller, P. (2011): Možnosti kontaminace podzemních vod z neodpálených náložek TNT po neuskučněném geofyzikálním průzkumu v katastru obce Halenkovice. In Rapantová N: Hydrogeochémia ´11. XIII. ročník mezinárodní vědecké konference : 14.-15.6.2011, Ostrava, s. 9-12. – Vysoká škola báňská-Technická univerzita Ostrava, Institut geologického inženýrství. Ostrava. ISBN 978-80-248-2441-3

Havlín Nováková, D. - Kryštofová, E. - Havlín, A. - Novotný, R. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Havlín Nováková, D. – Španihel, V. – Havlín, A. (2022): Occurrence of tornadoes, floods and drought and their effect on nuclear installation in Czech republic. 14 – 18th November 2022. TM Climate change,IAEA Vienna

Havlín, A. (2006): Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě. In Cempírek J: Studentská geologická konference 2006, sborník abstraktů, s. 10-11. – Ústav geologických věd. Přírodov.fak.MU Brno a Ćeská geologická společnost. Brno

Havlín, A. (2006): Sezónní sesuvné jevy na jaře 2006 ve flyšovém pásmu Západních Karpat na Moravě. In Cempírek, J: Studentská geologická konfrence 2006, sborník abstraktů, – PřF MU Brno, Čes. geol. spol. Brno

Havlín, A. (2006): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Bardějov

Havlín, A. (2007): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Bardějov

Havlín, A. (2007): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-24-13,14. 10 s. MS A. Havlín

Havlín, A. (2007): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-24-17. 5 s. MS A. Havlín

Havlín, A. (2007): Základní geologická mapa ČR 1:25 000, list 25-411 Halenkov. neuveden. 1 s. – MS archiv Česká geologická služba. Praha

Havlín, A. (2007): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 24-44-09. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. (2007): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 24-44-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Landslide hazard assessment along the main road E 50 in Chriby highlands. In Bazarnik J., Majka J., Szewczyk E: IXth International Geological Conference of Ph.D. Studemts and Young Scientis Zawoja-Herlany, – Faculty of Geology, Geophysics and Enviromental Protection, AHG - University of Science and Technology, Krakow. Zawoja - Herlany. ISBN 978-83-60958-10-0

Havlín, A. (2008): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Bardějov

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 24-44-04. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-31-05. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-31-10. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-31-15. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2008): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-44-14. Projekt geologických prací. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. (2009): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Bardějov

Havlín, A. (2010): Hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů. – Geotechnika 13, 3-4, 3-9. ISSN 1211-913X

Havlín, A. (2010): Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby. 29.11.2010. Univerzita Komenského, Bratislava

Havlín, A. (2010): Terénny kurz inžinierskej geológie. 6 dní. Turčianské Teplice

Havlín, A. (2011): Terénny kurz inžinierskej geológie. 4 dny. Chmiňanská Nová Ves

Havlín, A. (2012): Hodnocení sesuvného rizika pro liniové stavby. Dizertační práce. 144 s. MS Univerzita Komenského Bratislava, Přírodovědecká fakulta

Havlín, A. (2013): Vybrané poznatky získané při hodnocení sesuvného hazardu v modelovém území prostředí Flyšového pásma Západních Karpat. In Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras 22.-24. 5. 2013, Bischofstein, Skály u Teplic nad Metují, Sborník abstraktů, exkurzní průvodce, s. 1. – Svahovky, o.s., Správa CHKO Broumovsko, ÚSMH AV ČR. Praha

Havlín, A. (2014): Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti. 16.12.2014. Katedra inžinierskej geológie. Prírodovedecká f. Univerzita Komenského BA

Havlín, A. (2014): Svahové nestability vzniklé při povodních v červnu 2013 v Jihomoravském kraji. In Datel, J. V., Hauerová, J., Novotný, J: Sborník příspěvků XIV. Hydrogeologického kongresu Průzkum, využívání a ochrana podzemní vody: nové úkoly a Výzvy; Sborník příspěvků II. Inženýrskogeologického kongresu Role inženýrského geologa v současnosti. – Technická univerzita v Liberci, s. 157. – Technická univerzita v Liberci, Česká asociace hydrogeologů, Česká asociace inženýrských geologů. Liberec. ISBN 978-80-903635-4-0

Havlín, A. (2014): Svahové nestability vzniklé při zvýšených srážkových úhrnech v červnu 2013 v Jihomoravském kraji. 16.12.2014. Katedra inžinierskej geológie. Prírodovedecká f. Univerzita Komenského BA

Havlín, A. (2015): Gruzie tajemná. 17. 12. 2015. Česká geologická služba, Leitnerova 22, Brno

Havlín, A. (2016): Gruzie a Česká republika - zahraniční rozvojová spolupráce v geologii. 10. 3. 2016. Ústav geologických věd, PřF Masarykova Univerzita Brno, Kotlářská 2

Havlín, A. (2017): Modelování stability svahu v programu GEO 5. Brno

Havlín, A. (2018): IG Workshop 2018. Brno

Havlín, A. (2018): Náchylnost k sesouvání x sesuvný hazard x sesuvné riziko. 90 minut. Brno

Havlín, A. (2019): Example of thermal water utilization in the Czech Republic. 1 s. MS https://geoera.eu/blog/thermal-water-czech-republic

Havlín, A. (2019): Sesuvy v Gruzii. 17.9.2019. Brno

Havlín, A. (2020): Halenkovice - likvidace 2 vrtů po monitoringu (finální ukončení GP Halenkovice TNT). Závěrečná zpráva, 23 s. MS MS Archiv ČGS Praha

Havlín, A. (2021): Kvantitativní a kvalitativní hodnocení alternativní trasy dálnice vrchovinou Chřiby. Rigorózní práce. 96 s. MS MS Archiv UK Bratislava

Havlín, A. (2021): Luhačovice mineral springs. 1 s. MS https://geoera.eu/blog/luhacovice-mineral-springs/

Havlín, A. (2022): HG workshop, 2. ročník. Rohanov

Havlín, A. (2022): Hydrometrování. 11.10.2022. Rohanov

Havlín, A. (2022): Svahové nestability a Česká geologická služba. 90 minut. U3V HGF, Hornicko-geologická fakulta, VŠB-Technická univerzita Ostrava

Havlín, A. - Adamová, M. - Bubík, M. - Havlín Nováková, D. - Kolejka, V. - Kašperáková, D. - Pecina, V. - Novotný, R. - Švábenická, L. - Baroň, I. (2007): Vysvětlivky ke geologické mapě ČR 1: 25 000, list 25-411 Halenkov. 50 s. MS Česká geologická služba

Havlín, A. - Bednarik, M. - Magulová, B. (2011): Hodnocení náchylnosti území k sesouvání pomocí logistické regrese: případová studie Chřiby. In Baroň I., Klimeš J., Krásný O., Míča L: Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník abstraktů a prezentací z konference, 25.-27. 5.2011 v Brně. FAST VUT & Svahovky, o.s, s. 1-35. – Neuveden. Brno

Havlín, A. - Bednarik, M. - Magulová, B. - Vlčko, J. (2011): Použití logistické regrese pro hodnocení náchylnosti k sesouvání ve střední části Chřibů (Česká republika). – Acta Geologica Slovaca 3, 2, 153-161. ISSN 1338-0044

Havlín, A. - Bednárik, M. - Urbanová, K. (2009): Hodnocení sesuvného rizika na slezsko - slovenském pomezí aneb sesuvy nerespektují státní hranice. In Ivo Baroň a Jan Klimeš: Svahové deformace a pseudokras. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně, s. 1-14. – ČGS & ÚSMH AV. Praha

Havlín, A. - Havlín Nováková, D. - Kryštofová, E. - Krejčí, O. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. - Konečný, F. (2008): Dobrotice – studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů zájmového území. Závěrečná zpráva, 18 s. MS archiv ČGS

Havlín, A. - Konečný, F. (2009): Park Rochus – studie inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů území. Závěrečná zpráva, 9 s. MS Archiv ČGS

Havlín, A. - Konečný, F. - Müller, P. (2009): Vliv neodpálených náloží TNT v prospekčních geofyzikálních vrtech v Halenkovicích na kvalitu podzemní vody. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 Neuveden, podzim, 273-275. ISSN 0514-8057

Havlín, A. - Neudert, O. (2003): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-32-02. 5 s. MS Česká geologická služba

Havlín, A. - Neudert, O. (2003): Vysvětlivky k účelové inženýrskogeologické mapě stabilitních poměrů 1:10 000, 25-32-07. 20 s. MS Česká geologická služba

Havlín, A. - Petrová, V. (2009a): Mapa náchylnosti území k porusění stability svahů 25-22-14. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009a): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-14. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009b): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 25-22-15. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009b): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 25-22-15. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009c): Mapa náchylnosti území k porušení stability svahů 26-13-01. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. - Petrová, V. (2009c): Účelová inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů 26-13-01. neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR. Brno

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti - Main Road. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti, Pipeline. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide inventory map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kurtsikidze, O. – Kycl, P. – Maisuradze, Z. – Malík, J. – Novotný, J. – Novotný, R. – Roháč, J. – Kašperáková, D. (2017): Ladslide susceptibility map, Municipality Dusheti. neuveden. 1 s. – Česká rozvojová agentura. Prague

Havlín, A. – Bednarik, M. – Magulová, B. (2013): Plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací s využitím map sesuvného hazardu. – Inžinierske stavby / Inženýrské stavby 60, 1, 46-48. ISSN 1335-0846

Havlín, A. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Malík, J. – Baldík, V. – Novotný, J. – Roháč, J. (2017): Projekt zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-5. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Havlín, A. – Dostalík, M. – Novotný, J. – Roháč, J. – Kycl, P. – Baldík, V. – Novotný, R. – Malík, J. – Čoupek, P. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2018): Zkušenosti získané při řešení projektu zahraniční rozvojové spolupráce: „Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti“. In Pavla Tomanová Petrová: Svahové deformace a pseudokras - 10.ročník. Sborník abstraktů a exkurzní průvodce. Mikulov, 10.-12.dubna 2018, – Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. – Hadacz, R. (2022): Hydrometrování malých a drobných vodních toků pro potřeby projektu Podzemní voda v krystaliniku. In Josef V. Datel, Petr Kycl : Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Praha

Havlín, A. – Hladík, V. (2020): Reuse of abandoned mines in the Czech Republic. 1 s. MS https://geoera.eu/blog/reuse-of-abandoned-mines-cz/

Havlín, A. – Kašperáková, D. – Šikula, J. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 7) D11 Hradec Králové - Trutnov, 03-44-04. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Krejčí, O. (2019): IG Workshop 2019. Brno

Havlín, A. – Krejčí, V. (2013): Mapa exodynamických jevů 1:10 000, list 25-31-21. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Havlín, A. – Krejčí, V. (2021): Dokumentační mapa svahových deformací 1 : 10 000. Dokumentační mapy svahových deformací 1 : 10 000. 1 s. – Česká geologická služba, Technologická agentura ČR. Praha

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. (2016): Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti. 21. 1. 2016. Česká geologická služba, Klárov 3, Praha

Havlín, A. – Kycl, P. – Malík, J. – Šikula, J. – Novotný, R. – Čoupek, P. – Dostalík, M. – Baldík, V. – Roháč, J. – Novotný, J. – Kašperáková, D. – Vaněček, M. – Semíková, H. – Bílý, P. – Novák, P. – Skálová, J. – Kelnar, L. – Michálková, J. – Bokeria, M. – Záruba, J. (2017): Evaluation of landslide susceptibility in the mountainous parts of Georgia on the example of engendered settlements, international roads and energy conduits in Dusheti municipality. Závěrečná zpráva, 206 s. MS Praha

Havlín, A. – Magulová, B. – Bednarik, M. (2013): Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 Neuveden, podzim, 323-327. ISSN 0514-8057

Havlín, A. – Novotná, J. (2021): HG workshop, 1. ročník. Solanec pod Soláněm

Havlín, A. – Prokop, O. – Jurenka, L. – Franců, J. (2017): Možnosti indikace oxidu uhličitého a metanu v půdním vzduchu jako indikátor migrace plynu z ložisek uhlovodíků a identifikace nedostatečně zlikvidovaných vrtů. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 1-2. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Havlín, A. – Šikula, J. (2017): Metodika určování sesuvného hazardu v prostředí ohroženém svahovými nestabilitami. Česká republika

Havlín, A. – Šikula, J. – Foretníková, M. (2013): Úloha ČGS v projektu: Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy. In Baroň I., Klimeš J., Krásný O. a Plná V: Svahové deformace a pseudokras 2013. Elektronický sborník abstraktů a prezentací, 22.-24. 5. 2013 hotel Bischofstein, s. 1-12. – Svahovky, o.s., Správa CHKO Broumovsko, ÚSMH AV ČR. Skály u Teplic n. Metují

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R35 Turnov - Jičín, 03-32-23. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R35 Turnov - Jičín, 03-32-24. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R35 Turnov - Jičín, 03-34-04. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R35 Turnov - Jičín, 03-34-09. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R35 Turnov - Jičín, 03-34-10. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 7) D11 Hradec Králové - Trutnov, 03-42-15. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 7) D11 Hradec Králové - Trutnov, 03-42-20. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 7) D11 Hradec Králové - Trutnov, 03-42-25. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 7) D11 Hradec Králové - Trutnov, 03-44-05. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 8) VRT Praha - Most, 12-12-01. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 8) VRT Praha - Most, 12-12-02. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Kašperáková, D. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 8) VRT Praha - Most, 12-12-03. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-16. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-17. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-18. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-21. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-22. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-23-23. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 1) I/13 D8-Děčín, 02-41-03. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-10. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-11. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-11. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 2) R49 Fryšták - Střelná, 25-43-01. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-12. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-17. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-18. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-22. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-23. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-24. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-32-25. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-34-05. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-41-21. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-43-02. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-43-06. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 3) R49 Fryšták - Střelná, 25-43-07. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-07. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-08. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-09. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-11. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-12. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-13. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 4) R48 Bělotín - Frýdek-Místek, 25-21-16. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 5) R55 Babice - Napajedla, 25-33-03. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 5) R55 Babice - Napajedla, 25-33-08. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-01. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-02. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-06. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-07. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-08. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-09. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-10. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-12. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-13. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-14. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-15. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-19. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-34-20. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-06. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-07. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-08. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-09. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-11. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-12. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-13. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Havlín, A. – Šikula, J. – Krejčí, V. (2017): Účelová mapa náchylností k sesouvání podél dopravních koridorů: 6) R35 Hradec Králové - Mohelnice, 14-43-14. neuveden. 1 s. – neuveden. Brno

Hladík, V. – Havlín, A. – Vondrouš, D. (2015): Konference Nízkouhlíková budoucnost ČR. Praha

Hradecký, P. - Kycl, P. - Šebesta, J. - Žáček, V. - Babůrek, J. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Ševčík, J. - Přichystal, A. - Mlčoch, B. - Alvarez, A. (2004): Estudio geológico de riesgos naturales alrededor de la ciudad Somoto, Departamento Madriz, Nicaragua. 100 s

Hradecký, P. - Žáček, V. - Kycl, P. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Mlčoch, B. - Babůrek, J. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Alvarez, A. (2004): Estudio geologico de riesgos naturales, Departamento Nueva Segovia Nicaragua.

Jirman, P. – Prokop, O. – Franců, J. – Bůzek, F. – Jurenka, L. – Havlín, A. – Janíková, B. (2019): Oxid uhličitý a metan v půdním vzduchu jako indikátor migrace plynu z ložisek uhlovodíků a nedostatečně zlikvidovaných vrtů. Výzkumná zpráva, 61 s

Kalenda, P. - Geršl, M. - Havlín, A. - Duras, R. (2007): Geofyzikální mapování metodou velmi dlouhých vln v okolí Hranické propasti - první výsledky. In Bosák P., Geršl M: Speleofórum 2007, s. 82-83. – Česká speleologická společnost. Praha. ISBN 1211-8397

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2007): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. 16 s. MS archiv ČGS

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2008): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. 12 s. MS archiv ČGS

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2009): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Archiv ČGS

Konečný, F. - Müller, P. - Havlín, A. (2010): Zhodnocení rizik plynoucích z existence neodpálených náložek TNT ve vrtech pro geofyzikální průzkum v katastru obce Halenkovice a návrhy opatření. 23.9.2010. Halenkovice

Konečný, F. – Havlín, A. (2014): OG - Halenkovice – závěrečné analýzy vod a zajištění likvidace 2 pozorovacích vrtů. Závěrečná zpráva, 7 s. MS OG MŽP

Krejčí, O. - Baldík, V. - Baroň, I. - Bíl, M. - Havlín, A. - Hubatka, F. - Klimeš, J. - Nýdl, T. - Novotný, R. - Petrová, V. - Poul, I. - Rybář, J. - Stemberk, J. (2010): Monitoring geodynamických jevů v sv. části Beskyd. Závěrečná zpráva. Závěrečná zpráva, 25 s. MS Archiv ČGS Praha, Brno

Krejčí, O. - Baldík, V. - Bubík, M. - Buriánek, D. - Franců, J. - Geršl, M. - Geršlová, E. - Gilíková, H. - Havlín, A. - Janderková, J. - Kašpárek, M. - Kociánová, L. - Kolejka, V. - Konečný, F. - Krejčí, V. - Krumlová, H. - Kryštofová, E. - Müller, P. - Novotný, R. - Nývlt, D. - Otava, J. - Pecina, V. - Pesl, V. - Sedláček, J. Ing. - Skácelová, D. - Švábenická, L. - Tomanová Petrová, P. (2012): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 Jablůnka. Závěrečná zpráva, 155 s. MS ČGS Praha

Krejčí, O. - Bíl, M. - Havlín, A. - Kašpárek, M. - Klimeš, J. - Petrová, V. - Šikula, J. (2010): Hodnocení svahových nestabilit ve Zlínském kraji po extrémních srážkách v květnu a červnu 2010. Závěrečná zpráva, 18 s. MS Archiv ČGS Brno a Praha

Krejčí, O. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Geršl, M. – Geršlová, E. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašpárek, M. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, V. – Krumlová, H. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Novotný, R. – Nývlt, D. – Otava, J. – Pecina, V. – Pesl, V. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, D. – Švábenická, L. – Tomanová Petrová, P. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka. Geologické mapy 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. 124 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2012a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa. Základní geologické mapování ČR 1:25 000. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Kociánová, L. – Krejčí, V. – Krejčí, Z. – Pesl, V. – Švábenická, L. (2015): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 25-144 Jablůnka Geologická mapa. neuvedena. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Krejčí, O. – Krejčí, V. – Havlín, A. (2020): Inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů v okolí vodní nádrže Těrlicko. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Krejčí, O. – Novotný, R. – Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Faktorová, K. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Jelínek, J. – Kašperáková, D. – Knotek, J. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Nečas, J. – Novotná, J. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Šikula, J. – Vít, J. (2019): Aktualizace geofaktorů, především Registru svahových nestabilit na www.geology.cz, sesuvy v okolí vodního díla Bojkovice a oblast Doubravník – Borač, etapa 2019. 70 s. MS Archiv ČGS Praha

Krmíček, L. - Cempírek, J. - Havlín, A. - Přichystal, A. - Houzar, S. - Krmíčková, M. - Gadas, P. (2011): Mineralogy and petrogenesis of a Ba-Ti-Zr-rich peralkaline dyke from Šebkovice (Czech Republic): Recognition of the most lamproitic Variscan intrusion. – Lithos 121, 1-4, 74-86. ISSN 0024-4937. DOI 10.1016/j.lithos.2010.10.005

Kryštofová, E. – Havlín, A. – Havlín Nováková, D. – Baldík, V. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Hydrogeologická mapa. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Kryštofová, E. – Novotná, J. – Rez, J. – Baldík, V. – Havlín, A. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Gilíková, H. – Tomanová Petrová, P. – Paleček, M. (2022): Nový pohled na geologickou stavbu struktury minerální vody v lázních Slatinice. In Josef V. Datel, Petr Kycl: Sborník příspěvků IV. inženýrskogeologického kongresu, – Česká asociace hydrogeologů a Česká asociace inženýrských geologů. Praha

Kycl, P. – Alexa, M. – Jelének, J. – Havlín, A. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Roháč, J. – Hartvich, F. – Klimeš, J. – Pospíšil, P. – Kačmařík, M. (2021): Vliv měnících se podmínek prostředí na vznik, aktivitu a prostorové rozšíření vybraných typů svahových nestabilit (dále v textu SN) v různých geologických oblastech.“ Zpráva za rok 2021. 25 s. MS Česká geologická služba, Praha

Magulová, B. - Havlín, A. (2009): Hodnotenie zosuvného hazardu pre potreby územnoplánovacej dokumentácie. In : PrírF UK v Bratislave: Študentská vedecká konferencia - Zborník recenzovaných príspevkov, s. 1139 - 1143. – PrírF UK v Bratislave. Bratislava. ISBN 978-80-223-2639-1

Magulová, B. - Liščák, P. - Bednárik, M. - Havlín, A. (2008): Blokové rozsadliny svahovej deformácie Stebnícká Magura. In Frankovská, J. Liščák, P. Ondrášik, M: Geológia a životné prostredie, s. 122-126. – Štátny geologický ústav Dionýza Štúra, Bratislava. Bratislava. ISBN 978-80-89343-06-5

Malík, J. – Havlín, A. (2016): Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v Municipalitě Dusheti. 25.5.2016. Mnichovo hradiště - 'Svahovky'

Müller, P. - Hanžl, P. - Barnet, I. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Krumlová, H. - Krejčí, O. - Kryštofová, E. - Paleček, M. - Poul, I. - Sedláček, J. Mgr. - Skácelová, D. - Skácelová, Z. - Večeřa, J. - Vít, J. (2011): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-324 Brno-sever - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Baldík, V. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Nývlt, D. - Kryštofová, E. - Havlín, A. - Janderková, J. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. - Barnet, I. (2011d): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-231 Rožnov pod Radhoštěm - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Buriánek, D. - Krumlová, H. - Konečný, F. - Vít, J. - Večeřa, J. - Janderková, J. - Kryštofová, E. - Barnet, I. - Sedláček, J. Mgr. - Poul, I. - Dvořák, I. - Krejčí, O. - Havlín, A. - Skácelová, Z. - Skácelová, D. (2011a): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 24-341 Oslavany - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Krejčí, O. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Havlín, A. - Nývlt, D. - Petrová, V. - Konečný, F. - Sedláček, J. Mgr. (2011b): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-144 Jablůnka - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. - Paleček, M. - Novotný, R. - Krumlová, H. - Pecina, V. - Barnet, I. - Janderková, J. - Nováková, D. - Nývlt, D. - Konečný, F. - Havlín, A. - Sedláček, J. Mgr. (2011c): Základní geologická mapa České republiky 1 : 25 000 list 25-142 Valašské Meziříčí - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krumlová, H. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-432 Brno - jih - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Müller, P. – Paleček, M. – Novotný, R. – Baldík, V. – Krumlová, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Sedláček, J. Mgr. – Barnet, I. – Pecina, V. – Konečný, F. (2012): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí list 25-214 Frenštát pod Radhoštěm. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Nečas, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. (2020): Inženýrskogeologická mapa stabilitních poměrů v okolí vodní nádrže Žermanice. Neuveden. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí, Odbor geologie. Praha

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Jelínek, J. – Vít, J. – Hroch, T. – Havlín, A. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Mixa, P. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Krejčí, Z. – Paleček, M. – Králová, M. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. – Rukavičková, L. – Šebesta, J. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Sedláček, J. Mgr. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy - etapová zpráva, II. etapa. 225 s. MS Česká geologická služba, Archiv

Novotná, J. – Kryštofová, E. – Králová, M. – Vít, J. – Kůrková, I. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Hadacz, R. – Skácelová, Z. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Gilíková, H. – Hanžl, P. – Hlávka, D. – Hrdličková, K. – Tomanová Petrová, P. – Uhrová, L. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6550 Krystalinikum v povodí Jihlavy – etapová zpráva I. etapa. 161 s. MS archiv ČGS

Novotná, J. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Kůrková, I. – Řihošek, J. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Mixa, P. – Jelének, J. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Skácelová, Z. – Hlávka, D. – Nahodilová, R. – Vacek, F. – Vodrážka, R. – Žáčková, E. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, I. etapa. 168 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Havlín, A. – Hroch, T. – Vít, J. – Skácelová, Z. – Hadacz, R. – Kryštofová, E. – Mixa, P. – Bůzek, F. – Čejková, B. – Koucká, L. – Králová, M. – Krejčí, Z. – Lamačová, A. – Nahodilová, R. – Paleček, M. – Rukavičková, L. – Štědrá, V. – Vodrážka, R. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum - etapová zpráva, II. etapa. 155 s. MS Archiv ČGS

Novotná, J. – Kůrková, I. – Králová, M. – Vít, J. – Kryštofová, E. – Krejčí, Z. – Jelínek, J. – Hroch, T. – Šebesta, J. – Havlín, A. – Paleček, M. – Jelének, J. – Mixa, P. – Čoupek, P. – Rukavičková, L. – Oulehle, F. – Sedláček, J. Mgr. – Herrmann, Z. – Nahodilová, R. – Uhrová, L. – Hlávka, D. – Kondrová, L. – Fárová, K. – Lamačová, A. (2020): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6531 Kutnohorské krystalinikum – etapová zpráva I. etapa. 131 s. MS Archiv ČGS Praha

Novotná, J. – Rukavičková, L. – Žáčková, E. – Řihošek, J. – Králová, M. – Hroch, T. – Jelínek, J. – Jelének, J. – Skácelová, Z. – Vacek, F. – Pertoldová, J. – Kůrková, I. – Kryštofová, E. – Hadacz, R. – Havlín, A. – Vít, J. – Lamačová, A. – Lojka, R. – Šebesta, J. – Radoměřský, T. – Čejková, B. – Bůzek, F. – Paleček, M. – Mixa, P. – Krejčí, Z. – Grundloch, J. – Hrazdíra, P. (2021): Podzemní voda v krystaliniku, hydrogeologický rajon 6320 Krystalinikum v povodí střední Vltavy - etapová zpráva, II. etapa. 122 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Novotný, R. - Baldík, V. - Krejčí, O. - Geršl, M. - Franců, E. - Havlín, A. - Kryštofová, E. (2009): Podmínky geologické stavby a geofaktory ŽP v Beskydech. Závěrečná zpráva, 35 s. MS ČGS Praha, MŽP

Novotný, R. - Havlín, A. - Paleček, M. (2011): Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. - Havlín, A. - Paleček, M. (2011b): Mapa exodynamických jevů 1:25 000, list 25-142 Valašské Meziříčí. ZGM ČR 25. 1 s. – Česká geologická služba. Brno

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018): Kalendář GRUZIE 2018.

Novotný, R. – Havlín, A. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Kycl, P. – Malík, J. – Novotný, J. – Roháč, J. (2018b): Gruzie, საქართველო 2018.

Novák, Z. - Havlíček, P. - Havlín, A. - Kycl, P. - Mlčoch, B. - Přichystal, A. - Šebesta, J. - Ševčík, J. - Žáček, V. - Alvarez, A. (2004): Geologický výzkum přírodních rizik v okolí města Somoto, Nikaragua. 89 s

Otava, J. – Balák, I. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Čáp, P. – Černý, J. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hladil, J. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Kumpan, T. – Melichar, R. – Müller, P. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Šrámek, J. – Tomanová Petrová, P. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-411 Jedovnice. 298 s. MS Archív České geologické služby Brno

Paleček, M. – Gajdošová, Z. – Hašková, K. – Horák, M. – Horáková, A. – Šanderová, J. – Šír, P. – Špačková, J. – Štrupl, V. – Krejčí, O. – Aue, M. – Baldík, V. – Dostalík, M. – Havlín, A. – Krejčí, V. – Kycl, P. – Malík, J. – Nečas, J. – Novotný, R. (2021): Vliv poddolovaných a sesuvných území na zařízení Přenosové soustavy – ETAPA III. 10 s. MS Česká geologická služba, Geofond

Paleček, M. – Novotná, J. – Kryštofová, E. – Havlín, A. (2021): Ochranná pásma přírodních léčivých zdrojů. neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2022): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2021. Závěrečná zpráva, 54 s. MS Archiv ČGS

Poňavič, M. – Kycl, P. – Novotný, R. – Šanderová, J. – Alexa, M. – Baldík, V. – Bohdálek, P. – Grygar, R. – Janderková, J. – Jelének, J. – Jelínek, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Morysek, J. – Müller, P. – Novotná, J. – Pašava, J. – Pticen, F. – Rambousek, P. – Roháč, J. – Sedláček, J. Mgr. – Staněk, F. – Starý, J. – Václavíková, A. – Vymazalová, A. – Hartvich, F. – Pospíšil, P. – Havránek, J. – Botula, J. – Novotný, J. – Čáp, P. – Havlín, A. (2023): Průběžná zpráva projektu SS02030023 Horninové prostředí a suroviny za rok 2022. Závěrečná zpráva, 51 s. MS Archiv ČGS

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Buriánek, D. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Müller, P. – Otava, J. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-411 Jedovnice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Barnet, I. – Franců, J. – Havlín, A. – Janderková, J. – Konečný, F. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-431 Šlapanice - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Sedláčková, I. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Hrdličková, K. – Janderková, J. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Kryštofová, E. – Paleček, M. – Sedláček, J. Mgr. – Večeřa, J. – Vít, J. (2014): Základní geologická mapa České republiky 1: 25 000 s Vysvětlivkami 24-323 Veverská Bítýška - Mapa geofaktorů životního prostředí. ZGM ČR 25. 1 s. – Ministerstvo životního prostředí ČR, Česká geologická služba. Brno

Svítil, R. – Havlín, A. – Šedinová, E. – Kycl, P. (2015): Webové stránky projektu 'Hodnocení náchylnosti k sesouvání v hornatých částech Gruzie na příkladu ohrožených sídel, mezinárodní silnice a energovodů v municipalitě Dusheti'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/gruzie-spoluprace

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kašperáková, D. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Kunceová, E. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2022c): Vysvětlivky k základní geologické mapě České republiky 1 : 25 000, list 24-431 Šlapanice. Geologická mapa 1:25 000 s textovými vysvětlivkami. (soubor mapy a vysvětlivek). neuveden. 204 s. – ČGS Praha. Praha

Tomanová Petrová, P. – Baldík, V. – Bubík, M. – Buriánek, D. – Franců, J. – Fürychová, P. – Gilíková, H. – Havlín, A. – Janderková, J. – Kociánová, L. – Kolejka, V. – Konečný, F. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Kryštofová, E. – Kunceová, E. – Otava, J. – Paleček, M. – Pecina, V. – Pecka, T. – Rez, J. – Sedláček, J. Mgr. – Sedláčková, I. – Skácelová, Z. – Švábenická, L. – Večeřa, J. – Vít, J. (2013a): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, list 24-431 Šlapanice. 216 s. MS Archiv České geologické služby Praha

Tornyai, R. – Bednarik, M. – Havlín, A. (2016): Application of neural network to assess landslide hazard and comparison with bivariate and multivariate statistical analyses. – Acta Geologica Slovaca 8, 1, 109-118. ISSN 1338-0044

Tornyai, R. – Bednarik, M. – Karell, L. – Havlín, A. (2015): Using bivariate, multivariate and ANN methods in landslide susceptibility assessment. In YILMAZ, Işık: Abstract Collection Book of The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS) Prague, Czech Republic, 7–11 September, 2015, s. 176. – World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Neuveden. ISBN 978-80-970698-4-1

Trubačová, A. – Barnet, I. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Krupička, J. – Paleček, M. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Sedláček, J. Mgr. – Zítová, E. – Žáčková, E. (2013a): Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, mapa geofaktorů životního prostředí - 22-313 Velhartice. Neuveden. 1 s. – Česká geologická služba. Praha

Verner, K. – Babůrek, J. – Břízová, E. – Buriánek, D. – Dudíková Schulmannová, B. – Dušek, K. – Dvořák, I. – Havlín, A. – Hrazdíra, P. – Kunceová, E. – Kryštofová, E. – Mašek, D. – Poňavič, M. – Přechová, E. – Skácelová, Z. – Šebesta, J. – Sedláčková, I. – Trubač, J. (2021): Vysvětlivky k základní geologické mapě ČR 1 : 25 000, list 21-424 Čachrov. 96 s. MS Archiv Česká geologická služba, Praha

Vondrouš, D. – Havlín, A. – Hladík, V. (2015): 1. diskuzní seminář Nízkouhlíková budoucnost ČR. Praha

Šikula, J. - Čurda, J. - Krejčí, V. - Kycl, P. - Dvořák, I. - Krupička, J. - Žáčková, E. - Poňavič, M. - Dudíková Schulmannová, B. - Malík, J. - Novotný, R. - Štědrá, V. - Havlín, A. - Lojka, R. - Hroch, T. - Konečný, F. (2013): Vyhodnocení povodně v červnu 2013 - Vyhodnocení sesuvů a svahových nestabilit. Závěrečná zpráva, 344 s. MS MS ČHMÚ; MS ČGS

Šikula, J. – Havlín, A. (2016): Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů svahovými nestabilitami na území České republiky. In Slovenská technická univerzita v Bratislave: Inžinierska geológia 20016 - Aktuálne problémy v inžinierskej geológii a geotechnike, s. 293-299. – Vydavateľstvo STU. Bratislava. ISBN 978-80-227-4573-4

Šikula, J. – Havlín, A. – Bůžek, J. (2017): Výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů. 4.9.2017. Brno

Šikula, J. – Havlín, A. – Bůžek, J. (2017): Výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit v liniích hlavních plánovaných dopravních koridorů. In Datel, J.V., Tomášek, J. (eds.): Podzemní voda a společnost, sborník příspěvků XV. hydrogeologického kongresu. Význam inženýrské geologie ve výstavbě, sborník příspěvků III. inženýrskogeologického kongresu, Brno 4.-7.9.2017. Vydání 1. ISBN 978-80-903635-5-7, s. 102-104. – PřF MU,ČAH,ČAIG. Brno. ISBN 978-80-903635-5-7

Šikula, J. – Havlín, A. – Bůžek, J. (2018): Metodiky pro výzkum a hodnocení rizik svahových nestabilit podél významných plánovaných dopravních silničních a železničních koridorů. 10.4.2018. Mikulov

Šikula, J. – Krejčí, O. – Havlín, A. (2015): Conservatory objects and its threat by slope instabilities in the Czech Republic area. In YILMAZ, Işık: Abstract Collection Book of The World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium (WMESS 2015), Prague, Czech Republic, 7–11 September, 2015, s. 191. – World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium. Neuveden. ISBN 978-80-970698-4-1

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krejčí, V. – Baldík, V. – Havlín, A. – Novotný, R. – Krupička, J. – Malík, J. – Kycl, P. (2013): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 189 s. MS MS VÚV T.G.Masaryka,v.v.i; MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Krupička, J. – Baldík, V. – Malík, J. – Havlín, A. – Novotný, R. (2014): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohrožených přírodními a antropogenními vlivy – Identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy (UNESCO - Třebíč - židovská čtvrť a bazilika sv. Prokopa; Lednicko - valtický areál; historické jádro města Telče; zámek v Litomyšli; vesnická rezervace Holašovice; historické centrum Praha; park a zámek v Průhonicích; Kutná Hora; Olomouc - Sloup Nejsvětější Trojice; NKP - Mikulčice - archeologická rezervace; Třeboň - Rožmberská rybniční soustava). Závěrečná zpráva, 99 s. MS ČGS

Šikula, J. – Krejčí, O. – Kycl, P. – Krejčí, V. – Havlín, A. (2015): Identifikace významných území s kulturně historickými hodnotami ohroženými přírodními a antropogenními vlivy-identifikace a vyhodnocení míry potenciálního ohrožení vybraných památkových objektů sesuvy. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS Praha

Šikula, J. – Krejčí, O. – Nývlt, D. – Novotný, R. – Havlín, A. – Hroch, T. – Malík, J. – Baldík, V. – Poul, I. – Petrová, V. (2010): Dokumentace svahových nestabilit v Moravskoslezském kraji po přívalovýchsrážkách v květnu 2010. Závěrečná zpráva, 320 s. MS ČGS Brno

Žáčková, E. – Dvořák, I. – Dudíková Schulmannová, B. – Břízová, E. – Havlíček, P. – Havlín, A. – Hošek, J. – Košuličová, M. – Krupička, J. – Přechová, E. – Poňavič, M. – Skácelová, Z. – Soejono, I. – Verner, K. – Vrána, S. – Trubačová, A. – Žáček, V. (2015): Vysvětlivky k Základní geologické mapě České republiky 1:25 000, 22-313 Velhartice. 1 s. MS Praha

© Ales Havlin, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top