No row returned.
Change language to CzechEnglish Selected

Recent papers

Breiterová, H. - Čejchanová, A. - Fatka, O. - Kachlíková, R. - Platová, K. (2003): Complete bibliography of published and unpublished works by Prof. Ivo Chlupáč. – Bulletin of Geosciences 78, 4, 313-322. ISSN 1214-1119

Budil, P. – Čejchanová, A. – Kadlecová, E. – Šebesta, J. – Polechová, M. – Mixa, P. – Dvořák, I. – Nohejlová, M. (2017): Pozůstalost významného polárníka Josefa Sekyry v České geologické službě. – Zprávy o geologických výzkumech = Geoscience Research Reports 50, podzim, 221-225. ISSN 0514-8057. DOI 10.3140/zpravy.geol.2017.46

Fiferna, P. - Tomas, R. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Beneš, J. - Kašiarová, E. - Káčer, Š. - Gates, B. (2004): Geologické mapy Evropy (1780-1918).

Fiferna, P. – Froňková, K. – Čejchanová, A. – Breiterová, H. – Budil, P. – Kondrová, L. (2012): Den otevřených dveří v České geologické službě v rámci Týdne vědy a techniky 2012. Praha

Habel, J.Philpp – Jírů, R. – Čejchanová, A. – Rojík, P. (2011): Hnědouhelný důl arcibiskupského panství Světec. Neuveden. 70 s. – Česká geologická služba. Praha

Kondrová, L. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Neubertová, H. (2007): Geological Mapping of the Czech Republic - poster. 1 s. MS odbor 740

Kondrová, L. - Fifernová, M. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Neubertová, H. (2007): Geologické mapování České republiky - poster. 1 s. MS Odbor 740

Kondrová, L. – Čejchanová, A. (2016): Digital presentation of historical geological maps. 6.4.2016. Vídeň, Rakousko. Druhé setkání středoevropských geologických služeb CE-GIC

Kondrová, L. – Čejchanová, A. – Paleček, M. (2017): Historie geologického mapování ČR - poster. 1 s. MS Odbor 740

Kondrová, L. – Čejchanová, A. – Paleček, M. (2017): History of the Geological Mapping of the Czech Republic - poster. 1 s. MS Odbor 740

Kondrová, L. – Čejchanová, A. – Paleček, M. (2018): Historie geologického mapování ČR. – ARC Revue 26, 1/2018, 22-24. ISSN 1211-2135

Krejčí, Z. - Tomas, R. - Binko, R. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fárová, K. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Karenová, J. - Klímová, M. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Sidorinová, T. - Skarková, H. (2008): THE GIS/DB AND REMOTE SENSING TRAINING COURSE FOR THE IRAQ GEOLOGICAL SURVEY. 6.-17.10.2008. ČGS Klárov, Praha

Káčer, Š. - Tomas, R. - Čejchanová, A. - Sidorinová, T. - Beneš, J. (2005): Geologické mapy 1829-1922 (Geological maps 1829-1922). nástěnný kalendář

Moravcová, O. - Breiterová, H. - Sidorinová, T. - Bokr, P. - Gürtlerová, P. - Čejchanová, A. - Fifernová, M. - Kondrová, L. - Budil, P. - Binko, R. (2007): Podpora přístupu a zkvalitňování informací datových zdrojů a metainformačního systému ČGS při zajišťování výkonu státní geologické služby podle ustanovení § 17 zákona č. 62/1988 Sb., o geologických pracích, ve znění pozdějších předpisů. Závěrečná zpráva, 20 s. MS Archiv ČGS, MŽP ČR

Paleček, M. – Kondrová, L. – Čejchanová, A. (2017): Historie geologického mapování území ČR. Praha. Dostupné z URL https://mapy.geology.cz/stare_mapy

Paleček, M. – Pospíšil, V. – Krejčí, Z. – Čejchanová, A. – Šanderová, J. – Čoupek, P. (2016): Mapový archiv ČR. Praha. Dostupné z URL http://mapy.geology.cz/mapovy_archiv_cr/

Polechová, M. – Svítil, R. – Šedinová, E. – Budil, P. – Čejchanová, A. – Dvořák, I. – Šebesta, J. (2015): Webové stránky projektu 'Naplnění dílčích cílů „Návrhu koncepce dalšího rozvoje skladů hmotné a písemné dokumentace ČGS“ – reskartace a nové uložení lokalitních paleontologických sběrů a sanace kolekce J. Sekyry v Lužné u Rakovníka'. Praha. Dostupné z URL http://www.geology.cz/sekyra

Sedláček, J. Ing. – Čejchanová, A. – Jírů, R. – Hrdlovicsová, M. (2013): Údržba a rozvoj digitálního archivu ČGS. Průběžná zpráva interního projektu. Závěrečná zpráva, 10 s. MS Archiv ČGS - Geofond

Tomas, R. - Aichler, J. - Binko, R. - Čejchanová, A. - Čápová, D. - Horníčková, E. - Javůrková, M. - Gürtlerová, P. - Krejčí, Z. - Marková, M. - Moravcová, O. - Richard, R. - Sedláček, J. - Štrupl, V. - Škuta, S. (2006): Portál státní geologické služby. MS Archiv ČGS Praha

Tomas, R. - Aichler, J. - Bokr, P. - Breiterová, H. - Budil, P. - Čejchanová, A. - Čoupek, P. - Fiferna, P. - Fifernová, M. - Gürtlerová, P. - Jančová, K. - Kondrová, L. - Kopačková, V. - Krejčí, Z. - Maděra, P. - Metelka, V. - Moravcová, O. - Neubertová, H. - Pospíšil, V. - Purkyňová, H. - Skarková, H. (2006a): The training course for the Iraq Geological Survey. 10ti-denní odborné školení; tištěné materiály a DVD-ROM. MS archiv ČGS

Tomas, R. - Aichler, J. - Krejčí, Z. - Čejchanová, A. - Marková, M. - Škuta, S. - Rýda, R. - Čoupek, P. - Javůrková, M. - Horníčková, E. - Gürtlerová, P. - Sedláček, J. - Binko, R. - Fifernová, M. - Štrupl, V. - Čápová, D. (2007): Informační portál Státní geologické služby. Ministerstvo životního prostředí

Tomas, R. - Čejchanová, A. (2005): Digitální mapový archiv ČGS. 52 s

Tomas, R. - Čejchanová, A. - Fiferna, P. (2003): Interaktivní geologické mapy České republiky 1:25 000 v odborném archivu ČGS.

Tomas, R. - Čápová, D. - Aichler, J. - Binko, R. - Krejčí, Z. - Moravcová, O. - Čoupek, P. - Čejchanová, A. - Sedláček, J. - Marková, M. - Javůrková, M. (2007): Portál Státní geologické služby - Závěrečná zpráva projektu OG MŽP ČR. 58 s. MS Praha

Večeřa, J. – Čejchanová, A. – Jírů, R. – Sedláček, J. Ing. – Jansta, J. – Pořádek, P. – Čoupek, P. (2017): Databáze povrchových těžeben. Zpráva za rok 2016. Závěrečná zpráva, 24 s. MS Archiv ČGS

Čejchanová, A. (2005): Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS. 2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce. 1 s. – Česká geologická služba, Praha. 2. sjezd ČGS, 19.-22.10.2005

Čejchanová, A. (2006): Digitální zpracování báňských map z fondu ČGS-Geofond Kutná Hora. Závěrečná zpráva o řešení projektu za rok 2006. Závěrečná zpráva, 28 s. MS Předáno Ministerstvu životního prostředí - odbor geologie

Čejchanová, A. (2006): Hindsight for history of Quaternary mapping of the Czech Republic. In Grigelis A., Oldroyd D: History of Quaternary Geology and Geomorphology. Abstracts of papers, s. 103-106. – Lithuanian Academy of Sciences. Vilnius. ISBN 9955-676-32-9

Čejchanová, A. (2012): Počátky těžby hnědého uhlí na Bílinsku - Světec 1766. In Karol Šmehil, Martin Přibil: Rozpravy Národního technického muzea 222, s. 15-19. – Národní technické muzeum, Praha. Praha. ISBN 978-80-7037-214-2

Čejchanová, A. - Cajz, V. (2009): Geologické mapy Českého středohoří Josefa Emanuela Hibsche. Neuveden. 30 s. – Česká geologická služba a Geologický ústav Akademie věd České republiky. Praha

Čejchanová, A. - Jírů, R. (2011): Description of the Brown Coal Mine in the Archepiscopal Manor of Světec. In J. E. Ortiz, O. Puche, I. Rábano, L. F. Mazadiego: History of Research in Mineral Resources. Guadernos del Museo Geominero 13, svazek 13. s. 131-138. – Instituto Geológico y Minero de Espaňa. Madrid. ISBN 978-84-7840-856-6

Čejchanová, A. - Kondrová, L. - Tomas, R. (2008): Historická geologická mapa ČR z období první poloviny 19.století. In Pešková, K: Sborník sympozia GIS Ostrava 2008, s. 117. – VŠB - TU Ostrava. Ostrava. ISBN 978-80-254-1340-1

Čejchanová, A. - Kondrová, L. - Tomas, R. (2008): Rekonstrukce geologické stavby území Čech, Moravy a Slezska / A Reconstruction of the Geological Structure of the Area of Bohemia, Moravia and Silesia - poster. 1 s. MS Odbor 740

Čejchanová, A. - Kozák, J. (2009): Mapové dílo Carta Geologica (1806) S. Staszica. In Róbert Fencík: Historické mapy. Zborník z vedeckej konferencie, s. 45-54. – Kartografická spoločnosť Slovenskej republiky. Bratislava. ISBN 978-80-89060-14-6

Čejchanová, A. - Kozák, J. T. (2007): Proto-Geological Map dated 1806 by Stanislaw Staszic and its role in the early 19th century process of modern geological map contexture. In M. Kölbl-Ebert: INHIGEO Meeting 2007: The Historical Relationship Between Geology and Religion. Abstracts and Field Guides, s. 27. – Jura-Museum Eichstätt. Eichstätt, Germany

Čejchanová, A. - Kukal, Z. - Kozák, J. - Pošmourný, K. (2010): Geological mapping in 18th and early 19th centuries in the Central Europe. Závěrečná zpráva, 157 s. MS Archiv ČGS, VISEGRAD Fund

Čejchanová, A. - Maděra, P. - Man, O. - Neubertová, H. (2008): Historické geologické mapy Čech a Moravy.

Čejchanová, A. – Jírů, R. – Janků, L. – Martens, C. (2012): Description of the brown coal mine in the archbishopric estate of Světec 1766 Johann Philipp Habel. Neuveden. 72 s. – Czech Geological Survey. Prague

Čejchanová, A. – Jírů, R. – Sidorinová, T. (2018): Fotografická kolekce portrétů významných českých a světových osobností geologických věd v publikační webové aplikaci Fotoarchiv ČG. Roční zpráva za rok 2017. Závěrečná zpráva, 13 s. MS Odborný archiv ČGS - Geofond

Čejchanová, A. – Jírů, R. – Sidorinová, T. (2019): Fotografická kolekce portrétů významných českých a světových osobností geologických věd v publikační webové aplikaci Fotoarchiv ČGS. Závěrečná zpráva za rok 2018. Závěrečná zpráva, 12 s. MS Odborný archiv ČGS - Geofond

Čejchanová, A. – Kondrová, L. (2015): Research on a set of field maps at a scale of 1:28 800 from the second half of 19th century. A reconstruction of the geological structure of the area of Bohemia, Moravia and Silesia. In Harvan D: Sborník 13.ERBE symposium Banská Štiavnica, Štátne banské muzeum, Banská Štiavnica, s. 214-220. – Slovenské banské múzeum. Banská štiavnica. ISBN 978-80-89304-17-2

Čejchanová, A. – Kukal, Z. – Kozák, J. – Pošmourný, K. (2011): Staré geologické mapy střední Evropy z 18. a začátku 19. století. – Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 44, podzim, 193-197. ISSN 0514-8057

Čejchanová, A. – Kukal, Z. – Kozák, J. – Pošmourný, K. (2016): Early geological maps of Europe. Central Europe 1750 to 1840. Neuveden. 155 s. – Springer International Publishing. Cham. DOI 10.1007/978-3-319-22488-6

Čejchanová, A. – Rapprich, V. (2019): Geologické mapy České geologické služby. 2019.

Čejchanová, A. – Sidorinová, T. (2017): Propojení zajímavých fotografických kolekcí Odborného archivu a Fotoarchivu ČGS, Praha. In Šimon,L.; Kováčová,M.; Ozdínová,S.; Michalík,J.; Pivko,D.; Goliáš,V.; Bokr,: Otvorený geologický kongres Slovenskej geologickej spoločnosti a České geologické společnosti Vysoké Tatry, – Slovenská geologická spoločnosť. Bratislava. ISBN 978-80-972667-7-6

Čoupek, P. - Čejchanová, A. - Tomas, R. - Fiferna, P. - Káčer, Š. - Hak, J. (2004): Geologické mapy Evropy (1780-1918) se zaměřením na území České republiky a Slovenské republiky. Neuveden. – Česká geologická služba, Klárov 2, Praha. Praha

© Alena Cejchanova, CGS            Extranet      Intranet    Login        Print   Send link   Top