Můj kousek Země
Česká geologická služba

Druhy hornin a jejich využití

Kámen je jedním z prvních a nejčastěji používaných přírodních materiálů, které lidé začali zpracovávat. Podle svých vlastností sloužil buď jako hrubý stavební materiál, nebo se opracovával na kámen dekorační. Český masív poskytuje velmi různorodou škálu hornin, které se bohatě uplatnily v dlouhé historii kamenického odvětví.

K dekoračním a stavebním účelům se používají horniny vyvřelé (magmatické), usazené (sedimentární) i přeměněné (metamorfované).