Můj kousek Země
Česká geologická služba

Ultrafialové záření a UV index

Ozonová vrstva slouží Zemi a jejím obyvatelům podobně jako slunečník nám lidem. Chrání nás před přílišným žárem. Sluníčko nám dodává důležitou energii, bez které bychom na Zemi nemohli žít. Zároveň však vysílá i tzv. ultrafialové záření, které také potřebujeme, ale jen v určité míře. Pokud by ho na Zemi dopadlo více, než je třeba, stalo by se pro všechno živé škodlivým. Toto záření se označuje zkratkou UV z anglického slova „ultraviolet“. Určitě jste se již setkali s nápisem na opalovacím krému nebo na slunečních brýlích, že chrání pokožku nebo oči proti UV záření.

Právě ozonová vrstva se postará o to, aby se k nám na Zemi dostalo UV záření tak akorát. Funguje tedy jako ochranný štít Země, který většinu škodlivého záření UV-B zachytí.

Jak ozonová vrstva funguje

Jak ozonová vrstva funguje

Když ale dojde k jejímu narušení a zeslabení, nemůže správně pracovat a k nám se pak dostane více UV záření, než je potřeba, a to vadí naší pokožce, která se rychleji spálí, snadněji může dojít i k poškození zraku. Vyšší přísun UV záření vadí také živočichům a rostlinám.

Kromě stavu ozonové vrstvy ovlivňuje množství propuštěného UV záření také řada dalších faktorů, např. výška Slunce nad obzorem. Při jeho východu a západu, kdy je sluneční kotouč nízko nad obzorem a stíny se dlouží, se k nám dostane relativně málo UV záření. Naopak v poledne, kdy se Slunce vyhoupne vysoko nad obzor a náš stín se značně zkrátí, je intenzita záření daleko vyšší. Velkou roli hraje také nadmořská výška. Množství látek, které pohlcují UV záření, klesá s nadmořskou výškou, asi o 6–8 % na 1000 výškových metrů. Při každém pobytu na horách za slunečného počasí se tak vystavujeme daleko většímu UV záření a tím i riziku spálení pokožky.

Bolivijské Altipláno, 4000 m n. m.

Obyvatelé vysokohorských oblastí jsou vystaveni větší expozici UV záření. V chudých zemích nepoužívají žádné ochranné krémy, a přestože jsou tmavší pleti, mají spálené tváře a nosy. Bolivijské Altipláno, 4000 m n. m.

Bolivijské Altipláno, 4000 m n. m.

Jednou z nejvíce exponovaných oblastí na světě co do příjmu UV záření je jihoamerická náhorní plošina Altipláno v Bolívii, která leží ve výšce kolem 4000 m n. m.

V zimě, kdy je zem pokrytá vrstvou sněhu, se riziko ještě zvyšuje, jelikož bílý sníh odráží až 80 % UV záření. Naopak tráva či zemina drtivou většinu pohlcují. Důležitou roli při pohlcování UV záření má oblačnost, čím je vrstva silnější, tím méně záření propustí. Jelikož vlivem lidské činnosti a vypouštěním některých látek do atmosféry došlo k zeslabení ozonové vrstvy a tedy i ke zvýšení UV záření, které se dostane k zemskému povrchu, byl jako zdravotní ukazatel určen tzv. UV-index. Veřejnosti slouží pro jednoduché zhodnocení zdravotního rizika, které vyplývá z oslunění a příjmu UV záření. Upozorňuje na nutnost použití ochranných prostředků při pobytu na sluníčku. Informace o UV-indexu je běžnou součástí zpravodajství o počasí. Nejvyšší hodnoty UV-index nabývá kolem poledne za jasných dní v létě, nejnižší hodnoty se objevují v zimním období při zatažené obloze.

Mgr. Jana Borská
odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR