Můj kousek Země
Česká geologická služba

Ozonová díra

Značné zeslabení ozonové vrstvy nad Antarktidou, známé pod označením „ozonová díra“, je pozorováno od 80. let minulého století v souvislosti se zvýšeným množství vypuštěných látek s molekulami chloru a bromu do atmosféry. Tento jev se vyskytuje v důsledku speciálních atmosférických a chemických podmínek, které existují pouze v okolí jižního pólu.

Ozonová díra nad Antarktidou v roce 1979 a 2010

Znázornění ozonové díry v roce 1979 a 2010 nad Antarktidou. Modrá barva značí úbytek ozonu (zdroj NASA Ozone Hole Watch)

Ozonová díra nad Antarktidou v průběhu let

Ozonová díra nad Antarktidou

Velmi nízké zimní teploty (pod –78 °C) podněcují vznik tzv. polárních stratosférických oblaků.

Polární stratosférická oblaka

Jejich reakce s atomy chloru a bromu má vliv na poškozování ozonové vrstvy. Jelikož je stratosférický vzduch v období polární zimy izolován, reakce probíhají dlouhou dobu a dochází ke vzniku ozonové díry.

Ozonová díra se tvoří každoročně na přelomu zimy a jara na jižní polokouli (srpen–listopad) a k jejímu největšímu rozšíření dochází v říjnu. Koncem roku v antarktickém létě ozonová díra postupně zaniká, protože dochází ke smíchání se vzduchovými hmotami nižších zeměpisných šířek, jež jsou bohaté na molekuly ozonu.

Ozonová díra nad Arktidou v roce 2011

Porovnání koncentrace ozonu v Arktidě 19. března roku 2010 a 2011. Letošní úbytek ozonu a výskyt ozonové díry ovlivnil nezvykle silný cirkumpolární vzdušný vír a velmi nízké teploty ve stratosféře (zdroj NASA image, Rob Simmon; zdroj dat Ozone Hole Watch).

Ozonová díra se vymezuje linií, na které byla naměřena hodnota 220 dobsonových jednotek. V několika posledních letech se její velikost ustálila na rozloze cca 25 mil. km2, což odpovídá více jak dvojnásobku rozlohy celé Evropy.

Ozonová díra nad Arktidou

Ozonová díra nad Arktidou

Ozonová díra se objevuje také na severní polokouli v Arktidě, a to na přelomu zimy a jara (leden–březen). Důvod vzniku je stejný jako v případě antarktické ozonové díry. Zeslabení ozonové vrstvy je zde ale naštěstí mnohem menší než na opačném pólu Země, přičemž vznik ozonové díry i její rozsah se rok od roku liší. K vytvoření poslední výrazné ozonové díry na severní polokouli došlo na jaře roku 2011.

Mgr. Jana Borská
odbor ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí ČR